Hulp bij toegankelijkheid

Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Dossiers

Verkeersarrangement Elsloo

Stoort u zich ook aan het hard rijden in uw straat, parkeren op de stoep of dat ene paaltje dat steeds in de weg staat? Stop met ergeren en neem deel aan het verkeersarrangement Elsloo!

verkeersarrangement elsloo

Hoe werkt het verkeersarrangement?
1. Inwoners geven aan welke problemen in de wijk spelen op het gebied van verkeer;
2. Inwoners gaan samen met de Gemeente Stein, onder begeleiding van Royal HaskoningDHV de problemen bundelen en samen op zoek naar passende oplossingen.

Waar kan ik terecht met mijn opmerking?
1.  Via deze link 

2. Per email naar info@gemeentestein.nl met als onderwerp "Verkeersarrangement Elsloo"

3. Via een brief aan de gemeente (Gemeente Stein, Postbus 15, 6170 AA Stein)
4. Via een inloopavond op maandag 17 oktober 2016 van 17.00 tot 21.00 uur in het Maaslandcentrum (Burg Maenenstraat 45, 6181 EA Elsloo.

Verkeersarrangement Elsloo KaakstraatGevraagd bij aanleveren opmerkingen
1. Wat is uw opmerking, wens of verbetervoorstel (graag zo specifiek mogelijk toelichten)?
2. Wat is het onderwerp van uw opmerking, wens of verbetervoorstel (bv. verkeersveiligheid, parkeren, verkeersdoorstroming, leefbaarheid)?
3. Wie heeft er (nu) last (of voordeel) van (bv. voetgangers, fietser, automobilist)?
4. Heeft u zelf al een suggestie hoe uw melding opgelost kan worden of de situatie verbeterd kan worden?
5. Wat is uw (e mail)adres?
6. U kunt uw wens, opmerking of verbetervoorstel aanvullen met bv. een foto.

Het vervolg!
Na de inventarisatie vindt begin november een bewonersavond plaats om gezamenlijk met u naar mogelijke oplossingsrichtingen te kijken. U kunt zich dan tevens opgeven om (later) in een interactieve sessie als deelnemer van de klankbordgroep deel te nemen aan de uitwerking van het plan.

Wij zien uit naar een prettige samenwerking om gezamenlijk met u ons Elsloo, Catsop en Terhagen nog mooier en veiliger te maken!

U kunt ons tevens volgen op Facebook. Ook kunt u steeds de meest actuele informatie vinden op www.gemeentestein.nl, www.dorpsplatform-elsloo.nl en www.elsloo.info

Wij danken u alvast voor uw gewaardeerde reactie!

Het samen zelf doen! Meer weten?

Contact