Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Henk Steevens heeft de eindstreep van het leven bereikt

Op vrijdag 29 mei 2020 overleed op 88-jarige leeftijd Henk Steevens; Aelsenaer en Sajelair in hart en nieren. Oud-wielrenner vooral, want dat was zijn grote passie.

Henk was een trouwe bezoeker van het Dorps Ontmoetingscentrum en medewerker bij diverse aktiviteiten. Hij had van die guitige ogen die je niet verwacht bij een man van die leeftijd, maakte graag een praatje en was altijd in voor een grapje. Kortom, een aimabel mens. We zullen hem missen.

De Tour van '53 is alleen nog maar herinnering, waar hij zijn hele leven graag over verteld heeft. Tot op de dag van zijn overlijden, toen hij persoonlijk afscheid heeft genomen van zijn wielerkameraden Wiel Verheesen, Huub Harings en Bennie Ceulen.

Meer over het wielerleven van Henk Steevens op www.wielermonument.nl

Wij wensen kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, Marieke en overige familie heel veel sterkte toe.

Foto's: Jo Goossens

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde Westelijke Mijnstreek
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

VU

Volks Universiteit
ontspanning door inspanning
leren voor je plezier

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
cursussen-workshops-hulpinloop

Uw cookies instelling

Het samen zelf doen! Meer weten?