Hulp bij toegankelijkheid

Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Toekomst basisonderwijs in Elsloo

Enquête voor ouders/verzorgers
In Elsloo zijn momenteel vier basisscholen: Jenaplanschool Elckerlyc, onderdeel van MOVARE en de basisscholen De Poolster, St. Augustinus en St. Jozef, alle drie onderdeel van Kindante.

samenwerking 2Evenals de landelijke tendens, hebben de scholen in Elsloo te maken met een toenemende krimp. Dat heeft ertoe geleid dat beide onderwijsstichtingen, in goed overleg met de gemeente Stein, gaan onderzoeken hoe zij kunnen samenwerken en gezamenlijk de mogelijkheden voor de toekomst van de scholen in Elsloo kunnen gaan verkennen. De doelstelling is om in de toekomst van de huidige vier basisscholen naar maximaal twee basisscholen in de regio Elsloo te gaan.

Laat uw mening horen!
Omdat het belangrijk is om ouders/verzorgers te betrekken bij dit proces en om hun mening te horen, is een enquête opgesteld voor alle ouders/verzorgers van de vier scholen in Elsloo.
Via deze enquête willen de scholen een aantal thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van het onderwijs in Elsloo, met alle ouders/verzorgers delen en vooral: horen hoe zij over deze thema’s denken! Ouders/verzorgers krijgen via de school de link digitaal doorgestuurd.
Ook ouders/verzorgers waarvan hun kind nog niet op de basisschool zit, worden gevraagd om de enquête in te vullen. Het gaat immers ook om de toekomst van deze kinderen!

Wilt u de enquête invullen? U kunt dan contact opnemen met een van scholen. Zij sturen u de link dan door.

Jenaplanschool Elckerlyc: info.abbselckerlycelsloo@movare.nl
Basisschool de Poolster: directie@bsdepoolster-elsloo.nl
Basisschool St. Augustinus: directie@bsstaugustinus-elsloo.nl
Basisschool St. Jozef: directie@bsstjozef-elsloo.nl

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

Het Stein van morgen
Strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde De Graven
Kennis, kunde en ervaring
Belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
Informatie-hulp-steun
Ontmoeting-creativiteit-etc

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
Het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
Cursussen-workshops-hulpinloop

Het samen zelf doen! Meer weten?

Contact