Hulp bij toegankelijkheid

Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Dossiers

Dorpsschouw 15 juni

Wil je meedenken over het onderhoud van de openbare ruimte in Elsloo? Vind jij het belangrijk dat straten en groen voldoende worden onderhouden? Geef je dan op voor de dorpsschouw op vrijdag 15 juni aanstaande, want het straatbeeld bepalen we samen.

Dorpsschouw

In samenwerking met het Dorpsplatform Elsloo is een eerste dorpsschouw gepland op vrijdag 15 juni vanaf 10.00 uur. Inwoners van Elsloo die verbeterpunten zien voor het onderhoud en die graag meer willen weten hoe de frequentie van onderhoud wordt bepaald, kunnen zich hiervoor aanmelden.
Dat kan tot maandag 4 juni door een mail te sturen naar info@gemeentestein.nl onder vermelding van ‘Dorpsschouw Elsloo’. Vervolgens nemen wij contact met jou op om gezamenlijk met de overige aanmelders deze dorpsschouw vorm te geven.

Eerdere dorpsschouwen in andere kernen hebben veel bruikbare reacties, tips en kansrijke ideeën opgeleverd. Daarom vinden wij het belangrijk om ieder jaar de balans op te maken of het onderhoud naar wens wordt uitgevoerd. Goed onderhoud kan jouw woongenot vergroten!

In 2016 ging een aangekondigde schouw op het laatste moment niet door. De Werkgroep verkeer & Veiligheid heeft toen zelf een schouw uitgevoerd en haar bevindingen met de gemeente Stein gedeeld. Zie hier hun mening over het groenonderhoud >

Over de wegen zijn ook al veel zaken opgenomen in het Verkeersarrangement Elsloo; dat kunt u hier nalezen >

ecologisch belang7 schouw juli2016

Het samen zelf doen! Meer weten?

Contact