Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

  • elsloo-vergezicht
  • elsloovergezicht2
  • elsloo-kasteelpark
  • elsloo-kasteelpark2
  • oud-elsloo

Gemeente Stein vult tijdelijk tekort op twee wensauto’s aan

Eric van Dorst, De Limburger 17.09.2017

De gemeente Stein draagt dit en de komende drie jaar in totaal 100.000 euro subsidie bij aan de wensauto’s in Meers en Berg aan de Maas. Dat geld komt uit de financiële reserve voor bevolkingskrimp en is bedoeld om het coördineren van de wensauto’s te bekostigen. De financiële steun was aangevraagd door de Dorpsdagvoorziening Meers, die de wensauto’s beheert en aanstuurt maar in de begroting jaarlijks een gat van 38 mille heeft.

De provincie heeft de stichting voor vijf jaar 1,5 ton subsidie verstrekt, na een pilot met de wensauto Meers. Daar kwam dit jaar die van Berg aan de Maas bij, als uitvloeisel van het project buurtbus dat was ingesteld tijdens renovatie van de kanaalbrug in Berg. Net als de voorziening op afroep in Meers, die dit jaar naar verwachting 4950 passagiers zal vervoeren, bleek het busje in Berg al snel in een structurele vervoersbehoefte te voorzien. Daarom vroeg de stichting ook hiervoor subsidie aan, waarmee net als in Meers de autokosten worden afgedekt.

De coördinatie van de wagens gebeurt bezoldigd, wat niet strookt met het uitgangspunt van de provincie dat deze projecten geheel door vrijwilligers moeten worden gerund. De gemeente eist in de beschikking dat de stichting zich daar uiteindelijk aan houdt. Het bestuur heeft aangegeven de organisatie zo te gaan ombouwen dat dit kan. Zo is het de bedoeling via de provincie gebruik te gaan maken van software om ritten eenvoudiger te plannen, zodat dit geheel door vrijwilligers kan worden gedaan.

De wensauto’s rijden op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. De inzet moet voorkomen dat mensen in een sociaal isolement terechtkomen, participatie van vrijwilligers bevorderen en maatwerk op vervoer bevorderen.


Tweede wensauto op de weg 

13.06.2017

Naast de bestaande wensauto voor Stein, Elsloo en Meers krijgt de Stichting Dorpsdagvoorziening Meers binnenkort de beschikking over een tweede auto, die gaat rijden in Berg, Urmond en Nattenhoven.

Wensauto Meers

Foto: gemeente Stein

Het wensautoproject wordt gesubsidieerd door de provincie Limburg en is een aanvulling op het openbaar vervoer door Arriva. De subsidie voor aanschaf en exploitatie bedraagt 75.000 euro uitgesmeerd over 5 jaar. In die 5 jaar wordt gerekend op een stijging naar 3200 passagiers per jaar uit Berg, Urmond en Nattenhoven.

Ook in Stein, Elsloo en Meers voorziet de wensauto in een duidelijke behoefte: daar werden in 2016 maar liefst 6000 passagiers vervoerd.
De meeste ritten worden uitgevoerd naar ziekenhuis, huisarts, fysio, winkelcentra etc.

Samen kijken naar de Tour de France 2016 “14 juli de Mont Ventoux etappe”

Het grootste wielerevenement van het jaar “de Tour de France” staat weer voor de deur.
Op de Franse nationale feestdag Quatorze Juillet (14 juli) staat de mythische klim van “de kale berg” op het programma voor de renners.
Deze 12e etappe van de Tour 2016 gaat over 184 kilometer van Montpellier naar de top van de Mont Ventoux: “de Reus van de Provence”. Het kan er stormen, verzengend warm en verschrikkelijk koud zijn. Een aankomst op de Mont Ventoux staat garant voor spektakel.
Erik Breukink zei ooit: “Mensen kunnen er letterlijk dood gaan.” Hij doelde daarmee uiteraard op de dood van de Britse wielrenner Tom Simpson op 13 juli 1967, maar gaf er vooral ook de zwaarte van de klim mee aan.
Tom Simpson memorial Mont Ventoux 2
Foto: vlak onder de top van de Mont Ventoux bij het gedenkmonumnt voor Tom Simpson.
De uitzending van deze bergetappe kunt u op donderdag 14 juli, samen met andere wielerliefhebbers en oud-profwielrenner Henk Steevens, mee beleven op een groot scherm in het Maaslandcentrum.
Het is een Franse feestdag dus u kunt rekenen op stokbrood met kaas om zelf op krachten te blijven voor het kijken naar deze zeker spannende bergetappe.

parcours etappe MontVentoux 14.07.2016 2

Deze bijeenkomst op donderdag 14 juli start om 14.00 uur in het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45 in Elsloo.
De toegang is gratis, maar om voor iedereen een plaats te garanderen verzoeken wij vriendelijk wel vooraf aan te melden.
Dat kan op de website www.dorpsplatform-elsloo.nl of stuur een e-mail naar . U kunt ook telefonisch aanmelden bij het Maaslandcentrum: 046-4373575.

Om aan te melden KLIK HIER

Inwonersavond Groenbeleidsplan maandag 4 juli in Elsloo

Uitnodiging tweede bijeenkomst groenbeleidsplan
De gemeente Stein stelt momenteel samen met inwoners het groenbeleidsplan op. In april hebben daarvoor de eerste bijeenkomsten met inwoners plaatsgevonden. De tweede bijeenkomst is op 4 juli in het Maaslandcentrum. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Interactief
De gemeente Stein betrekt belanghebbenden nauw bij de totstandkoming van het groenbeleidsplan zodat geïnventariseerd kan worden welke wensen en ideeën er leven voor zowel de kernen als het buitengebied. Een groenbeleidsplan geeft een totaalvisie voor de lange termijn op het openbaar groen binnen de gemeente.

Elsloo 01 BertRamakers

Presentatie concept plan
De resultaten van de eerste bijeenkomsten staan op www.gemeentestein.nl > en zijn gebruikt om het concept groenbeleidsplan op te stellen.

Het concept groenbeleidsplan wordt tijdens de tweede kennissessie aan inwoners gepresenteerd. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

maandag 4 julivoor inwoners van Catsop, Elsloo, Meers, Klein Meers, Veldschuur en Maasband. Aanvang 19.00 uur in Maaslandcentrum Elsloo;
• woensdag 6 juli voor inwoners van Stein, Urmond, Berg a/d Maas en Nattenhoven. Aanvang 19.00 uur in MFC Berg a/d Maas.

Tijdens deze bijeenkomsten worden gezamenlijk de spreekwoordelijke puntjes op de “i” van het groenbeleidsplan gezet. Tevens wordt gesproken over hoe inwoners kunnen participeren om invulling te geven aan het groenbeleidsplan. Inwoners die bij deze tweede bijeenkomst aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden via .

Inloopmiddagen
Voor inwoners die vrijblijvend geïnformeerd willen worden over het definitieve groenbeleidsplan worden eind augustus inloopmiddag(en) georganiseerd in de vorm van een expositie van de groenvisie en de groen- en bomenstructuur. De definitieve data en locaties worden nog bekend gemaakt.

De gemeente Stein gaat een groenbeleidsplan voor haar gemeente Stein opstellen. Hiervoor is een extern ontwerpteam aangesteld: bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp.

Een groenbeleidsplan geeft een totaalvisie voor de lange termijn op de gewenste ontwikkeling van het openbaar groen (groen- en bomenstructuur) binnen de gemeente

Lees meer

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde Westelijke Mijnstreek
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

VU

Volks Universiteit
ontspanning door inspanning
leren voor je plezier

Maaslandcentrum

DorpsOntmoetingsCentrum
cursussen-lezen-eten-gezellig
het samen zelf doen!

Uw cookies instelling

Het samen zelf doen! Meer weten?