Uitkijkpunt Rolberg

De aanleiding

De werkgroep Verkeer & Veiligheid heeft een klacht ontvangen van vrijwilligers van Woonzorgcentrum Aelserhof en Verpleegzorgcentrum La Famille die met de bewoners naar Rolberg (Scharberg) gaan om van het uitzicht te genieten.

Door de aanleg van het rijwielpad op de Scharberg zijn de banken bij de "Rolberg" nagenoeg onbereikbaar geworden voor mensen met een rolstoel of rollator.
Ook ouderen die wel nog zelfstandig lopen, zullen moeite ondervinden bij het verlaten van het rijwielpad en de terugkeer daarop.

Het rijwielpad is óp de grond aangelegd waardoor de rand ca 8 cm boven het maaiveld ligt. Direct achter de rand loopt het toch wel behoorlijk omlaag tot aan de banken.
De terugkeer, duwend vanaf de banken tot op het rijwielpad is bijna onmogelijk bij gebruik van rolstoel of rollator.

Naar onze mening kan een en ander eenvoudig aangepast worden met een tegelpad en een tegelplateau voor de banken.

Tevens geconstateerd dat het groen zeer slecht onderhouden is en dat er te weinig afvalbakken zijn.

Tenslotte willen wij de gemeente uitnodigen om samen met het Dorpsplatform Elsloo de recreatieve mogelijkheden op de Scharberg onder de loep te nemen.

De werkgroep heeft hierover een brief naar het Gemeentebestuur van Stein gestuurd.

 

Rolberg1
Rolberg2
Rolberg3
Rolberg4
Rolberg5
Rolberg6
Rolberg7
Rolberg 8
Rolberg9

 

Korte samenvatting van het project Rolberg:

Naam Project       Omschrijving       Status      
                       
Bereikbaarheid en onderhoud zitbanken        - afstap van rijwielpad naar banken verkleinen       gepland      
Rolberg (Scharberg)       - toegang naar banken bestraten       gerealiseerd 3/3      
        - meer banken plus afvalbakken plaatsen              
        - beter onderhoud banken en groen              

     
     
     

aanvraag = is bij werkgroep in behandeling
ingediend = project is bij gemeente ingediend
studie = gemeente heeft project in studie
gepland = project is goedgekeurd door gemeente en gepland
gerealiseerd = alle formaliteiten afgehandeld en fysiek gerealiseerd (indien van toepassing)

Het samen zelf doen! Meer weten?