Zoeken naar:
Zoek alleen in:
Totaal: 26 resultaten gevonden.

MdRstraat02-brief-naar-gemeente-15.12.2014

Brief werkgroep Verkeer & Veiligheid naar gemeente Stein dd 15.12.2014 met voorstellen verbetering verkeersveiligheid en woongenot Michiel de Ruyterstraat te Elsloo  ...

Michiel de Ruyterstraat: veiligheid en woongenot ...

... 2014 een werkgroep Verkeer & Veiligheid is geformeerd met als eerste casus “ Verkeersveiligheid Michiel de Ruyterstraat”. In samenspraak met de bewoners zijn door de werkgroep voorstellen opgesteld wel ...

Werkgroep Verkeer & Veiligheid ...

Tijdens de tweede Eigen Kracht bijeenkomst in september 2014 verenigden een aantal aanwezigen zich in een nieuwe werkgroep Verkeer & Veiligheid, te weten Henk Steevens (bewoner van aanleunwoning Aelserhof), ...

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

... de Stationsstraat aan bod kwam. De gemeente heeft de resultaten geëvalueerd, gedeeld en besproken met de Werkgroep Verkeer en Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo. De conclusie is dat alleen een totale ...

Kiezersdebat 2018: druk en goed geslaagd

... Bramert Noord, slechte wegen, onkruidbestrijding, veiligheid en handhaving, slooppandenbeleid en OZB/WOZ waren onderwerpen die de revue passeerden. Vreemd genoeg geen vragen over het sociaal domein: zorg, ...

Verkeersmaatregelen Elsloo

... p Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo opgesteld. Het verkeersarrangement is middels een interactief proces met inwoners en belanghebbenden uitgevoerd. Tijdens de inventarisatiefase werd  ...

Parkeren oude kern Elsloo

...  Zowel inwoners -via het Verkeersarrangement- alsmede de werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo hebben de gemeente gevraagd voor verdergaande maatregelen om de verkeersdruk in de oud ...

WhatsApp-Buurtpreventie

Kom zelf in actie om de veiligheid in uw buurt te vergroten! Steeds meer Steinse inwoners zijn actief in WhatsApp-groepen, met name gericht op inbraakpreventie. Deze WhatsApp-groepen richten zich op het ...

Verkeersarrangement Elsloo - Eindpresentatie op 20 februari

De afgelopen maanden heeft de gemeente Stein samen met inwoners van Elsloo en de werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo gewerkt aan het Verkeersarrangement Elsloo. Op 30 november 2016 ...

Groenonderhoud

Eind juli 2016 heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo bij de gemeente haar ongenoegen geuit over het onderhoud van openbaar gemeentelijk groen en het achterwege blijven van ...

What’s App Buurtpreventie!

... & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo, naar aanleiding van een gemeentelijke oproep om inbraakpreventiebordjes per buurt of wijk aan te vragen. Op de foto: het nieuwe bord nabij de rotonde aan de ...

De wijkagenten stellen zich voor

Onder de motto’s ‘Kennen en gekend worden’ en ‘Samen werken aan veiligheid’ zijn Manon van Thoor, Hans Haartmans en Ad Griffijn betrokken en betrouwbare wijkagenten voor inwoners van de gemeente Stein. ...

BuitenBeter App

SAMEN ZELF DOEN! De werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo heeft op 5 februari 2016 een voorstel ingediend bij College van B & W en de Raad van de gemeente Stein om de hele gemeente ...

Herinrichting Dr Poelsstraat / Ch de Geloesstraat

De werkgroep Verkeer & Veiligheid is in maart, mei, juni en oktober 2015 aanwezig geweest bij vier bewonersavonden inzake de herinrichting van de Doctor Poelsstraat en de Charles de Geloesstraat in Elsloo.  ...

Uitkijkpunt Rolberg

De aanleiding Update juli 2015 Update april 2016 De aanleiding Update juli 2015 Update april 2016 De aanleiding De werkgroep Verkeer & Veiligheid heeft een klacht ontvangen ...

Project Aelserhof/La Famille

Eindelijk een veilige omgeving! Vanaf donderdag 24 september 2015 zijn rond het woonzorgcomplex Aelserhof/La Famille enkele verkeersmaatregelen van kracht geworden. De werkgroep Verkeer & Veiligheid ...

Bestuur

... eenmaal per maand en bestaat naast het bestuur uit een afgevaardigde van elke werkgroep. Vanaf mei 2015 bestaan de volgende werkgroepen: Verkeer & Veiligheid, Jong tot Oud, Dorpsontmoetingscentrum, Cultuur ...

Enquete Veiligheid en Leefbaarheid ...

... vaak op welke tijdstippen bepaalde zaken zich voordoen. En wie het doen. Bewoners die zich in willen zetten voor hun buurt, zorgen voor extra ogen en oren in een wijk en vergroten de veiligheidsgevoelens. ...

Meedenk- en Meedoe-avond op maandag 23 april

... ”In gesprek met….” • Uitgebreide cursusprogramma’s • Kerstdiners, Paasbrunch e.d. # De activiteiten van de werkgroep Verkeer en Veiligheid: o.a. door mee te werken aan: • Verkeersplan Elsloo • Deelplannen ...

Bewonersavonden gemeente Stein

... in het Maaslandcentrum een bewonersavond plaatsgevonden betreffende het harde rijden in het Kempken. Aanleiding Begin dit jaar is, in samenwerking met de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform ...

Herinrichting Mergelakker

... & Veiligheid is niet actief betrokken bij dit projectplan omdat deze actie jaren geleden werd opgestart door betreffende bewoners. Een vertegenwoordiging van de werkgroep was wel als toehoorder aanwezig ...

Verkeersarrangement Elsloo

...  (bv. verkeersveiligheid, parkeren, verkeersdoorstroming, leefbaarheid)? 3. Wie heeft er (nu) last (of voordeel) van (bv. voetgangers, fietser, automobilist)? 4. Heeft u zelf al een suggestie hoe uw meldin ...

Eigen Kracht Elsloo

...  -veiligheid -ouderenzorg -hondenpoep en zwerfvuil -tegengaan leegstand/verloedering -natuur en cultuur Wat in diverse gespreksgroepen aan de orde kwam was de wens om meer en gemakkelijker inspraak t ...