Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Bloesemtocht IVN paaszondag 21 april

Als een van de eersten houdt IVN-Elsloo de traditionele bloesemtocht dit jaar op paaszondag 21 april. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats op de hoek Kaakstraat/Terhagen (voormalig zwembad Medammerweide), waar ook het eindpunt zal zijn. De deelname is gratis.

Zoals bekend was de stichting IKL (Instandhouding Klein Landschapselementen in Limburg) ooit de initiatiefnemer voor deze tochten. Zij zet zich in met behulp van de Limburgse bevolking o.a. voor het behoud en herstel van de Limburgse hoogstamboomgaarden. Deze dreigden afgelopen decennia om diverse redenen verloren te gaan.

Onder leiding van een IVN-gids zal deze bloesemtocht ( gratis) plaats vinden langs de hoogstamweiden in de buitengebieden van Elsloo en Catsop, waarbij ook een bezoek gebracht wordt bij de lokale fruitkwekerij Pijpers.

Onderweg zal natuurlijk ook ruim in gegaan worden op de plaatselijke cultuur(historie) en natuur, die hier volop aanwezig is.

De wandeling is ongeveer 7 km lang en duurt tot 16.30u. Voor meer info: Hub de Rooy (046-4370068).

Photo by Farsai Chaikulngamdee on Unsplash

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde Westelijke Mijnstreek
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

VU

Volks Universiteit
ontspanning door inspanning
leren voor je plezier

MLC

Maaslandcentrum
cursussen-lezen-eten-gezellig
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum

Uw cookies instelling

Het samen zelf doen! Meer weten?