Zoeken naar:
Zoek alleen in:
Totaal: 20 resultaten gevonden.

WhatsApp-Buurtpreventie ...

Kom zelf in actie om de veiligheid in uw buurt te vergroten! Steeds meer Steinse inwoners zijn actief in WhatsApp-groepen, met name gericht op inbraakpreventie. Deze WhatsApp-groepen richten zich op het ...

What’s App Buurtpreventie! ...

WhatsApp buurtpreventieborden bij invalswegen In oktober 2016 zijn circa 30 WhatsApp buurtpreventieborden bij de invalswegen van de gemeente Stein geplaatst. Het initiatief kwam van de Werkgroep Verkeer ...

Verkeersarrangement Elsloo - Eindpresentatie op 20 februari

De afgelopen maanden heeft de gemeente Stein samen met inwoners van Elsloo en de werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo gewerkt aan het Verkeersarrangement Elsloo. Op 30 november 2016 ...

Groenonderhoud

Eind juli 2016 heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo bij de gemeente haar ongenoegen geuit over het onderhoud van openbaar gemeentelijk groen en het achterwege blijven van ...

Aanplakzuilen

...  hangen. Volgens een buurtbewoner is dit al de 2e lichting die geplakt wordt in die paar dagen dat het ding er staat. En dat zal ook zo blijven doorgaan. Plaatselijke verenigingen kunnen hierdoor hoogui ...

Schouw Schuttersdreef

Naar aanleiding van signalen van bewoners vond op 9 maart 2016 een schouw plaats van de buurt Schuttersdreef. Naast een aantal bewoners namen ook deel aan de schouw: gemeente Stein, Partners in Welzijn ...

De wijkagenten stellen zich voor

... maken wat er in uw buurt gebeurt. Schroom niet en meld het via het landelijke politienummer 0900-8844 en vraag naar de wijkagent. Samen wordt dan aan een oplossing gewerkt. Indien nodig worden daarbij ...

BuitenBeter App

SAMEN ZELF DOEN! De werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo heeft op 5 februari 2016 een voorstel ingediend bij College van B & W en de Raad van de gemeente Stein om de hele gemeente ...

Project Domein Elsloo

...  met haar waardevolle kunsthistorische schatten. De buurtschappen Catsop en Terhagen met hun gerenoveerde boerderijen, pachtweiden, oude holle wegen, historische plaatsen, oude spoorbrug en Winanduskapel ...

Michiel de Ruyterstraat: veiligheid en woongenot

... t dorp binnen rijden (ofschoon die aanduiding naar mening van de buurtbewoners dus enkele honderden meters verderop bij de rotonde Steinderweg hoort te staan...) Tevens werd de weg bij de bushalte versma ...

Viering Koningsdag op vrijdag 27 april

Het Oranje-comité, de Samenwerkende Buurtverenigingen, Winkeliersvereniging Oke, Maaslandcentrum en Oldtimer Stalling Limburg hebben de handen ineengeslagen en een mooi feest georganiseerd voor Koningsdag, ...

Herinrichting Mergelakker

... de gemeente ontworpen conceptplan voor herinrichting van Mergelakker/Bussegraaf. De buurt is al jarenlang in gesprek met de gemeente maar eindelijk is er toch schot in de zaak gekomen. De werkgroep Verkeer ...

Verkeersarrangement Elsloo

Stoort u zich ook aan het hard rijden in uw straat, parkeren op de stoep of dat ene paaltje dat steeds in de weg staat? Stop met ergeren en neem deel aan het verkeersarrangement Elsloo! Hoe werkt ...

Rondje bij de buren goed geslaagd!

Op zaterdag 24 september werd op initiatief van Vivantes een burendag georganiseerd voor de bewoners van Aelserhof en La Famille en hun buren... en dat zijn wij allemaal. Een aantal zorgverleners ...

Rondje bij de buren...

... van de buurtverenigingen De Dikke Stein en De Wingerd verlenen hun medewerking o.a. door het begeleiden van de ouderen bij het rondje bij de buren. Iedereen is welkom tijdens dit Rondje bij de Buren!  ...

Zaterdag 24 september Inloopmiddag DOC

Op de landelijke burendag, zaterdag 24 september a.s., van 14.00 uur tot 17.00 uur, houdt het nieuwe DorpsOntmoetingsCentrum Elsloo een Inloopmiddag. Het Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo is een onderdeel ...

Enquete Veiligheid en Leefbaarheid

Buurtpreventie kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van overlast, zwerfvuil, vernielingen en andere incidenten zoals woninginbraken. Bewoners kennen hun straat of buurt als geen ander. Zij weten ...

Eigen Kracht Elsloo

... e welkom; aanmelden is niet nodig. * Elise: Primair doel van Elise is het "buurtgevoel" herstellen/in stand houden, de sociale cohesie te bevorderen. # matchen van hulp-aanbod en – vraag, zowel vrijwil ...