Zoeken naar:
Zoek alleen in:
Totaal: 19 resultaten gevonden.

MdRstraat02-brief-naar-gemeente-15.12.2014

Brief werkgroep Verkeer & Veiligheid naar gemeente Stein dd 15.12.2014 met voorstellen verbetering verkeersveiligheid en woongenot Michiel de Ruyterstraat te Elsloo  ...

Verkeersmaatregelen Elsloo ...

Update verkeersbesluiten per 07.02.2018 1. Burg Maenenstraat te Elsloo voor het realiseren van een voetgangersoversteekplaats (VOP) om de looproute tussen de onderwijslocaties aan de Mgr D’arbergstraat ...

Parkeren oude kern Elsloo

De gemeente heeft werk gemaakt met een van de aanbevelingen uit het Verkeersarrangement 2017 aangaande parkeeroverlast in de oude kern. Vanaf de diverse invalswegen naar Elsloo worden bezoekers verwezen ...

Herinrichting Mergelakker

... de gemeente ontworpen conceptplan voor herinrichting van Mergelakker/Bussegraaf. De buurt is al jarenlang in gesprek met de gemeente maar eindelijk is er toch schot in de zaak gekomen. De werkgroep Verkeer ...

WhatsApp-Buurtpreventie

... de gemeente verzorgt o.a. de uitnodigingen en de verslaglegging. WhatsApp-borden In overleg met de beheerders heeft de gemeente in het najaar van 2016 op initiatief van de werkgroep Verkeer & Veiligheid ...

Groenonderhoud

Eind juli 2016 heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo bij de gemeente haar ongenoegen geuit over het onderhoud van openbaar gemeentelijk groen en het achterwege blijven van ...

What’s App Buurtpreventie!

WhatsApp buurtpreventieborden bij invalswegen In oktober 2016 zijn circa 30 WhatsApp buurtpreventieborden bij de invalswegen van de gemeente Stein geplaatst. Het initiatief kwam van de Werkgroep Verkeer ...

BuitenBeter App

SAMEN ZELF DOEN! De werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo heeft op 5 februari 2016 een voorstel ingediend bij College van B & W en de Raad van de gemeente Stein om de hele gemeente ...

Herinrichting Dr Poelsstraat / Ch de Geloesstraat

De werkgroep Verkeer & Veiligheid is in maart, mei, juni en oktober 2015 aanwezig geweest bij vier bewonersavonden inzake de herinrichting van de Doctor Poelsstraat en de Charles de Geloesstraat in Elsloo.  ...

Uitkijkpunt Rolberg

De aanleiding Update juli 2015 Update april 2016 De aanleiding Update juli 2015 Update april 2016 De aanleiding De werkgroep Verkeer & Veiligheid heeft een klacht ontvangen ...

Project Aelserhof/La Famille

Eindelijk een veilige omgeving! Vanaf donderdag 24 september 2015 zijn rond het woonzorgcomplex Aelserhof/La Famille enkele verkeersmaatregelen van kracht geworden. De werkgroep Verkeer & Veiligheid ...

Michiel de Ruyterstraat: veiligheid en woongenot

... , geen middengeleiders, geen straatjuwelen of welke maatregel dan ook om de snelheid in te perken en onveilige verkeerssituaties op te lossen. Maar uiteindelijk werden toch enkele successen behaald.  ...

Werkgroep Verkeer & Veiligheid ...

Tijdens de tweede Eigen Kracht bijeenkomst in september 2014 verenigden een aantal aanwezigen zich in een nieuwe werkgroep Verkeer & Veiligheid, te weten Henk Steevens (bewoner van aanleunwoning Aelserhof), ...

Bestuur

... eenmaal per maand en bestaat naast het bestuur uit een afgevaardigde van elke werkgroep. Vanaf mei 2015 bestaan de volgende werkgroepen: Verkeer & Veiligheid, Jong tot Oud, Dorpsontmoetingscentrum, Cultuur ...

Bewonersavonden gemeente Stein

... - Donderdag 7 december - Jurgensstraat Elsloo aangaande verkeers- en andere maatregelen (locatie Maaslandcentrum 19.00 uur) Verslag bewonersavond Kempken 30 oktober Op maandag 30 oktober 2017 heeft ...

Verkeersarrangement Elsloo ...

Stoort u zich ook aan het hard rijden in uw straat, parkeren op de stoep of dat ene paaltje dat steeds in de weg staat? Stop met ergeren en neem deel aan het verkeersarrangement Elsloo! Hoe werkt ...

Eigen Kracht Elsloo

... p Verkeer komt daar op dinsdag 4 november weer bij elkaar. U bent welkom! 1. Sociale Cohesie: deze werkgroep gaat zich bezighouden met de vraag hoe de onderlinge verhoudingen tussen verenigingen en organisati ...