Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Cursussen & Workshops

Frans voor beginners

Docent: Helmuth van Son (Gilde Westelijke Mijnstreek)

Cursusplaats: Maaslandcentrum Elsloo

Aanmelden: via Gilde Westelijke Mijnstreek >

cropped gildeuil21


In een gemoedelijke sfeer – er wordt niet gewerkt voor een diploma of getuigschrift! – leren cursisten woorden, grammatica, zinsopbouw e.d. van het Frans en hoe zij zich in het Frans kunnen uitdrukken.

Er kunnen per groep maximaal 12 personen deelnemen. Inschrijving is vanaf nu mogelijk. Zodra eind september het lesmateriaal is besteld, is inschrijven niet meer mogelijk.

Deze cursus is voor iedereen die de Franse taal wil leren. Enige voorkennis is niet noodzakelijk.

De kosten voor deze cursus bedragen € 100,-. Dit is inclusief lesmateriaal.

Het lesmateriaal zal de eerste les aan u worden uitgereikt.

Opgeven kan hier > https://www.gildewestelijkemijnstreek.nl/catalogus-en-bestelformulier/