Zoeken naar:
Zoek alleen in:
Totaal: 20 resultaten gevonden.

Groenonderhoud ...

Eind juli 2016 heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo bij de gemeente haar ongenoegen geuit over het onderhoud van openbaar gemeentelijk groen en het achterwege blijven van ...

Eigen Kracht: samen geveltuintjes aanleggen

...  die we liever niet horen. Fijnstof is afkomstig van verbranding van houtkachels en van het verkeer (bv. A2 en A76). Hier meer info over de voordelen van groen in vergelijking met tegels > https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/planten-in-plaats-van-tegels-de-voordelen-van-een-groene-tuin ...

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

... loop van 2019 gaat starten en doorloopt tot in 2020. De werkzaamheden behelsen: een versmalling van de rijbaan, een parkeerstrook met groenvoorziening aan één zijde van de straat, opheffen parkeren op ...

Verkeersmaatregelen Elsloo

... gd in de Dorpsstraat. Lees de brief hier > Op initiatief van bewoners van de Burg de Witstraat gaat de gemeente daar 10 parkeervakken realiseren daar waar nu een groenstrook naast de St. Jozefsch ...

Wandelen vanuit het Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo

... mbed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } Ingeklemd tussen industrieën en autosnelwegen lijkt het alsof Stein een allesbehalve groene gemeente is. Maar  ...

Denk mee over het erfgoed in de gemeente Stein

... Het is dus breder dan de term 'monument' die veelal voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat onder andere ook landschappen, oude wegen, nederzettingsstructuren, monumentaal groen, archeologisch erfgoed ...

Schouw Schuttersdreef

... een schouwrapport ontvangen. Top 3 van aandachtspunten in deze wijk: hondenpoep, overlast en bakken altijd vol en te weinig, parkeervakken en perkjes, groenvoorziening slecht onderhouden, veel ...

Project Domein Elsloo

... natuur, cultuur, toerisme en horeca binnen het domein bevorderen. Dit kan ook door het aanbieden van stage- en leer-werkplaatsen (leerling gastheer, horeca-assistenten, groenbeheerders, bewaker openbare ...

Herinrichting Dr Poelsstraat / Ch de Geloesstraat

...  gedeelte van de groenvoorziening voor Aelserhof een parkeerplaats voor Vivantes personeel aan te leggen die tevens gebruikt kan worden als laad- en losplaats. Helaas is dat niet gelukt omdat met name d ...

Uitkijkpunt Rolberg

...  en een tegelplateau voor de banken. Tevens geconstateerd dat het groen zeer slecht onderhouden is en dat er te weinig afvalbakken zijn. Tenslotte willen wij de gemeente uitnodigen om samen met he ...

Project Aelserhof/La Famille

...  eventueel door ontstaat, kan worden ingericht als parkeervoorziening met openbaar groen.  De bewoners hebben op 8 juli 2015 onderstaande brief ontvangen. Korte samenvatting van het project Aelserho ...

Michiel de Ruyterstraat: veiligheid en woongenot

... veegd worden; vooral veegrondes nodig op plaatsen waar geen bebouwing is. (groenstroken ) bewoners hebben navraag gedaan bij hoveniers en volgens alles zijn bomen wel snoeibaar complimenten voor nieuwe opl ...

Doen !

... in het dorp. De een wil meer voorzieningen voor jongeren, de ander wil meer groen of heeft juist overlast van de bomen in zijn straat. Laat je horen als je het graag anders ziet en denk mee over de oplossing. ...

Meebeslissen en Doen !

... in het dorp.  De een wil meer voorzieningen voor jongeren, de ander wil meer groen of heeft juist overlast van de bomen in zijn straat. Laat je horen als je het graag anders ziet en denk mee over de ...

Inwonersavond Groenbeleidsplan maandag 4 juli in Elsloo ...

Uitnodiging tweede bijeenkomst groenbeleidsplan De gemeente Stein stelt momenteel samen met inwoners het groenbeleidsplan op. In april hebben daarvoor de eerste bijeenkomsten met inwoners plaatsgevonden. ...

Herinrichting Mergelakker

... kant worden opgenomen als de huidige bomen en dat tussen deze bomen robuuste groenvakken én enkele parkeerplekken worden opgenomen. Beplanting Ten aanzien van de beplanting wordt het volgende geconcludeerd: ...

Denk mee over ons Erfgoed

... Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat onder andere ook landschappen, oude wegen, nederzettingsstructuren, monumentaal groen, archeologisch erfgoe ...

Dorpsschouw op dinsdag 3 mei

... toejuicht dat de burger inspraak krijgt bij de inrichting van de openbare ruimte, het groenbeleidsplan en tal van andere op til staande zaken. "Maar in het geval van deze dorpsschouw hebben we kritisc ...

Eigen Kracht Elsloo

...  Onderwerpen die voor bewoners en voor de toekomst van Elsloo relevant zijn en die worden beïnvloed door allerlei maatschappelijke veranderingen. Denk daarbij aan bevolkingsafname, vergrijzing, ontgroening ...

Moestuintjes in Schuttersdreef

Bewoners van de wijk Schuttersdreef hebben bij de gemeente een plan ingediend om in plaats van het slecht onderhouden openbaar groen, moestuinbakken te maken. Niet alleen leuk om te zien, maar ook prima ...