Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Steunpunt Mantelzorg

SteunpuntMantelzorg 2Je agenda de baas
Als mantelzorger houdt u veel ballen in de lucht, zoals werk, huishouden, zorgtaken.

Professional Organizer Saskia van Eijnatten geeft u tijdens deze interactieve workshop handreikingen om uw agenda beheersbaar te maken en liefst ook tijd voor uzelf over te houden. Deze (gratis) workshop is speciaal voor mensen die werk en mantelzorgtaken combineren, maar iedereen is welkom.

Dinsdag 7 Mei | 19.00 - 21.00 uur | Buurtcentrum Nieuwdorp| Bergènkensraat 1 | SteinMeer informatie en aanmelding: Steunpunt Mantelzorg Zuid | | 043-3215046 | www.mantelzorgzuid.nl.

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde Westelijke Mijnstreek
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

VU

Volks Universiteit
ontspanning door inspanning
leren voor je plezier

MLC

Maaslandcentrum
cursussen-lezen-eten-gezellig
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum

Uw cookies instelling

Het samen zelf doen! Meer weten?