Zoeken naar:
Zoek alleen in:
Totaal: 17 resultaten gevonden.

Fietsbrug over de Maas

... k draagvlak aanwezig. De organisatie en de aanpak worden door beide gemeenten krachtig gesteund. Het gaat dan ook om een maatschappelijk relevante zaak die de sociale cohesie dient. De gemeente Stein hee ...

What’s App Buurtpreventie!

... Het doel van buurtpreventie is het vergroten van de leefbaarheid- en de veiligheidsgevoelens in de straat of buurt. Dit kan worden bereikt door het vergroten van de sociale cohesie. Samen sterk, betrokken ...

Project Domein Elsloo

...  eigen kracht en de sociale cohesie gegeven die het dorp zo sterk en aantrekkelijk maakt. Toch is het in deze tijd steeds moeilijker om die gezamenlijke eigen kracht vorm te blijven geven. Oude structure ...

Werkgroep Jong Tot Oud

Elsloo is een dorp waar jong en oud zich thuis voelt. Dat willen we graag nog in lengte van jaren zo houden. Om de sociale cohesie te versterken en het dorp leefbaar te houden is het van belang om aandacht ...

Werkgroep Cultuur & Recreatie

Het aandachtsgebied van de werkgroep Cultuur en Recreatie is het behouden van de dorpscultuur en de leefbaarheid alsmede het stimuleren van de sociale cohesie en vrijetijdsbesteding. Momenteel verricht ...

Het samen zelf doen!

... komen en dat er mooie dingen groeien, los van overheden en politiek. Het heeft Elsloo de eigen kracht en de sociale cohesie gegeven die het dorp zo sterk en aantrekkelijk maakt. Toch is het in deze tijd ...

Het samen zelf doen!

... komen en dat er mooie dingen groeien, los van overheden en politiek. Het heeft Elsloo de eigen kracht en de sociale cohesie gegeven die het dorp zo sterk en aantrekkelijk maakt. Toch is het in deze tijd ...

Eigen Kracht

...  bij wat mensen willen. Inwoners moeten actief betrokken worden bij het uitvoeren van de missie, waarbij gezocht moet worden naar een gezamenlijk draagvlak. Sociale samenhang (cohesie) zelfstandigheid ...

Eigen Kracht

...  bij wat mensen willen. Inwoners moeten actief betrokken worden bij het uitvoeren van de missie, waarbij gezocht moet worden naar een gezamenlijk draagvlak. Sociale samenhang (cohesie) zelfstandigheid ...

Rondje bij de buren goed geslaagd!

Op zaterdag 24 september werd op initiatief van Vivantes een burendag georganiseerd voor de bewoners van Aelserhof en La Famille en hun buren... en dat zijn wij allemaal. Een aantal zorgverleners ...

Rondje bij de buren...

Wij zetten de deuren voor u open! De koffie staat klaar. U bent van harte welkom! Loop binnen bij: - De Aelserhof - La Famille - Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo (Maaslandcentrum) - Handboogschutterij Sint ...

Zaterdag 24 september Inloopmiddag DOC

Op de landelijke burendag, zaterdag 24 september a.s., van 14.00 uur tot 17.00 uur, houdt het nieuwe DorpsOntmoetingsCentrum Elsloo een Inloopmiddag. Het Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo is een onderdeel ...

Kermis Elsloo in een nieuw jasje

  Zoals bekend heeft de gemeente (in overleg met de exploitanten) besloten om met ingang van dit jaar nog maar één kermis in Elsloo te houden. De zomerkermis gaat vervallen. Wat betreft de overblijvende ...

In gesprek met...

Na de succesvolle avond “In gesprek met apotheker Michiel Verhulst”, vond op maandag 11 juli 2016 -daags na de eclatante zege van Tom Dumoulin in de Tour de France- een volgende “In gesprek met...” plaats. ...

Enquete Veiligheid en Leefbaarheid

... Het doen van goede meldingen draagt bij aan de opvolging van de melding. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord om de leefbaarheid en sociale cohesie te behouden.Hieronder een enquete waarmee we inzicht ...

Eigen Kracht Elsloo

... n formeren werkgroepen 4. Vervolgafspraken 5. Rondvraag en sluiting Eerstvolgende vergadering Werkgroep Sociale Cohesie/Elise is op maandag 27 oktober 2014 om 19.30 uur in het Maaslandcentrum. De Werkgro ...

Moestuintjes in Schuttersdreef

... voor de sociale cohesie in de wijk. Inmiddels heeft het gemeentebestuur het plan goedgekeurd en een startsubsidie verstrekt. Op 10 november werd een informatieavond voor bewoners gehouden. Binnnekort ...