Zoeken naar:
Zoek alleen in:
Totaal: 53 resultaten gevonden.

MdRstraat02-brief-naar-gemeente-15.12.2014 ...

Brief werkgroep Verkeer & Veiligheid naar gemeente Stein dd 15.12.2014 met voorstellen verbetering verkeersveiligheid en woongenot Michiel de Ruyterstraat te Elsloo  ...

Denk mee over het erfgoed in de gemeente Stein ...

Erfgoed van de gemeente Stein: inventarisatie en selectie  Bekijk eerste selectie erfgoed in Elsloo en Catsop online Eind vorig jaar zijn we samen met vrijwilligers gestart met het opstellen van een ...

Gemeente Stein over "Leefbaarheid" ...

Interview met Emilie Klinkers, leefbaarheidscoördinator van de gemeente Stein en tevens Dorpscontactfunctionaris van Stein, Meers en Maasband.  Het zal de gemiddelde Steindenaar na deze uitzending duidelijk  ...

De gemeente transformeert ...

... hebben voor het functioneren en de organisatie van de gemeente. De gemeente moet zich als het ware opnieuw uitvinden en omvormen; van een regisserende naar een faciliterende overheid; van een min of meer ...

Fietsbrug over de Maas

Gemeente Stein en Maasmechelen werken samen om te komen tot een nieuwe verbinding over de Maas met als doel de grensregio’s beter te ontsluiten voor bezoekers, recreanten en inwoners. Het initiatief hiervan ...

Eigen Kracht: samen geveltuintjes aanleggen

... je eigendom zijn of is eigendom van de gemeente; neem in dat geval eerst contact op met de gemeente en vraag toestemming. Geschikte planten voor zo'n tuintje zijn: klimplanten, lage planten, leibomen zelfs ...

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

... de Stationsstraat aan bod kwam. De gemeente heeft de resultaten geëvalueerd, gedeeld en besproken met de Werkgroep Verkeer en Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo. De conclusie is dat alleen een totale ...

Kiezersdebat 2018: druk en goed geslaagd

Op maandag 12 maart 2018 werd door het Dorpsplatform Elsloo een Kiezersdebat georganiseerd in het kader van de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Alle 7 lijsten hadden de uitnodiging aanvaard ...

Verkeersmaatregelen Elsloo

...  op afbeelding voor vergroting en bladeren.
Parkeren bij ingang kerkhof in Past. Biermansstraat

Parkeren bij ingang kerkhof in Past. Biermansstraat

Parkeren bij Kindcentrum Aelse (St Jozefschool) aan de Burg de Witstraat

Parkeren bij Kindcentrum Aelse (St Jozefschool) aan de Burg de Witstraat

Parkeren aan de Schuttersstraat (langs spoorweg richting Catsop)

Parkeren aan de Schuttersstraat (langs spoorweg richting Catsop)

Optische verhogingen aan de Scharberg

Optische verhogingen aan de Scharberg

Optische verhoging Scharberg met fietsoversteekplaats

Optische verhoging Scharberg met fietsoversteekplaats

Fietsoversteekplaats Scharberg

Fietsoversteekplaats Scharberg

Eind 2016 is de gemeente Stein gestart met het verkeersarrangement Elsloo. Dit is samen met de Werkgro ...

Oranje Fonds beloont project ‘Wètste nog’

... programma ‘Wètste nog’ in de hele gemeente Stein uitdragen. Hiervoor zal er op een later tijdstip in samenwerking met de Gemeente Stein een startbijeenkomst plaatsvinden. ‘Wij zijn bijzonder trots op dit ...

Maaskentj Leed

Het Maaskentjleed / Maaskantlied, het officiële volkslied van de gemeente Stein. Uitgebracht in 2011 door Stichting Eine Maaskentj Stein. Vocale versie, met uitvoerende muzikanten en vocalisten uit de ...

Toeristische Toekomstvisie Stein

Op 30 oktober 2017 werd op Kasteel Elsloo een startbijeenkomst georganiseerd om te komen tot een Toeristische Toekomstvisie voor de gemeente Stein. Partners daarin zijn de gemeente Stein, VVV Limburg, ...

Parkeren oude kern Elsloo

De gemeente heeft werk gemaakt met een van de aanbevelingen uit het Verkeersarrangement 2017 aangaande parkeeroverlast in de oude kern. Vanaf de diverse invalswegen naar Elsloo worden bezoekers verwezen ...

Wandelen vanuit het Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo

... mbed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } Ingeklemd tussen industrieën en autosnelwegen lijkt het alsof Stein een allesbehalve groene gemeente is. Maar  ...

In gesprek met....Marion Leurs, burgemeester van Stein

... politiek, hobby's en familie passeerden de revue. Daarnaast was er ook uitgebreid aandacht voor haar visie en missie aangaande de gemeente Stein. Politieke thema's waren taboe. Interviewer Wim Creme ...

WhatsApp-Buurtpreventie

... van Boa’s en Politie in de wijk. De gemeente Stein stimuleert en faciliteert deze burgerinitiatieven. Het streven is om een dekkend netwerk voor de hele gemeente te bereiken. Structuur in buurtpreventie ...

Verkeersarrangement Elsloo - Eindpresentatie op 20 februari

De afgelopen maanden heeft de gemeente Stein samen met inwoners van Elsloo en de werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo gewerkt aan het Verkeersarrangement Elsloo. Op 30 november 2016 ...

Inloopmiddagen Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo

... Steun des Ouderdoms en de gemeente Stein) maakten het mogelijk om o.a. de kleine zaal van het Maaslandcentrum te renoveren en om te bouwen tot een echt Dorps Ontmoetingscentrum. Het Dorps Ontmoetingscentrum ...

Plakzuilen misbruikt...

Ze staan nu al enige tijd aan het Dorine Verschureplein en bij Sportcomplex Mergelakker; de gemeentelijke aanplakzuilen. Uitsluitend bedoeld voor plaatselijke verenigingen. Daarom staat aan de bovenzijde ...

Groenonderhoud

Eind juli 2016 heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo bij de gemeente haar ongenoegen geuit over het onderhoud van openbaar gemeentelijk groen en het achterwege blijven van ...

Communicatie & PR Toolkit

Hieronder een link naar een handige toolkit van de gemeente Weert. Een Communicatie Toolkit vol tips, checklists, voorbeelden en de juiste kennis om communicatiemiddelen en communicatieplannen te ontwikkelen ...

Aanplakzuilen

Zoals u misschien al gezien heeft staan sedert enkele dagen bij Albert Heijn (foto) en bij de ingang van sportcomplex Mergelakker door de gemeente geplaatste aanplakzuilen. Ze zijn van kunststof en ...

Schouw Schuttersdreef

Naar aanleiding van signalen van bewoners vond op 9 maart 2016 een schouw plaats van de buurt Schuttersdreef. Naast een aantal bewoners namen ook deel aan de schouw: gemeente Stein, Partners in Welzijn ...

What’s App Buurtpreventie!

WhatsApp buurtpreventieborden bij invalswegen In oktober 2016 zijn circa 30 WhatsApp buurtpreventieborden bij de invalswegen van de gemeente Stein geplaatst. Het initiatief kwam van de Werkgroep Verkeer ...

De wijkagenten stellen zich voor

Onder de motto’s ‘Kennen en gekend worden’ en ‘Samen werken aan veiligheid’ zijn Manon van Thoor, Hans Haartmans en Ad Griffijn betrokken en betrouwbare wijkagenten voor inwoners van de gemeente Stein. ...

BuitenBeter App

SAMEN ZELF DOEN! De werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo heeft op 5 februari 2016 een voorstel ingediend bij College van B & W en de Raad van de gemeente Stein om de hele gemeente ...

Project Domein Elsloo

... en wethouders van de gemeente Stein. Het verkorte projectplan en de toelichting door de werkgroep werd door het gemeentebestuur positief ontvangen. U kunt deze Roadmap hieronder downloaden. Hierin ...

Herinrichting Dr Poelsstraat / Ch de Geloesstraat

... de bewoners van de Dr. Poelsstraat wateroverlast ervaren bij hevige en/of langdurige regenval. De gemeente heeft daarop onderzoek uitgevoerd naar de capaciteit van het riool en de gekoppelde huisaansluitingen. ...

Uitkijkpunt Rolberg

...  en een tegelplateau voor de banken. Tevens geconstateerd dat het groen zeer slecht onderhouden is en dat er te weinig afvalbakken zijn. Tenslotte willen wij de gemeente uitnodigen om samen met he ...

In Limburg doet iedereen mee

... incie en gemeenten ondersteunen, bijvoorbeeld door (middelgrote) bedrijven vouchers te verstrekken waarmee zij hun organisatie 'participatiewet-proof' maken. Maar er moet meer gebeuren om de grote gro ...

DOP's gewijze aanpak

Uitgangspunten voor de doorontwikkeling van het dorpsontwikkelingsproces in de gemeente Stein 2015-2020 (Emilie Klinkers, mei 2015) Gemeente Stein heeft in 2012 een nieuwe manier van werken geintroduceerd, ...

Project Aelserhof/La Famille

... van Stichting Dorpsplatform Elsloo heeft sedert najaar 2014 geijverd voor meer parkeerruimte rond het Medisch Centrum Elsloo en een herinrichting daarvan. Tevens wilden zij dat de gemeente Stein verkeersmaatregelen ...

Michiel de Ruyterstraat: veiligheid en woongenot

... d met de plaatsing van zogenaamde straatjuwelen. Tenslotte is ook afgesproken dat de gemeente op gezette tijden langs beide weghelften de welbekende smiley's zal plaatsen die hardrijders bestraffend aankij ...

Eigen Kracht

...  uit te breiden.   Op de foto: Wil van Gansewinkel, Gemeente Stein, dorpscontactfunctionaris voor de kern Elsloo   Eigenkrachtvisie, Gemeente Stein, 2014 >  Diverse publicaties over Burgerparticipati ...

Eigen Kracht

...  uit te breiden. Op de foto: Wil van Gansewinkel, Gemeente Stein, dorpscontactfunctionaris voor de kern Elsloo.  Diverse publicaties over Burgerparticipatie >  ...

Bewonersavonden gemeente Stein ...

De gemeente Stein organiseert op onderstaande data Bewonersavonden voor omwonenden en overige geïnteresseerde inwoners. - Woensdag 22 november - Schuttersdreef (locatie Maaslandcentrum 19.00 uur) ...

Burendag & Open Dag DOC

... en organiseert haar activiteiten hoofdzakelijk in het Maaslandcentrum, waar met ondersteuning van de gemeente Stein en diverse fondsen de accommodatie geoptimaliseerd en hernieuwd ingericht is voor het ...

Herinrichting Mergelakker

... de gemeente ontworpen conceptplan voor herinrichting van Mergelakker/Bussegraaf. De buurt is al jarenlang in gesprek met de gemeente maar eindelijk is er toch schot in de zaak gekomen. De werkgroep Verkeer ...

Dienstenvoucher Huishoudelijke Hulp Toelage

... in aanmerking komen, kunnen sinds 1 mei 2016 tegen een aantrekkelijk tarief professionele hulp bij het huishouden inkopen. De gemeenteraad heeft onlangs besloten om deze regeling te verlengen met drie ...

Denk mee over ons Erfgoed

Denk mee over het erfgoed in de gemeente Stein Het erfgoed draagt bij aan de belevingswaarde van uw omgeving en is in grote mate bepalend voor het karakter en de identiteit van een kern of dorp. Deze identiteit ...

Volontario Event vrijdag 25 november

... nd openen. Tijdens deze avond zullen diverse lokale verenigingen en stichtingen acte de precense geven. De gemeente Stein zal tevens de Sport-en Cultuur prijzen uitreiken. Stemmen kan nog tot en mer 12 ...

Verkeersarrangement Elsloo

... het verkeersarrangement? 1. Inwoners geven aan welke problemen in de wijk spelen op het gebied van verkeer; 2. Inwoners gaan samen met de Gemeente Stein, onder begeleiding van Royal HaskoningDHV de problemen ...

Zaterdag 24 september Inloopmiddag DOC

... van het Dorps Platform Elsloo en organiseert haar activiteiten hoofdzakelijk in het Maaslandcentrum. Met ondersteuning van de gemeente Stein en diverse fondsen wordt momenteel de accommodatie geoptimaliseerd ...

Kermis Elsloo in een nieuw jasje

  Zoals bekend heeft de gemeente (in overleg met de exploitanten) besloten om met ingang van dit jaar nog maar één kermis in Elsloo te houden. De zomerkermis gaat vervallen. Wat betreft de overblijvende ...

Inwonersavond Groenbeleidsplan maandag 4 juli in Elsloo

Uitnodiging tweede bijeenkomst groenbeleidsplan De gemeente Stein stelt momenteel samen met inwoners het groenbeleidsplan op. In april hebben daarvoor de eerste bijeenkomsten met inwoners plaatsgevonden. ...

In gesprek met...

... an Sander Kleikers, die iedere avond vanuit een andere gemeente de verreden etappe met wisselende prominente gasten onder de loep zal nemen.  ...

Toekomst basisonderwijs in Elsloo

... van Kindante. Evenals de landelijke tendens, hebben de scholen in Elsloo te maken met een toenemende krimp. Dat heeft ertoe geleid dat beide onderwijsstichtingen, in goed overleg met de gemeente Stein, ...

Dorpsschouw op dinsdag 3 mei

  Wegens onvoldoende aanmeldingen gaat de hieronder aangekondigde dorpsschouw NIET door, zo heeft de gemeente Stein vanaadg om 15.00 uur bekend gemaakt. De gemeente Stein gaat op interactieve wijze ...