Hulp bij toegankelijkheid

Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Gemeente Stein draagt dorpsbudget over aan inwoners

In 2014 heeft de gemeente Stein vanuit de DOP-gewijze aanpak het dorpsbudget ingesteld om het dorpsontwikkelingsproces te faciliteren. Ook kunnen er initiatieven mee worden gefinancierd die tot stand komen uit het DOP. De gemeente beheert het budget van € 5.000 per dorp. Hierdoor worden inwoners ontzorgd, maar het leidt ook tot extra administratieve handelingen. Begin 2015 hebben Meers-Maasband en Elsloo aangegeven zelf te willen beschikken over het dorpsbudget, zodat zaken sneller uitgevoerd kunnen worden. Op 7 juli jl. heeft het Steinse college van B&W besloten om het dorpsbudget over te dragen aan deze dorpen.

Vertrouwen in eigen kracht
Wethouder Hub Janssen: 'Het zelfbeheer van het dorpsbudget door het dorp is helemaal in lijn met de DOPsgewijze aanpak en onze Eigen kracht visie. Tevens leidt het zelfbeheer van het dorpsbudget tot minder bureaucratie en geven we als gemeente het vertrouwen aan de inwoners om het op de juiste manier te besteden.' Voorafgaand aan het zelfbeheer zijn afspraken opgesteld. Als andere dorpen ook tot zelfbeheer willen overgaan, kan dat bij de dorpscontactpersoon kenbaar worden gemaakt. De gemaakte afspraken gelden dan ook voor deze dorpen.

f9d1be2ed25780ba large

Voorwaarden
Wat betreft Elsloo ontvangt de Stichting Dorpsplatform Elsloo van de gemeente een beschikking met de afspraken. Zo moet het dorpsbudget worden besteed aan zaken die voortvloeien uit het DOP en moet het bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp. Ook moet de besteding op draagvlak vanuit het dorp kunnen rekenen. Daarnaast komt het budget ten goede aan concrete activiteiten en benodigdheden van werkgroepen die in het dorpsoverleg zijn besproken. Eén keer per jaar bespreekt de dorpscontactpersoon van de gemeente de resultaten van de bestedingen met de vrijwilligers uit het dorp.

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidiëren

Gemeente Stein

Het Stein van morgen
Strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde De Graven
Kennis, kunde en ervaring
Belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
Informatie-hulp-steun
Ontmoeting-creativiteit-etc

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
Het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
Cursussen-workshops-hulpinloop

Het samen zelf doen! Meer weten?

Contact

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.