Hulp bij toegankelijkheid

Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Gemeente Stein vult tijdelijk tekort op twee wensauto’s aan

Eric van Dorst, De Limburger 17.09.2017

De gemeente Stein draagt dit en de komende drie jaar in totaal 100.000 euro subsidie bij aan de wensauto’s in Meers en Berg aan de Maas. Dat geld komt uit de financiële reserve voor bevolkingskrimp en is bedoeld om het coördineren van de wensauto’s te bekostigen. De financiële steun was aangevraagd door de Dorpsdagvoorziening Meers, die de wensauto’s beheert en aanstuurt maar in de begroting jaarlijks een gat van 38 mille heeft.

De provincie heeft de stichting voor vijf jaar 1,5 ton subsidie verstrekt, na een pilot met de wensauto Meers. Daar kwam dit jaar die van Berg aan de Maas bij, als uitvloeisel van het project buurtbus dat was ingesteld tijdens renovatie van de kanaalbrug in Berg. Net als de voorziening op afroep in Meers, die dit jaar naar verwachting 4950 passagiers zal vervoeren, bleek het busje in Berg al snel in een structurele vervoersbehoefte te voorzien. Daarom vroeg de stichting ook hiervoor subsidie aan, waarmee net als in Meers de autokosten worden afgedekt.

De coördinatie van de wagens gebeurt bezoldigd, wat niet strookt met het uitgangspunt van de provincie dat deze projecten geheel door vrijwilligers moeten worden gerund. De gemeente eist in de beschikking dat de stichting zich daar uiteindelijk aan houdt. Het bestuur heeft aangegeven de organisatie zo te gaan ombouwen dat dit kan. Zo is het de bedoeling via de provincie gebruik te gaan maken van software om ritten eenvoudiger te plannen, zodat dit geheel door vrijwilligers kan worden gedaan.

De wensauto’s rijden op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. De inzet moet voorkomen dat mensen in een sociaal isolement terechtkomen, participatie van vrijwilligers bevorderen en maatwerk op vervoer bevorderen.


Tweede wensauto op de weg 

13.06.2017

Naast de bestaande wensauto voor Stein, Elsloo en Meers krijgt de Stichting Dorpsdagvoorziening Meers binnenkort de beschikking over een tweede auto, die gaat rijden in Berg, Urmond en Nattenhoven.

Wensauto Meers

Foto: gemeente Stein

Het wensautoproject wordt gesubsidieerd door de provincie Limburg en is een aanvulling op het openbaar vervoer door Arriva. De subsidie voor aanschaf en exploitatie bedraagt 75.000 euro uitgesmeerd over 5 jaar. In die 5 jaar wordt gerekend op een stijging naar 3200 passagiers per jaar uit Berg, Urmond en Nattenhoven.

Ook in Stein, Elsloo en Meers voorziet de wensauto in een duidelijke behoefte: daar werden in 2016 maar liefst 6000 passagiers vervoerd.
De meeste ritten worden uitgevoerd naar ziekenhuis, huisarts, fysio, winkelcentra etc.

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

Het Stein van morgen
Strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde De Graven
Kennis, kunde en ervaring
Belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
Informatie-hulp-steun
Ontmoeting-creativiteit-etc

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
Het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
Cursussen-workshops-hulpinloop

Het samen zelf doen! Meer weten?

Contact