Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Dorpsplatform Elsloo schort alle activiteiten op.

Corona in Zuid Limburg

Het coronavirus heeft heel Nederland in z'n greep en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op.
De voor geheel Nederland afgekondigde maatregelen zijn er op gericht om het aantal sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de vlucht van het virus af te remmen.
Ook wij ontkomen er daarom niet aan om maatregelen te nemen:

Vanaf maandag 16 maart a.s. schorten we alle activiteiten van het Dorpsplatform Elsloo op.

Zodra de activiteiten weer kunnen worden hervat, zullen we u daarover informeren. We rekenen op uw begrip.

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde Westelijke Mijnstreek
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

VU

Volks Universiteit
ontspanning door inspanning
leren voor je plezier

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
cursussen-workshops-hulpinloop

Uw cookies instelling

Het samen zelf doen! Meer weten?