Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Cursussen & Workshops

Kunstgeschiedenis

De kunstlezingen met docent Luc Laudy zijn op 28 november naar alle tevredenheid afgesloten. De docent wist iedereen met zijn bevlogenheid en kennis te boeien. Onder de cursisten leefde de vraag naar een vervolgcursus nadrukkelijk.

Luc Laudy biedt vanaf 29 januari a.s. een cursus van 10 bijeenkomsten aan op de dinsdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur. De kosten voor deze cursus bedragen € 75,-

kunstgeschiedenis

Er wordt een ‘reis’ gemaakt door de West Europese Kunstgeschiedenis. Door middel van veel toepasselijk beeldmateriaal zal de cursist een inzicht krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen in de beeldende kunsten (beeldhouwkunst en schilderkunst) en de architectuur vanaf de Griekse beschaving tot in de 20e eeuw.

In de lessen zal ook worden ingegaan op de maatschappelijke context waarin de kunsten zijn ontstaan en de kunstenaars hebben gewerkt. In afzonderlijke lezingen kunnen diverse onderwerpen uit de lessen verder worden uitgediept. Na elke bijenkomst wordt een hand-out van het behandelde aan de cursisten toegestuurd.

De cursus wordt uitgevoerd in Punt 39, de voormalige ruimte van de bibliotheek bij het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 39 te Elsloo. Als u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Leon Bosch: .
Vermeld u naam, adres en telefoonnummer.
Gezien het aantal aanmeldingen dat al binnen is gaat de cursus definitief door.

Cursusplan 2018-2019

Als vervolg op eerder succesvol uitgevoerde cursusprogramma’s start de werkgroep Dorps Ontmoetingscentrum, onderdeel van het Dorpsplatform Elsloo, weer haar programma op.

Het programma wordt ook in het komend cursusjaar uitgevoerd met medewerking van Gilde Westelijke Mijnstreek en de Volksuniversiteit Maasland. Toegevoegd zijn de programma’s die in Elsloo uitgevoerd gaan worden door het Computer Doe- en Leercentrum uit Beek.

De eerste activiteiten gaan binnenkort van start. Via onderstaande button kunt u aanmelden voor de cursussen van o.a. Volksuniversiteit Maasland.

 aanmelden  cursussen

Voor de cursussen van Gilde Westelijke Mijnstreek moet u aanmelden op hun website >

Ook voor de cursussen van Computer Doe- en Leercentrum Beek (CDL) moet u aanmelden op hun website >

De activiteiten vinden plaats in het Dorps Ontmoetingscentrum in het Maaslandcentrum aan de Burg. Maenenstraat 45 in Elsloo

Klik op onderstaande afbeelding voor leesbare vergroting of download het cursusprogramma hier > 

DOP Elsloo Cursusplan sept.2018

Wilt u op de hoogte blijven van het programma van Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo en het nieuw aanbod meldt u dan aan voor de Nieuwsbrief. Dit kan op de site van het Dorpsplatform Elsloo: www.dorpsplatform-elsloo.nl onder Contact.

Uitgebreidere informatie en beschrijving van de inhoud van de cursussen vind u op de site: www.dorpsplatform-elsloo.nl onder “Cursussen” en op de sites van onze partners.

Aanmelden kan ook door bij het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45, Elsloo een aanmeldformulier in te vullen. Op de woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 kunt u tijdens de inloopmiddagen van het Dorps Ontmoetingscentrum ook steeds nadere informatie krijgen.

Binnenkort starten ook weer de thema-avonden “In gesprek met…..” Nadere informatie volgt.

Frans voor beginners

Docent: Helmuth van Son (Gilde Westelijke Mijnstreek)

Cursusplaats: Maaslandcentrum Elsloo

Aanmelden: via Gilde Westelijke Mijnstreek >

cropped gildeuil21


In een gemoedelijke sfeer – er wordt niet gewerkt voor een diploma of getuigschrift! – leren cursisten woorden, grammatica, zinsopbouw e.d. van het Frans en hoe zij zich in het Frans kunnen uitdrukken.

Er kunnen per groep maximaal 12 personen deelnemen. 

Deze cursus is voor iedereen die de Franse taal wil leren. Enige voorkennis is niet noodzakelijk.

De cursus beslaat 20 lessen van elk 1,5 uur en de kosten voor de hele cursus bedragen € 90,-. Dit is inclusief lesmateriaal.
De cursusdata vindt u in het totaal-cursusoverzicht op deze site of kijk in de agenda.

Het lesmateriaal zal de eerste les aan u worden uitgereikt.

Leesclub

Docent: Suzan Voncken (Gilde Westelijke Mijnstreek)

Cursusplaats: Maaslandcentrum Elsloo

Aanmelden: via Gilde Westelijke Mijnstreek >

cropped gildeuil21


Onder leiding van Suzan Voncken gaat Gilde Westelijke Mijnstreek starten met een (thematische) leesclub in Elsloo.

Deze leesclub komt 6 keer bij elkaar en heeft een thematische opzet heeft, 3 thema’s en binnen elk thema 2 boeken om te bespreken. De thema’s worden gekozen door Suzan. Zij kiest ook, om praktische redenen de eerste twee boeken. Binnen de overige twee thema’s stelt Suzan dan meerdere boeken voor om zo samen tot een keuze te komen.

Alleen met een boek op de bank is leuk. Maar het is nog leuker als je over het boek, de schrijver en literatuur kunt praten met anderen. Daarom zijn mensen lid van een leesclub, een kleine groep mensen die tijdens een aantal weken hetzelfde boek leest. Ze komen daarna samen om te praten en te discussiëren over het boek.

Zoals gezegd een club die 6 keer per jaar bij elkaar komt om gedurende 1,5-2 uur te praten over een boek. Boeken waarbij eenieder wordt uitgedaagd om datgene uit het boek te halen wat hij/zij belangrijk vindt maar ook om naar elkaar te luisteren en andere inzichten/indrukken op je laten in te werken. Aan de hand van een aantal vragen zal het gesprek vertrekken. Dit is de houvast en niet de “stelregel”.

Het eerste thema wordt Dystopie (een denkbeeldige samenleving met louter negatieve eigenschappen waarin men beslist niet zou willen leven), en daarbinnen lezen we:

Station elf van Emily St. John Mandel en

De Wafelfabriek van Roman Helinski

De leesclub bestaat uit 6 avonden van 2 uur en wel van 19.00 tot 21.00 uur. De kosten van deelname aan de leesclub bedragen € 32,00 inclusief administratiekosten.

Leesclub Elsloo (Maaslandcentrum in Elsloo, Burg. Maenenstraat 45). Voor cursusdata verwijzen wij naar het totaal cursusoverzicht op deze site.

De groepsgrootte bedraagt minimaal 6 en maximaal 10 personen!

Opgeven kan hier > https://www.gildewestelijkemijnstreek.nl/catalogus-en-bestelformulier/ 


Suzan Voncken
 (1991) studeerde Engelse taal en cultuur aan de universiteit van Utrecht. Vervolgens deed ze een master Literatuur en cultuurkritiek en die heeft ze in 2015 succesvol afgerond. Voor beide studies schreef ze een scriptie over hoe psychologische theorieën verweven zijn met literatuur. Hiervoor bestudeerde ze schuldtheorieën en Freuds psychoanalyse.

Na het afstuderen is ze zich gaan focussen op het schrijven van recensies voor haar blog suusleest.com. Hoewel ze hier vooral schrijft over nieuwe boeken en literatuurprijzen, is haar passie voor Engelstalige klassiekers nooit verdwenen en verdiept ze zich regelmatig in een 19e-eeuwse roman.
Artikelen op DLVA >

Workshop Social Media

Docent: John Teheux (Gilde Westelijke Mijnstreek)

Cursusplaats: Maaslandcentrum Elsloo

Aanmelden: via Gilde Westelijke Mijnstreek >

cropped gildeuil21


Speciaal voor iedereen die kennis wil maken met Social Media of er iets meer van wil weten, hebben wij de workshop Social Media voor beginners.

Social media is enorm populair en het aantal gebruikers blijft voorlopig stijgen. Wilt u nu toch eens weten hoe dat allemaal precies zit? Volg dan deze workshop.

Tijdens deze cursus behandelen we de volgende onderwerpen:
• Wat zijn social media?
• Ontstaan van social media
• Ontwikkelingen social media
• Welke soorten zijn er?
• Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Snapchat, etc
• Wat kan IK met social media?
• Gevaren van social media
• Kansen van social media
• Vragen en discussie

De workshop wordt gegeven in Elsloo (Burg Maenenstraat 45, Maaslandcentrum) De kosten voor deze workshop bedragen € 7 inclusief administratiekosten. De groepsgrootte bedraagt minimaal 5 personen! 

Kunstlezingen

Docent: Luc Laudy (Gilde Westelijke Mijnstreek)

Cursusplaats: Maaslandcentrum Elsloo

Aanmelden: via Gilde Westelijke Mijnstreek >

cropped gildeuil21


Luc Laudy zal in zijn "Kunstlezingen" een ‘vogelvlucht’reis maken door de westerse kunstgeschiedenis. Vanaf de Griekse Kunst tot en met de 21e eeuw d.m.v. een powerpoint- presentatie. De serie beslaat 4 ochtenden en kost totaal 30 euro. De data ziet u in het totaal-cursusoverzicht op deze site.

Bij de bespreking tijdens deze ‘vogelvlucht’ van de Renaissance zal hij wat langer stilstaan bij Leonardo da Vinci. Leonardo staat bekend als ‘homo universalis’, door zijn grote veelzijdigheid op vele gebieden waarvoor hij nog steeds zeer wordt gewaardeerd.

Ook staat hij stil bij Caravaggio. Caravaggio heeft met zijn revolutionaire vernieuwingen grote invloed gehad in de 17e eeuw op kunstenaars in heel Europa. De Barok heeft ook een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de Kunsten in de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden
Luc zal dan laten zien waarom de kunsten in de 17e eeuw zo afwijkend waren t.o.v. andere Europese culturen.

Daarna gaat hij in op ‘kunst, kunstenaars en kunst-Verzamelaars’. Wat drijft een kunstverzamelaar? Waar komt de verzameldrang vandaan? Waar begin je, waar en wanneer houd je op?
Kunst verzamelen is een bezigheid die al sinds mensenheugenis plaats vindt.

Tenslotte zal aandacht besteed worden besteed aan het verzamelen van kunstobjecten in zg. ‘wunderkammer’ en ‘rariteitenkabinetten’ , die eeuwen geleden aan de basis stonden van onze huidige musea. Als voorbeeld wordt de prachtige verzameling 17e eeuwse Hollandse schilderkunst van het Amerikaans/Nederlandse echtpaar Eijk en Rose-Marie de Mol van Otterloo nader bekeken.

Spaans voor beginners

Docent: Ederlin Peters (Gilde Westelijke Mijnstreek)

Cursusplaats: Maaslandcentrum Elsloo

Aanmelden: via Gilde Westelijke Mijnstreek >

cropped gildeuil21


Eén keer per jaar, in oktober, start het Gilde met diverse Spaans cursussen, die elk bestaan uit 20 lessen van anderhalf uur. 

In een gemoedelijke sfeer – er wordt niet gewerkt voor een diploma of getuigschrift! – leren cursisten woorden, grammatica, zinsopbouw e.d. van het Spaans en hoe zij zich in het Spaans kunnen uitdrukken.

Spaans beginners

Deze cursus is voor iedereen die de Spaanse taal wil leren. Enige voorkennis is niet noodzakelijk.

De kosten bedragen € 112,-. Het lesmateriaal is in de prijs inbegrepen. Het lesmateriaal zal de eerste les worden uitgereikt.

De cursusdata vindt u in het totaal-cursusoverzicht op deze site of kijk in de agenda.

De cursus wordt gegeven in het Maaslandcentrum, Burg Maenenstraat 45 in Elsloo.

Spaans voor gevorderden

Docent: Ederlin Peters (Gilde Westelijke Mijnstreek)

Cursusplaats: Maaslandcentrum Elsloo

Aanmelden: via Gilde Westelijke Mijnstreek >

cropped gildeuil21


Ederlin Peters | Gilde Westelijke Mijnstreek

Vervolgcursus voor cursisten die eerder de beginnerscursus volgden. Spaans voor gevorderden, bestaat uit 20 lessen van anderhalf uur. 

De cursusdata vindt u in het totaal-cursusoverzicht op deze site.

In een gemoedelijke sfeer – er wordt niet gewerkt voor een diploma of getuigschrift! – leren cursisten woorden, grammatica, zinsopbouw e.d. van het Spaans en hoe zij zich in het Spaans kunnen uitdrukken.

De kosten bedragen € 77,-. Het lesmateriaal is in de prijs inbegrepen.

Digitale Fotografie voor beginners

Docent: Volksuniversiteit Maasland

Cursusplaats: Maaslandcentrum Elsloo

Aanmelden: via Dorpsplatform >

vumlogo3


 In deze cursus verkent U de mogelijkheden die u met uw camera hebt. De volgende onderwerpen zullen o.a. behandel worden:

• Begrippen: o.a. scherpte en diepte
• De inzet van verschillende creatieve mogelijkheden
• Belichting en compensatie
• De techniek en de mogelijkheden van de camera
• De opslag van foto’s op media

Aan de camera worden geen specifieke eisen gesteld. Wel is belangrijk dat men de eigen camera meeneemt. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van telkens 2 uur waarvan 15 minuten koffiepauze.

De kosten bedragen € 18,-. Cursusplaats: Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45, Elsloo. U kunt zich digitaal aanmelden op de website www.dorpsplatform-elsloo.nl. Aanmelden kan ook via een aanmeldingsformulier verkrijgbaar bij het Maaslandcentrum

Foto: Jakob Owens / Unsplash

Computer Doe- en Leercentrum nu ook in Elsloo

Het Dorpsplatform Elsloo gaat samenwerken met het Computer Doe- en Leercentrum Beek. Op vrijdag 28 september starten de activiteiten in Elsloo. Ze vinden plaats in de voormalige bibliotheekruimte in het Maaslandcentrum. Vanaf dan kunt u elke vrijdagochtend van 10.00 tot 12.15 uur vrij inlopen met al uw vragen over computer, tablet, laptop, smartphone en iPhone. U krijgt dan gratis hulp en advies.

Daarnaast starten in oktober de volgende cursussen:
• Kennismaken met de computer
• Onderhoud en veiligheid
• Werken met digitale foto’s (instap)
• (Ver-)kopen via Internet

Nadere informatie vindt u op de site van het Computer Doe – en Leercentrum: www.cdl-beek.nl
Daar vind U ook het aanmeldformulier. Aanmelden kan ook op de vrijdagochtend tijdens de vrije inloop.

Het doel van het Computer Doe-en Leercentrum is het geven van advies en laagdrempelige cursussen aan 50-plussers die niet of nauwelijks met een computer en/of tablet kunnen of durven omgaan. U kunt hier ervaren wat het gebruik van de computer voor u kan betekenen. Sterke punten zijn:
• Niet commercieel - niet concurrerend - en desgewenst een goede opstap naar reguliere cursussen.
• Leerstof aangepast aan de doelgroep.
• Kleine lesgroepen van maximaal 10 personen.
• Persoonlijke aandacht en honderd maal herhalen worden bij ons normaal gevonden.
• Moderne computers; gebruik van goede apparatuur zodat men iedere handeling van de docent kan volgen.

De cursussen worden gegeven door vrijwilligers. Het zijn veelal senioren die de nodige ervaring hebben met het gebruik van computers. Graag willen zij hun kennis aan anderen overdragen, zodat ook die kunnen genieten van het gebruik van de computer. Deze cursussen zijn zeer geschikt voor iedere 50-plusser, zowel vrouwen als mannen, die meer over de computer willen weten en ermee willen gaan werken.

Computercursus - Kopen en Verkopen op internet

Docent: Kees van der Horst (Computer Doe- en Leercentrum Beek)

Cursusplaats: Maaslandcentrum Elsloo

Aanmelden: via CDL Beek >

logo CDL Beek


Een cursus voor beginnende kopers en verkopers op internet, zoals bij Marktplaats, Ebay maar ook de reguliere webshops.

De cursus beslaat 4 lessen en kost totaal 40 euro. U kunt aanmelden voor de wachtlijst; zodra het minimum aantal aanmeldingen is behaald, ontvangt u een uitnodiging met de cursusdata.

Aan de orde komt:

 • zoeken en vergelijken van diensten en producten via vergelijkingssites
 • info over webwinkels en keurmerken
 • veiling-sites en bieding-sites
 • bestellen: account aanmaken, bestellen, winkelwagen, verzendkosten, retouren etc
 • betalen op internet met Ideal, Paypal. creditcard etc
 • bestellingen bij buitenlandse webshops; invoerrechten, btw, accijns en douaneregels
 • verkopen op internet bijv. via Marktplaats
 • advertentie plaatsen, reageren op biedingen
 • internetbankieren

Foto Tyler Franta/unsplash.com

tyler franta 589346 unsplash

Computercursus - Onderhoud & Veiligheid

Docent: Fons Sieben (Computer Doe- en Leercentrum Beek)

Cursusplaats: Maaslandcentrum Elsloo

Aanmelden: via CDL Beek >

logo CDL Beek


Een cursus voor beginnende computergebruikers die meer willen weten over het onderhoud en veiligheid van systeem en bestanden.

De cursus beslaat 4 lessen en kost in totaal 40 euro. U kunt aanmelden voor de wachtlijst; zodra het minimum aantal aanmeldingen is behaald, ontvangt u een uitnodiging met de cursusdata.

Aan de orde komen o.a:

1. Inleiding: begrippen en handige hulpmiddelen

2. Onderhoud:

 • taakbeheer
 • downloaden, installeren en verwijderen van apps/programma's
 • backup, hoe en waar?
 • herstelpunten maken en terugzetten
 • herstelstation en systeemkopie

3. Veiligheid:

 • soorten bedreigingen (malware etc)
 • virusinfecties voorkomen, herkennen en oplossen
 • veilig op internet
 • wachtwoordbeheer / wachtwoordkluis

Foto Kaitlyn Baker / unsplash.com

kaitlyn baker 422999 unsplash

Computercursus - Werken met digitale foto's

Docent: Fons Sieben (Computer Doe- en Leercentrum Beek)

Cursusplaats: Maaslandcentrum Elsloo

Aanmelden: via CDL Beek >

logo CDL Beek


Een cursus voor beginners in de digitale fotografie. De cursus beslaat 7 lessen en kost in totaal 70 euro. U kunt aanmelden voor de wachtlijst; zodra het minimum aantal aanmeldingen is behaald, ontvangt u een uitnodiging met de cursusdata.
U ontvangt een usb-stick met oefenmateriaal, programma's, extra informatie etc.

Aan de orde komen o.a:

 • belangrijke begrippen en basisinstellingen van uw camera; datum en tijd, resolutie, digitale zoom, compressie etc.
 • opfrissen Windows-vaardigheden en organiseren van de foto's met behulp van de Windows Verkenner
 • installeren van het gratis programma Fatstone Imageviewer, verbeteren en bewerken van foto's en kennis maken met diverse mogelijkheden van dit programma
 • panorama-foto's samenstellen met Microsoft ICE
 • een film cq presentatie (diashow) maken van uw foto's en verzorgen achtergrondmuziek bij uw film

Foto William Bayreuther/unsplash.com

william bayreuther 586504 unsplash

Computercursus - Kennismaken met de computer

Docent: Charles Willems (Computer Doe- en Leercentrum Beek)

Cursusplaats: Maaslandcentrum Elsloo

Aanmelden: via CDL Beek >

logo CDL Beek


Deze cursus is voor de startende computergebruiker en beperkt zich daarom ook tot eenvoudig computergebruik.

De cursus bestaat uit 3 lessen. De kosten bedragen 30 euro. U kunt aanmelden voor de wachtlijst; zodra het minimum aantal aanmeldingen is behaald, ontvangt u een uitnodiging met de cursusdata.

Aan de orde komen:

 • welke mogelijkheden biedt uw computer?
 • gebruik van hardware; muis, toetsenbord, usb stick etc
 • programma's gebruiken via icoontjes en startscherm
 • typen en tekst opmaken met app Wordpad
 • Windows verkenner: bestanden opbergen in mappen
 • foto's bekijken en eenvoudige bewerkingen
 • zoeken op internet

Foto cetteup/unsplash.com

cetteup 282823 unsplash

Vrije Inloop Computerhulp

Docenten van Computer Doe- en Leercentrum Beek

Plaats: Punt 39 (voormalige Bieb) bij Maaslandcentrum Elsloo

logo CDL Beek


Vanaf vrijdag 28 september kunt u elke vrijdagochtend van 10.00 tot 12.15 uur vrij inlopen met al uw vragen over computer, laptop en tablet.

Gratis hulp en advies!

CDL vrije inloop 540554 unsplash

Kookcursus ByMischa

Cursus volgeboekt

ByMischa organiseert in samenwerking met DOP Nieuwdorp een kookcursus "Goed eten begint bij goed koken"

11 december: Verrassende Kerstgerechten
9 januari: Basistechnieken, vegetarisch koken
23 januari: Vegan, hoe lekker kan het zijn?
6 februari: Ayurvedisch koken

Praktisch:
Tijdens de eerste cursusavond wordt er ook gewerkt met vlees: indien je vegetarisch of vegan eet zullen de recepten hierop aangepast worden. Elke avond is er een kort stukje theorie, gevolgd door een Masterclass.

Het is een cursus, dus het is niet mogelijk om maar één avond deel te nemen.

Locatie: Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergenkenstraat 1.
Starttijd: 17.30 uur inloop – einde rond de klok van 21.45 uur

Kosten: €110,- (inclusief syllabus, Masterclass gegeven door Mischa, dranken)

Deelname:
Alleen na aanmelding via 
Je ontvangt een bevestiging van aanmelding en vervolgens een factuur van Mischa Hamers, de docente van de cursus. Meer info: www.bymischa.nl