Hulp bij toegankelijkheid

Zoeken naar:
Zoek alleen in:
Totaal: 50 resultaten gevonden.

Een verkeersveilige gemeente

De gemeente Stein legt op 22.01.2020 in een 2 pagina's groot artikel in Via Sittard-Geleen uit dat zij verkeersveiligheid serieus nemen. En daarbij ook hun inwoners betrekken. De uitkomst daarvan wordt ...

Erfgoed in de gemeente Stein

Eind vorig jaar is de gemeente samen met vrijwilligers gestart met het opstellen van een erfgoedbeleid. Hierin komt te staan hoe wij met het cultuurhistorische erfgoed omgaan, zodat dit zo goed mogelijk ...

MijnGemeente App

SAMEN ZELF DOEN! Gemeente Stein streeft naar een schone, veilige en prettige woonomgeving. Door melding te maken van verbeterpunten in de openbare ruimte draag je daar zelf ook aan bij. Dat kan vanaf ...

Vrijwilligers gezocht

... wil de werkgroep Verkeersveiligheid een doorstart geven. Gezocht wordt naar inwoners uit Elsloo, die met de gemeente Stein willen meekijken en meepraten tijdens diverse verkeersprojecten binnen de kern ...

Wensautoproject nog eens extra onder de aandacht

De Stichting Dorpsdagvoorziening Meers verzorgt met twee wensauto’s vervoer voor inwoners van de gemeente Stein (Meers, Veldschuur, Maasband, Urmond, Berg aan de Maas, Nattenhoven, Elsloo, Catsop en Stein). ...

Rijke cultuur en historie op kaart gezet

De gemeente Stein heeft een rijk verleden. Als één van de eerst bewoonde streken van Nederland zijn er al tal van archeologische vondsten gedaan, en barst deze streek van het bijzonder erfgoed. Tot voor ...

Herinrichting Jurgensstraat

... had op het woongenot in de Jurgensstraat. Omdat de gemeente toch al plannen had om de Jurgensstraat aan te pakken wegens noodzakelijke vervanging van asfalt en trottoirs, wordt de straat nu voor permanent ...

Paaltjes Koolweg verdwijnen weer

... van vrachtwagenchauffeurs, automobilisten, omwonenden en raadsleden in eerste instantie blijkbaar weinig indruk maakten bij de gemeente Stein, heeft een onderzoek van adviesbureau Royal Haskoning er uiteindelijk ...

Lokale bedrijven steunen vrijwilligerswerk

... van de verpleeghuizen in de gemeente Stein. .embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container ...

Officiële Opening Punt 39

Op zaterdag 26 september heeft de burgemeester van Stein, mevr. Marion Leurs-Mordang “Punt 39” officieel geopend. Punt 39 is het nu geheel ingerichte gebouw van het Dorpsplatform Elsloo. De gemeente ...

Verbetering aansluiting wandelroutes

... nu niet meer tot Geulle te lopen om de dijk te verlaten, maar kunnen dat middels de nieuwe trap ook halverwege doen en daar het bos in gaan. Dit project is door het Dorpsplatform aangekaart bij de gemeente ...

Nieuwe jeu-de-boules baan in Elsloo

Op verzoek van een aantal senioren heeft het Dorpsplatform Elsloo in overleg met de gemeente Stein een jeu-de-boules baan laten aanleggen op het gemeentelijk grasperk voor het terras van het Maaslandcentrum. ...

Onveilige verkeerssituatie spoorwegovergang aangepakt

Update 26.11.2019 De gemeente Stein heeft de onveilige situatie voortvarend aangepakt en het rijwielpad weer in de oude situatie -eenrichting- hersteld. De borden ter plaatse zijn ook aangepast. Weer ...

Verslag Dorpsschouw Elsloo 12 augustus 2019

Op 12 augustus 2019 werd op initiatief van de Gemeente Stein een Dorpsschouw in Elsloo gehouden. Deelnemers: Danny Hendrix (wethouder gemeente Stein) Dennis Veugelers (gemeente) Addy Bouwens (gemeente) ...

Omgevingscursus

... aanvankelijk 5 middagen gepland, uiteindelijk groeide dit uit tot 15 middagen met 3 excursies binnen de gemeente Stein. De deelnemers waren dermate enthousiast over de cursus, dat we besloten om hier een ...

Nieuwsbrief voor onze vrijwilligers

... van het DOP, de cursussen en workshops die worden aangeboden, nieuwtjes van de diverse werkgroepen en het laatste nieuws uit de gemeente Stein. Ook is er een rubriek opgenomen (Organisatie DOP Elsloo ...

Facelift voor kasteel Elsloo en omgeving

... als Historische Buitenplaats. Vandaar dat het investeringsplan gedoopt is als Historische Buitenplaats Elsloo. Waarom dit project? De gemeente Stein ziet het project als een belangrijke bijdrage aan ...

In gesprek met... zorgverleners

... Het zijn thema’s waarmee we allemaal steeds vaker te maken krijgen. In opdracht van de gemeente Stein ondersteunen onze drie gesprekspartners vanuit hun sociale dienstverlenende organisaties inwoners ...

Verkeersoverlast Burg. van Mulkenstraat

In 2018 heeft de gemeente meldingen ontvangen betreffende het harde rijden in de Burg van Mulkenstraat. Uit de naar aanleiding daarvan gehouden snelheidsmetingen is inderdaad gebleken dat de gemeten gemiddelde ...

In Stein moet IEDEREEN kunnen meedoen

... als digitaal en sociaal. Op de foto de partijen die de intentieverklaring getekend hebben. Panel Begin dit jaar is in de gemeente Stein het Sociale Inclusie Panel gestart. Dit panel bestaat uit ervaringsdeskundigen, ...

Blauwe zone op Dorine Verschureplein?

...  In opdracht van de gemeente Stein heeft onderzoekbureau Grenspaal12 een onderzoek uitgevoerd naar een blauwe zone op en rond het Dorine Verschureplein. De gemeente wil de resultaten van dit onderzoek ...

Dat maakt Stein voor mij: thuiskomen

We willen in onze gemeente dat iedereen kan meedoen en dat inwoners daarvoor eigen initiatief nemen. De gemeente stimuleert dit initiatief met de dorpsgerichte aanpak. De vele dorpsinitiatieven zijn een ...

Verslag Dorpsschouw 15 juni 2018

Vrijdag 15 juni jl. heeft de jaarlijkse Dorpsschouw Elsloo plaatsgevonden. Deelnemers van het Dorpsplatform Elsloo, inwoners van Elsloo en een afvaardiging van de gemeente Stein maakten gezamenlijk een ...

Een plek om trots op te zijn: Ontdekken en beleven

... én een unieke grafcultuur. In Stein is het stil genieten en daar zijn we trots op! De groene gemeente Stein is een waar paradijs voor iedere stille genieter. Wethouder Gina van Mulken is er trots op ...

Fietsbrug over de Maas

Gemeente Stein en Maasmechelen werken samen om te komen tot een nieuwe verbinding over de Maas met als doel de grensregio’s beter te ontsluiten voor bezoekers, recreanten en inwoners. Het initiatief hiervan ...

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

... styraciflua ‘Moraine’ (Amberboom) meer info >   Boom 2 Acer freemanii ‘Autumn Blaze’ (Esdoorn) De gemeente wil zoveel mogelijk beplanting aanbrengen in het plantseizoen (t/m april). Maar ze ...

Oranje Fonds beloont project ‘Wètste nog’

... programma ‘Wètste nog’ in de hele gemeente Stein uitdragen. Hiervoor zal er op een later tijdstip in samenwerking met de Gemeente Stein een startbijeenkomst plaatsvinden. ‘Wij zijn bijzonder trots op dit ...

Toeristische Toekomstvisie Stein

Op 30 oktober 2017 werd op Kasteel Elsloo een startbijeenkomst georganiseerd om te komen tot een Toeristische Toekomstvisie voor de gemeente Stein. Partners daarin zijn de gemeente Stein, VVV Limburg, ...

Parkeren oude kern Elsloo

De gemeente heeft werk gemaakt met een van de aanbevelingen uit het Verkeersarrangement 2017 aangaande parkeeroverlast in de oude kern. Vanaf de diverse invalswegen naar Elsloo worden bezoekers verwezen ...

In gesprek met....Marion Leurs, burgemeester van Stein

... politiek, hobby's en familie passeerden de revue. Daarnaast was er ook uitgebreid aandacht voor haar visie en missie aangaande de gemeente Stein. Politieke thema's waren taboe. Interviewer Wim Cremers ...

Herinrichting Mergelakker

... de gemeente ontworpen conceptplan voor herinrichting van Mergelakker/Bussegraaf. De buurt is al jarenlang in gesprek met de gemeente maar eindelijk is er toch schot in de zaak gekomen. De werkgroep Verkeer ...

Verkeersarrangement Elsloo

... aspecten kent dan positieve. Reden genoeg voor de gemeente om af te zien van eenrichtingsverkeer in de Daalstraat. Daarom is op woensdag 9 januari 2019 om 19.30 uur in het Maaslandcentrum opnieuw een ...

Groenonderhoud

Eind juli 2016 heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo bij de gemeente haar ongenoegen geuit over het onderhoud van openbaar gemeentelijk groen en het achterwege blijven van ...

In gesprek met... Henk Steevens

... radio en tv verzorgen. De presentatie van het avondprogramma is in handen van Sander Kleikers, die iedere avond vanuit een andere gemeente de verreden etappe met wisselende prominente gasten onder de ...

Schouw Schuttersdreef

Naar aanleiding van signalen van bewoners vond op 9 maart 2016 een schouw plaats van de buurt Schuttersdreef. Naast een aantal bewoners namen ook deel aan de schouw: gemeente Stein, Partners in Welzijn ...

WhatsApp Buurtpreventie!

WhatsApp buurtpreventieborden bij invalswegen In oktober 2016 zijn circa 30 WhatsApp buurtpreventieborden bij de invalswegen van de gemeente Stein geplaatst. Het initiatief kwam van de Werkgroep Verkeer ...

De wijkagenten stellen zich voor

Onder de motto’s ‘Kennen en gekend worden’ en ‘Samen werken aan veiligheid’ zijn Manon van Thoor en Fer Oostwegel betrokken en betrouwbare wijkagenten voor inwoners van de gemeente Stein. De wijkagenten ...

Project Domein Elsloo

... en wethouders van de gemeente Stein. Het verkorte projectplan en de toelichting door de werkgroep werd door het gemeentebestuur positief ontvangen. U kunt deze Roadmap hieronder downloaden. Hierin ...

Herinrichting Dr Poelsstraat / Ch de Geloesstraat

... de bewoners van de Dr. Poelsstraat wateroverlast ervaren bij hevige en/of langdurige regenval. De gemeente heeft daarop onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit van het riool en de gekoppelde huisaansluitingen. ...

Uitkijkpunt Rolberg

... zeer slecht onderhouden is en dat er te weinig afvalbakken zijn. Tenslotte willen wij de gemeente uitnodigen om samen met het Dorpsplatform Elsloo de recreatieve mogelijkheden op de Scharberg onder de ...

Project Aelserhof/La Famille

... van Stichting Dorpsplatform Elsloo heeft sedert najaar 2014 geijverd voor meer parkeerruimte rond het Medisch Centrum Elsloo en een herinrichting daarvan. Tevens wilden zij dat de gemeente Stein verkeersmaatregelen ...

Michiel de Ruyterstraat: veiligheid en woongenot

... met de plaatsing van zogenaamde straatjuwelen. Tenslotte is ook afgesproken dat de gemeente op gezette tijden langs beide weghelften de welbekende smiley's zal plaatsen die hardrijders bestraffend aankijken ...

Eigen Kracht

... uit te breiden.   Op de foto: Wil van Gansewinkel, Gemeente Stein, dorpscontactfunctionaris voor de kern Elsloo   Eigenkrachtvisie, Gemeente Stein, 2014 >  Diverse publicaties over Burgerparticipatie ...

Bewonersavonden gemeente Stein

De gemeente Stein organiseert op onderstaande data Bewonersavonden voor omwonenden en overige geïnteresseerde inwoners. - Woensdag 22 november - Schuttersdreef (locatie Maaslandcentrum 19.00 uur) ...

Gemeente Stein draagt dorpsbudget over aan inwoners

In 2014 heeft de gemeente Stein vanuit de DOP-gewijze aanpak het dorpsbudget ingesteld om het dorpsontwikkelingsproces te faciliteren. Ook kunnen er initiatieven mee worden gefinancierd die tot stand komen ...

Het geheim van Zorgnetwerk Elsloo

... op den Kamp kwamen de vrijwilligersactiviteiten in de Adviesraad van de Gemeente Stein stil te liggen. Deze zijn inmiddels weer opgestart. Lees de Nieuwsbrief verder als PDF > Meer weten over het zorgnetwerk? ...

Volontario geeft vrijwilligers goodybag

... opgehaald in een speciaal daarvoor ingericht drive-in locatie bij het gemeentehuis in Stein. Op vertoon van hun uitgeprinte, persoonlijke afhaalbewijs kunnen de vrijwilligers -geheel coronaproof- hun goodybag ...
Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.