Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Vrijwilligers gezocht

Heb jij nog wat tijd over en voel je je betrokken bij de Elsloose samenleving? Bij het Dorpsplatform Elsloo is men op zoek naar nieuw vrijwilligers. Iedere hulp is welkom!

Het bestuur van het Dorpsplatform wil de werkgroep Verkeersveiligheid een doorstart geven. Gezocht wordt naar inwoners uit Elsloo, die met de gemeente Stein willen meekijken en meepraten tijdens diverse verkeersprojecten binnen de kern Elsloo.

Ben jij:

  • geïnteresseerd in alle factoren rondom verkeersveiligheid?
  • op de hoogte van de regels rondom verkeersveiligheid?
  • communicatief vaardig?
  • kan je goed samenwerken?
  • vind je het fijn om je in te zetten voor Aelse en de Aelsenaire?

Meld je dan aan voor de (opnieuw) te vormen werkgroep Verkeersveiligheid. Statutair valt de werkgroep onder het bestuur van het Dorpsplatform Elsloo. Het bestuur is verantwoordelijk voor de acties die worden uitgezet door de werkgroep.

Momenteel zijn er een 50-tal vrijwilligers actief bij het Dorpsplatform. Zij organiseren activiteiten voor de bezoekers op woensdagmiddag, zij organiseren cursussen en workshops, zij verzorgen de Open Bibliotheek of houden zich bezig met het cultureel erfgoed van Elsloo. Het Dorpsplatform is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Interesse?

Neem contact op met het Dorpsplatform via info@dorpsplatform-elsloo.nl of loop eens binnen tijdens de inloop in Punt 39 op woensdagmiddag tussen 13.30-16.00 uur of vrijdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur.

Kijk ook op onze Facebook pagina.

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde De Graven
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
cursussen-workshops-hulpinloop