Bestuur

De Stichting Dorpsplatfom Elsloo werd op 13 april 2015 officieel een feit na passeren van de akte bij notariskantoor Palmen & Dassen te Stein. Daarvoor werd gedurende een half jaar gesleuteld aan de doelstelling en werkwijze, werden werkgroepen geformeerd en werd een oprichtingsbestuur geformeerd.

Het bestuur bestaat uit:

Seddik Ghoule - voorzitter
John Trienes - secretaris en waarnemend penningmeester (=vacature)
Lou Fredrix - lid

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 63120275

Het bestuur behartigt organisatorische en financieële zaken. Het Dorpsplatform Elsloo vergadert minimaal eenmaal per maand en bestaat naast het bestuur uit een afgevaardigde van elke werkgroep. In mei 2015 bestaan de volgende werkgroepen: Verkeer & Veiligheid, Jong tot Oud, Dorpsontmoetingscentrum, Cultuur & Recreatie.

Een overzicht van de werkgroepen en hun leden vindt u hier >

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde Westelijke Mijnstreek
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

VU

Volks Universiteit
ontspanning door inspanning
leren voor je plezier

Maaslandcentrum

DorpsOntmoetingsCentrum
cursussen-lezen-eten-gezellig
het samen zelf doen!

Het samen zelf doen! Meer weten?