Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Inloopmiddag DOC

De eerste inloopmiddag hebben we achter de rug. Het was fijn om zo’n 40 mensen weer terug te zien. Er vertrokken om 13.30 uur weer 2 wandelgroepen en na afloop genoten de deelnemers van zelf gebakken linzentaart.

Elke woensdagnamiddag is iedereen vanaf 13.30 uur welkom om vrij deel te nemen aan deze inloopmiddag. Je hoeft geen lid te zijn.

Het zou fijn zijn als we nog enkele mensen konden begroeten die de kaarttafel compleet zouden maken. Wil je een kaartje leggen, kom dan naar de inloopmiddag.

Tot woensdag?

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde De Graven
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
cursussen-workshops-hulpinloop