Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Steunpunt Mantelzorg

SteunpuntMantelzorg 2

ER ZIJN MENSEN AAN WIE JE NIET ALLES HOEFT UIT TE LEGGEN
CONTACTGROEP AUTISME INFO

Leven met autisme kan een uitdaging zijn. Voor de mensen zelf, hun ouders, partners, andere familieleden of vrienden.

Contact met mensen die hetzelfde ervaren, aan wie je niet alles hoeft uit te leggen, kan waardevol zijn. Met wie je van gedachten kunt wisselen, nuttige informatie en tips kunt delen of even kunt ontspannen. Om die reden is de Contactgroep Autisme Info gestart.

Op dinsdagavond 19 februari is de volgende bijeenkomst in Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergènkenstraat 1 in Stein. Wilt u een keer vrijblijvend komen kennismaken? Meldt u zich dan aan via of per telefoon via 043-3215046 of bezoek onze website www.mantelzorgzuid.nl.

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde Westelijke Mijnstreek
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

VU

Volks Universiteit
ontspanning door inspanning
leren voor je plezier

Maaslandcentrum

DorpsOntmoetingsCentrum
cursussen-lezen-eten-gezellig
het samen zelf doen!

Uw cookies instelling

Het samen zelf doen! Meer weten?