Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Extra zomeractiviteiten bij het Dorpsplatform

Door het Dorpsplatform Elsloo worden dit jaar extra zomeractiviteiten georganiseerd, hieronder een voorlopige opsomming:

  • EXCURSIE MAASTRICHT, in augustus, nader nieuws volgt

  • STREEKMUSEUM ELSLOO, waarbij wij in de nostalgische keuken genieten van zelf gebakken spek en ei. Binnenkort nadere informatie.

  • FILMMIDDAGEN, binnenkort nadere informatie.

Tijdens Parade Mundial op zaterdag 13 juli, werden in de Aelserhof en bij La Famille ‘s middags extra drukbezochte optredens verzorgd door diverse muziekgroepen die ‘s avonds meeliepen in de parade.

Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door financiële bijdrages van het Oranjefonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde Westelijke Mijnstreek
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

VU

Volks Universiteit
ontspanning door inspanning
leren voor je plezier

MLC

Maaslandcentrum
cursussen-lezen-eten-gezellig
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum

Uw cookies instelling

Het samen zelf doen! Meer weten?