Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Nieuw in Punt 39: conversatie Spaans of Engels

Het is fijn om elk seizoen onze activiteiten uit te breiden of actueler te programmeren.

Het is onze bedoeling om binnenkort een groep in het leven te roepen die geïnteresseerd is om van tijd tot tijd eens gezamenlijk in een andere taal te communiceren.

Spaans conversatie

Wij willen starten met een Spaans-conversatiegroep.

De bedoeling is om op zondagnamiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur met een vast groepje bij elkaar te komen in Punt 39 en met elkaar over een van tevoren afgesproken thema in het Spaans te gaan converseren. Enige kennis van het Spaans is wel gewenst.

Dit onder leiding van, in dit geval, de docente die ook de cursussen Spaans bij het Dorpsplatform verzorgt.

Wil je meer weten, kom dan zaterdagnamiddag 25 september naar de burendag in Punt 39. De docente zal dan aanwezig zijn en een en ander toelichten.

Engels conversatie

Ditzelfde zou ook in een andere taal kunnen worden opgestart. In overleg kunnen de deelnemers en de gespreksleider een namiddag of avond afspreken. Bij Punt 39 is er ruimte voor dit soort activiteiten.

De coördinator van Punt 39 is op zoek naar een begeleider en belangstellenden.

Laat wat van je horen als je interesse hebt om een groep samen te stellen via info@dorpsplatform-elsloo.nl of bezoek de burendag op 25 september.

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde De Graven
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
cursussen-workshops-hulpinloop