Hulp bij toegankelijkheid

Zoeken naar:
Zoek alleen in:
Totaal: 25 resultaten gevonden.

Groenonderhoud

Eind juli 2016 heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo bij de gemeente haar ongenoegen geuit over het onderhoud van openbaar gemeentelijk groen en het achterwege blijven van ...

Rijke cultuur en historie op kaart gezet

... opgesteld. Het bijzondere van dit bestemmingsplan is dat al het ruimtelijk erfgoed is meegenomen. Zo is de historische infrastructuur en het waardevolle groen nu ook beschermd. Het plan bevat regels over ...

Herinrichting Jurgensstraat

... staan. En het moet gezegd worden dat deze de straat 's zomers een mooi groen aanzicht geven. Wel wordt een aantal bomen gerooid en deels vervangen; dus per saldo zullen er straks waarschijnlijk wel minder ...

Cursus Bloemschikken

... De te gebruiken bloemen en groen worden door de docente meegenomen en zijn in de prijs inbegrepen. De cursus beslaat 4 lessen van 1,5 uur. De kosten bedragen totaal 45 euro voor de 4 blokken. Gezien ...

Verslag Dorpsschouw Elsloo 12 augustus 2019

...  Danny Hendrix, wethouder van de gemeente Stein, doet de aftrap en geeft een korte toelichting m.b.t. zijn werkgebied, de dorpsschouw en kwaliteitsniveaus van het groenonderhoud. De centra en begraafplaatsen ...

Nieuwsbrief voor onze vrijwilligers

... Jurgensstraat (snelheidsremmende maatregelen) en het bestraten van de uitzichtpunten op de Rolberg. Tevens hebben zij medewerking verleend aan de Dorpsschouw. Daaruit is o.a. voortgevloeid dat het groenonderhoud ...

Verslag Dorpsschouw 15 juni 2018

... van groen en wegen in de gemeente Stein. De bedragen die de Raad hiervoor ter beschikking stelt zijn: - voor groenonderhoud € 1.000.000,-  - wegenonderhoud € 800.000,-. - chemisch onkruid verwijderen ...

Een plek om trots op te zijn: Ontdekken en beleven

... én een unieke grafcultuur. In Stein is het stil genieten en daar zijn we trots op! De groene gemeente Stein is een waar paradijs voor iedere stille genieter. Wethouder Gina van Mulken is er trots op ...

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

... zijn ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Ook voor de beplanting van de boomvakken en groenstroken is een ontwerp gemaakt. Hieronder een impressie van welke beplanting in de groenstroken komt. ...

Herinrichting Mergelakker

... kant worden opgenomen als de huidige bomen en dat tussen deze bomen robuuste groenvakken én enkele parkeerplekken worden opgenomen. Beplanting Ten aanzien van de beplanting wordt het volgende geconcludeerd: ...

Erfgoed in de gemeente Stein

... de term 'monument' die veelal voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat onder andere ook landschappen, oude wegen, nederzettingsstructuren, monumentaal groen, archeologisch erfgoed, etc. Het belang van ...

Schouw Schuttersdreef

... een schouwrapport ontvangen. Top 3 van aandachtspunten in deze wijk: hondenpoep, overlast en bakken altijd vol en te weinig, parkeervakken en perkjes, groenvoorziening slecht onderhouden, veel ...

MijnGemeente App

...  onveilige plekken achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid afgewaaide takken, omgewaaide bomen vernield groen zwerfvuil overvolle afvalbakken dode dieren langs de weg of ...

Project Domein Elsloo

... (leerling gastheer, horeca-assistenten, groenbeheerders, bewaker openbare ruimte, toeristisch medewerkers) en de inzet van vrijwilligers of werkzoekenden. Dit willen we in samenhang doen met andere projecten ...

Herinrichting Dr Poelsstraat / Ch de Geloesstraat

... van de groenvoorziening voor Aelserhof een parkeerplaats voor Vivantes personeel aan te leggen die tevens gebruikt kan worden als laad- en losplaats. Helaas is dat niet gelukt omdat met name de gemeente ...

Uitkijkpunt Rolberg

... onmogelijk bij gebruik van rolstoel of rollator. Naar onze mening kan een en ander eenvoudig aangepast worden met een tegelpad en een tegelplateau voor de banken. Tevens geconstateerd dat het groen ...

Project Aelserhof/La Famille

... eventueel door ontstaat, kan worden ingericht als parkeervoorziening met openbaar groen.  De bewoners hebben op 8 juli 2015 onderstaande brief ontvangen. OPEN: bewonersbrief gemeente 08.07.2015 PDF ...

Michiel de Ruyterstraat: veiligheid en woongenot

... worden; vooral veegrondes nodig op plaatsen waar geen bebouwing is. (groenstroken ) bewoners hebben navraag gedaan bij hoveniers en volgens alles zijn bomen wel snoeibaar complimenten voor nieuwe oplossing ...

Doen !

... in het dorp. De een wil meer voorzieningen voor jongeren, de ander wil meer groen of heeft juist overlast van de bomen in zijn straat. Laat je horen als je het graag anders ziet en denk mee over de oplossing. ...

Inwonersavond Groenbeleidsplan maandag 4 juli in Elsloo

Uitnodiging tweede bijeenkomst groenbeleidsplan De gemeente Stein stelt momenteel samen met inwoners het groenbeleidsplan op. In april hebben daarvoor de eerste bijeenkomsten met inwoners plaatsgevonden. ...

Dorpsschouw 15 juni

Wil je meedenken over het onderhoud van de openbare ruimte in Elsloo? Vind jij het belangrijk dat straten en groen voldoende worden onderhouden? Geef je dan op voor de dorpsschouw op vrijdag 15 juni aanstaande, ...

Eigen Kracht: samen geveltuintjes aanleggen

... die we liever niet horen. Fijnstof is afkomstig van verbranding van houtkachels en van het verkeer (bv. A2 en A76). Hier meer info over de voordelen van groen in vergelijking met tegels > https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/detail/planten-in-plaats-van-tegels-de-voordelen-van-een-groene-tuin/ ...

Verkeersmaatregelen Elsloo

... in de Dorpsstraat. Lees de brief hier > Op initiatief van bewoners van de Burg de Witstraat gaat de gemeente daar 10 parkeervakken realiseren daar waar nu een groenstrook naast de St. Jozefschool ...

Denk mee over ons Erfgoed

... Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat onder andere ook landschappen, oude wegen, nederzettingsstructuren, monumentaal groen, archeologisch erfgoed ...

Eigen Kracht Elsloo

...  Onderwerpen die voor bewoners en voor de toekomst van Elsloo relevant zijn en die worden beïnvloed door allerlei maatschappelijke veranderingen. Denk daarbij aan bevolkingsafname, vergrijzing, ontgroening, ...
Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.