Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Cursussen & Workshops

Tablet Android (Samsung e.a.)

Docent: Peter Tillemans

Cursusplaats: Punt 39 Elsloo

Aanmelden: via Dorpsplatform Elsloo >

cropped gildeuil21


Tablet (Android) 

De workshops zijn specifiek voor Android Tablets, zoals o.a. Samsung.
U ontdekt de mogelijkheden van uw eigen tablet; neem deze daarom ook mee naar de cursus!

Inhoud van de cursus:

• Algemeen gebruik (uitleg over de knoppen e.d.)
• Instellingen voor internet, e-mail etc
• Apps downloaden en installeren
• Gebruik internet en e-mail
• Info over verplaatsen van computer naar tablet v.v.
• Etc.

De cursus vindt plaats in Punt 39, Burg. Maenenstraat 39 Elsloo en beslaat 4 lessen van 2 uur en 15 minuten. 
Kosten voor de totale cursus bedragen 40 euro.

De cursusdata vindt u in het totaal-cursusoverzicht op deze site of kijk in de agenda.

Ook kunt u bij Punt 39 op woensdagmiddag en op vrijdagochtend een papieren aanmeldformulier invullen.