Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Cursussen & Workshops

Symboliek in de kunst

Docent: Luc Laudy 

Cursusplaats: Punt 39 Elsloo

Aanmelden: via Dorpsplatform Elsloo >

 


Symboliek in de kunst

Afbeelding1‘Wat mooi, maar wat stelt het eigenlijk voor….?’ 
Deze uitspraak hoor je vaak als mensen het over beeldende kunst hebben.

De cursus heeft tot doel om de deelnemers kennis en handvatten te bieden om kunstwerken te interpreteren en hun betekenis te achterhalen. In de kunsthistorische wetenschap wordt dit ‘iconografie’ genoemd.
Iconografie betekent eigenlijk ‘beeldbeschrijving’ en wordt bepaald door de tijd, de plaats en de context waarin een kunstwerk is gemaakt. Op die manier kun je een beeld eigenlijk ‘lezen’ als een tekst.

In 5 lessen zal zo aandacht worden geschonken aan de symboliek in de kunst door de eeuwen heen. De getoonde werken worden systematisch bekeken waarmee de deelnemer later meer van kunst kan genieten.

Na elke les ontvangen de deelnemers een ‘hand-out’ met literatuurlijst voor verdere zelfstudie.

De cursus vindt plaats in Punt 39, Burg. Maenenstraat 39 Elsloo en beslaat 5 lessen van 2 uur. 

De cursusdata vindt u in het totaal-cursusoverzicht op deze site of kijk in de agenda.

Ook kunt u bij Punt 39 op woensdagmiddag en op vrijdagochtend een papieren aanmeldformulier invullen.