Hulp bij toegankelijkheid

Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Dossiers

Parkeeroverlast Businesspark wordt aangepakt

Naar aanleiding van diverse meldingen aangaande parkeeroverlast Businesspark Stein is op verzoek van de ondernemers in 2019 een parkeeronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek en de mogelijk oplossingsrichtingen zijn inmiddels bekend en afgestemd met belanghebbenden.

Onderzoek
In opdracht van de Gemeente Stein hee􀀛 RoyalHaskoningDHV dit parkeeronderzoek uitgevoerd, dit in overleg met acht bedrijven met de grootste parkeervraag.
Tijdens twee werkdagen is middels vijf parkeertellingen onder andere de parkeerdruk in de openbare ruimte inzichtelijk gemaakt. Deze resultaten zijn verwerkt in grafische presentaties die in een oogopslag laten zien waar de parkeerdruk het hoogst is.

Download rapport >

Het samen zelf doen! Meer weten?

Contact