Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Dossiers

Parkeeroverlast Businesspark wordt aangepakt

Naar aanleiding van diverse meldingen aangaande parkeeroverlast Businesspark Stein is op verzoek van de ondernemers in 2019 een parkeeronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek en de mogelijk oplossingsrichtingen zijn inmiddels bekend en afgestemd met belanghebbenden.

Onderzoek
In opdracht van de Gemeente Stein hee􀀛 RoyalHaskoningDHV dit parkeeronderzoek uitgevoerd, dit in overleg met acht bedrijven met de grootste parkeervraag.
Tijdens twee werkdagen is middels vijf parkeertellingen onder andere de parkeerdruk in de openbare ruimte inzichtelijk gemaakt. Deze resultaten zijn verwerkt in grafische presentaties die in een oogopslag laten zien waar de parkeerdruk het hoogst is.

Download rapport >

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.