Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

  • elsloo-vergezicht
  • elsloovergezicht2
  • elsloo-kasteelpark
  • elsloo-kasteelpark2
  • oud-elsloo

Bewonersavonden gemeente Stein

De gemeente Stein organiseert op onderstaande data Bewonersavonden voor omwonenden en overige geïnteresseerde inwoners.

werk in uitvoering


- Woensdag 22 november - Schuttersdreef (locatie Maaslandcentrum 19.00 uur)
- Donderdag 7 december - Jurgensstraat Elsloo aangaande verkeers- en andere maatregelen (locatie Maaslandcentrum 19.00 uur)


Verslag bewonersavond Kempken 30 oktober

Op maandag 30 oktober 2017 heeft in het Maaslandcentrum een bewonersavond plaatsgevonden betreffende het harde rijden in het Kempken.

Aanleiding
Begin dit jaar is, in samenwerking met de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo, het verkeersarrangement Elsloo afgerond. Tijdens dit verkeersarrangement zijn diverse meldingen gemaakt over de verkeerssituatie in Elsloo, Catsop en Terhagen.
Ook is er melding gemaakt over hard rijden in het Kempken, waarna er een snelheidsmeting heeft plaatsgevonden, die bevestigt dat hard wordt gereden in het Kempken.

Resultaten bewonersavond
In het Verkeersarrangement Elsloo is tevens het instellen van een éénrichting in de Daalstraat opgenomen. Alvorens deze éénrichting wordt ingesteld zal een bewonersavond worden gehouden om te kijken of hiervoor voldoende draagvlak is.
Tijdens de bewonersavond van het Kempken hebben de bewoners hun voorkeur uitgesproken de maatregelen in de Daalstraat af te wachten, daar deze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Tussenoplossing
Om de snelheid in het Kempken toch omlaag te brengen, zullen er snelheidsmeters geplaatst worden, die aangeven hoe hard er wordt gereden. Deze meters moeten de weggebruikers bewust maken van het feit dat er te hard wordt gereden.
Doordat deze meters na verloop van tijd hun werking verliezen, rouleren deze op diverse locaties binnen de gemeente Stein. De meters zullen dan ook herhaaldelijk een korte periode worden opgehangen.
Tevens wordt de snelheid in de straat met enige regelmaat gemeten, om de snelheden te monitoren.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer D. Veugelers, via 046-4359393 of .

Meer informatie over maximum snelheid en V85 vindt u hier >

UITNODIGING

SamenZelfDoen 31306798 m

Vrijwilligers gezocht voor inloopmiddagen DOC Elsloo

De werkgroep Dorps Ontmoetingscentrum (DOC) van het Dorpsplatform Elsloo organiseert cursussen en andere bijeenkomsten in het Maaslandcentrum.
Wij willen ons aanbod uitbreiden.
Een lang gekoesterde wens is het organiseren van INLOOPMIDDAGEN.

Binnenkort willen we hiermee starten in de dan geheel gerenoveerde kleine zaal van het Maaslandcentrum.
We willen een ontmoetingsplek creëren waar mensen elkaar kunnen tegenkomen voor gewoon een praatje bij een kop koffie, een spel kunnen spelen, een film bekijken, enzovoorts.

Hierbij willen wij u vragen om als vrijwilliger uw medewerking te willen verlenen.

Wie zoeken wij?

• Gastheren/ gastvrouwen om deze bijeenkomsten te organiseren en te begeleiden
• Wandelen: vrijwilligers om wandelroutes uit te zetten en mee te wandelen
• Spellen: vrijwilligers om spellen te leiden
• Boeken: vrijwilliger die het ruilen van boeken wil organiseren.
• Films: vrijwilliger die films wil uitzoek en vertonen.
• Zwemmen: vrijwilliger die de wensbus wil regelen om samen te gaan zwemmen
• Fietsen: vrijwilliger om routes uit te zetten en “samen fietsen” wil begeleiden
• Lezen: vrijwilliger die een leesgroep wil opzetten en begeleiden.
• Verteltafel: vrijwilliger om gesprekken te begeleiden
• Hobby’s: vrijwilliger die gesprekken over hobby’s wil organiseren

Misschien hebt u nog andere ideeën? Die zijn van harte welkom!

De werkgroep DOC wil u hierbij uitnodigen om in de kleine zaal van het Maaslandcentrum op maandagavond 31 oktober om 19.30 uur samen met ons te overleggen hoe en met wie wij deze INLOOPMIDDAGEN gestalte kunnen geven. Tot dan?

Ook kunt u reageren met vragen of opmerkingen naar: 

Najaar- en winterprogramma DOC van start

In vervolg op het in de lente succesvol uitgevoerde cursusprogramma start de werkgroep Dorps Ontmoetingscentrum, onderdeel van het Dorpsplatform Elsloo, weer met haar programma.

Het programma wordt ook in het komend cursusjaar uitgevoerd in samenwerking met o.a. Gilde Westelijke Mijnstreek en de Volksuniversiteit Maasland.

De eerste activiteiten gaan binnenkort van start. Dit aanbod zal in de komende maanden nog uitgebreid worden. U kunt nu aanmelden voor cursussen & workshops! KLIK HIER

De volgende activiteiten vinden plaats in het Maaslandcentrum aan de Burg. Maenenstraat.

• HOE WERKT DE LOKALE DEMOCRATIE
Docent: Bert Wassenberg (Gilde Westelijke Mijnstreek). Duur: 3 bijeenkomsten
Dagen: Start Donderdagavond 17 november van 19.00 tot 21.00 uur Kosten: € 16,50 voor de 3 avonden, inclusief lesmaterialen.

• AELSER PLAT: LAEZE EN SJRIEVE
Docent: Jo Dohmen. Duur: 4 bijeenkomsten
Dagen: Woensdagen 26 oktober, 2, 9 en 16 november. Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur Kosten: € 20,- voor de 4 avonden, inclusief lesmaterialen

• SOCIAL MEDIA
Docent: John Teheux (Gilde Westelijke Mijnstreek). Duur: 1 bijeenkomst. Woensdagavond 23 november 2016. Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Kosten: € 8,00 inclusief lesmaterialen.

• FRANS VOOR BEGINNERS
Docent: Helmuth van Son. (Gilde Westelijke Mijnstreek)
Duur: 20 lessen. Start: woensdag 12 oktober 2016.
Tijd van 19.00 tot 20.30 uur.
Kosten: € 100,- inclusief lesmaterialen.

• WERKEN MET I-PAD EN I-PHONE
Docent: Wouter de Wijn (Gilde Westelijke Mijnstreek) Duur: 4 bijeenkomsten
Start: woensdagavond 19 oktober 2016 van 19.00 tot 21.15 uur
Kosten: € 41,50, incl. lesmaterialen.

• WERKEN MET SMARTPHONE / TABLET
Docent: Ton Rongen. (Gilde Westelijke Mijnstreek). 4 bijeenkomsten
Start: donderdagavond 13 oktober, van 19.00 tot 21.15 uur. Kosten: € 41,50

• FACEBOOK
Docent: John Teheux. (Gilde Westelijke Mijnstreek). 2 bijeenkomsten
Start: woensdagavond 7 december 2016, van 19.00 tot 21.00. Kosten: € 12,50

• DIGITALE FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS
Docent: Huub Keulers. Duur: 5 bijeenkomsten
Voor nadere informatie en aanmelding: www.huubkeulers.nl
Kosten: € 49,50 voor de 5 bijeenkomsten.

• YOGA
Docent Safira Tilmans tel. 06 43 08 91 69
Bij haar kunt u zich aanmelden en ook meer informatie krijgen.
Programma op maandagochtend en -avond, woensdagochtend en donderdagavond.

• TAY CHI
Docent Jos Jeurissen, tel. 06 24 95 10 80
Bij hem kunt u zich aanmelden en ook meer informatie krijgen.
Elke donderdag van 9.30 tot 10.30 uur.

• LEZING NABESTAANDENZORG
Docent Marij Ochsen (Gilde Westelijke Mijnstreek)
Duur: 1 bijeenkomst op 17 november van 19.00 uur tot 20.30 uur. Kosten € 6,50

Wilt u op de hoogte blijven van het programma van Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo en nieuw aanbod meldt u dan aan voor de Nieuwsbrief. Klik hier >

Uitgebreidere informatie en beschrijving van de inhoud van de cursussen vind u op onze website. Daar kunt u zich ook digitaal aanmelden voor de cursussen en de workshops. Aanmelden kan ook door bij het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45, Elsloo een aanmeldformulier in te vullen.

Binnenkort starten ook weer de thema-avonden “In gesprek met.....” en krijgt u bericht over de start van de inloopmiddagen en de kook/voedingscursussen.

Verkeersarrangement Elsloo

Stoort u zich ook aan het hard rijden in uw straat, parkeren op de stoep of dat ene paaltje dat steeds in de weg staat? Stop met ergeren en neem deel aan het verkeersarrangement Elsloo!

verkeersarrangement elsloo

Hoe werkt het verkeersarrangement?
1. Inwoners geven aan welke problemen in de wijk spelen op het gebied van verkeer;
2. Inwoners gaan samen met de Gemeente Stein, onder begeleiding van Royal HaskoningDHV de problemen bundelen en samen op zoek naar passende oplossingen.

Waar kan ik terecht met mijn opmerking?
1.  Via deze link 

2. Per email naar  met als onderwerp "Verkeersarrangement Elsloo"

3. Via een brief aan de gemeente (Gemeente Stein, Postbus 15, 6170 AA Stein)
4. Via een inloopavond op maandag 17 oktober 2016 van 17.00 tot 21.00 uur in het Maaslandcentrum (Burg Maenenstraat 45, 6181 EA Elsloo.

Verkeersarrangement Elsloo KaakstraatGevraagd bij aanleveren opmerkingen
1. Wat is uw opmerking, wens of verbetervoorstel (graag zo specifiek mogelijk toelichten)?
2. Wat is het onderwerp van uw opmerking, wens of verbetervoorstel (bv. verkeersveiligheid, parkeren, verkeersdoorstroming, leefbaarheid)?
3. Wie heeft er (nu) last (of voordeel) van (bv. voetgangers, fietser, automobilist)?
4. Heeft u zelf al een suggestie hoe uw melding opgelost kan worden of de situatie verbeterd kan worden?
5. Wat is uw (e mail)adres?
6. U kunt uw wens, opmerking of verbetervoorstel aanvullen met bv. een foto.

Het vervolg!
Na de inventarisatie vindt begin november een bewonersavond plaats om gezamenlijk met u naar mogelijke oplossingsrichtingen te kijken. U kunt zich dan tevens opgeven om (later) in een interactieve sessie als deelnemer van de klankbordgroep deel te nemen aan de uitwerking van het plan.

Wij zien uit naar een prettige samenwerking om gezamenlijk met u ons Elsloo, Catsop en Terhagen nog mooier en veiliger te maken!

U kunt ons tevens volgen op Facebook. Ook kunt u steeds de meest actuele informatie vinden op www.gemeentestein.nl, www.dorpsplatform-elsloo.nl en www.elsloo.info

Wij danken u alvast voor uw gewaardeerde reactie!

Rondje bij de buren goed geslaagd!

Op zaterdag 24 september werd op initiatief van Vivantes een burendag georganiseerd voor de bewoners van Aelserhof en La Famille en hun buren... en dat zijn wij allemaal.

Burendag2016 inloopmiddag 01

Een aantal zorgverleners in het Medisch Centrum Elsloo hadden open dag tijdens dit "Rondje bij de buren"
Maar ook de tafeltennisvereniging en de handboogschutterij die naast het woonzorgcomplex hun clublokaal hebben, hielden open dag en gaven demonstraties van hun kunnen. Voor veel inwoners een eerste bezoek aan deze sportverenigingen. Hopelijk levert het hun nog extra leden op.

Daarnaast hield het DorpsOntmoetingsCentrum (DOC Elsloo) een inloopmiddag in het Maaslandcentrum. De kleine zaal is vanaf nu hun honk waar cursussen, workshops, ontmoeten, ontspanning en andere activiteiten gaan plaats vinden.
Op verschillende plaatsen werden de bezoekers getracteerd op koffie, thee, cake, vlaai en Surinaamse pompoenensoep.
De organisatie kan tevreden terugkijken op een leuk en goed bezocht evenement.

Burendag2016 inloopmiddag 02

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde Westelijke Mijnstreek
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

VU

Volks Universiteit
ontspanning door inspanning
leren voor je plezier

Maaslandcentrum

DorpsOntmoetingsCentrum
cursussen-lezen-eten-gezellig
het samen zelf doen!

Het samen zelf doen! Meer weten?