Hulp bij toegankelijkheid

Zoeken naar:
Zoek alleen in:
Totaal: 37 resultaten gevonden.

Michiel de Ruyterstraat: veiligheid en woongenot

... een werkgroep Verkeer & Veiligheid is geformeerd met als eerste casus “ Verkeersveiligheid Michiel de Ruyterstraat”. In samenspraak met de bewoners zijn door de werkgroep voorstellen opgesteld welke in ...

Vrijwilligers gezocht

... wil de werkgroep Verkeersveiligheid een doorstart geven. Gezocht wordt naar inwoners uit Elsloo, die met de gemeente Stein willen meekijken en meepraten tijdens diverse verkeersprojecten binnen de kern ...

Herinrichting Jurgensstraat

... Verkeersveiligheid hebben geleid tot de onderstaande opsomming en plantekening. De Jurgensstraat wordt definitief éénrichtingsweg; inrijden vanaf Bandkeramiekersstraat Er komen drie drempels en op ...

Paaltjes Koolweg verdwijnen weer

... voor gezorgd dat de paaltjes op korte termijn verdwijnen. Conclusie van Royal Haskoning: De paaltjes dragen niets bij aan de verkeersveiligheid binnen een 30 km zone en de kruising is zonder plaatjes veilig ...

Een verkeersveilige gemeente

De gemeente Stein legt op 22.01.2020 in een 2 pagina's groot artikel in Via Sittard-Geleen uit dat zij verkeersveiligheid serieus nemen. En daarbij ook hun inwoners betrekken. De uitkomst daarvan wordt ...

Onveilige verkeerssituatie spoorwegovergang aangepakt

... een voorbeeld dat burgerinitiatief kan werken.... al is dat nog lang niet altijd het geval. 14.10.2019 De werkgroep Verkeersveiligheid van Dorpsplatform Elsloo heeft de gemeente geattendeerd op de ...

Verslag Dorpsschouw Elsloo 12 augustus 2019

...  Roland Erwich (Partners in Welzijn) Anja Meijers, Sandra Haga, Josef Wijnen, John Bours (inwoners) Peter Gulikers (werkgroep verkeersveiligheid) Ad Cuppens (werkgroep verkeersveiligheid en notulant) ...

Nieuwsbrief voor onze vrijwilligers

... Stichting Mee (gehandicaptenzorg) en Buurtbemiddeling. Momenteel zijn er besprekingen met Zorgnetwerk Elsloo over eventuele samenwerking voor het aanbieden van workshops over o.a. valpreventie en veiligheid ...

Verkeersoverlast Burg. van Mulkenstraat

... Een 50-tal bewoners en andere belangstellenden hebben met wethouder Hendrix, ambtenaar Dennis Veugelers en leden van de werkgroep Verkeer en Veiligheid (van Dorpsplatform Elsloo) bekeken welke snelheidsremmende ...

Computer Doe- en Leercentrum nu ook in Elsloo

... met de computer • Onderhoud en veiligheid • Werken met digitale foto’s (instap) • (Ver-)kopen via Internet Nadere informatie vindt u op de site van het Computer Doe – en Leercentrum: www.cdl-beek.nl ...

Verslag Dorpsschouw 15 juni 2018

... van Algemene Dienst), Inwoners: Guus Peters (raadslid DOS), Victor Lampe, Sandra Haga, Jos Salden, Stefan Dobbelstein Werkgroep Verkeer & Veiligheid: Jan Stijnen, Pierre Kusters en Peter Gulikers.  ...

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

... in de Jurgensstraat is het lastig om uit te wijken in geval van een tegemoetkomende auto. De Jurgensstraat kan dit extra verkeersaanbod dan ook niet aan. Vanwege van de verkeersveiligheid en de doorstroming ...

Parkeren oude kern Elsloo

...  Zowel inwoners -via het Verkeersarrangement- alsmede de werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo hebben de gemeente gevraagd voor verdergaande maatregelen om de verkeersdruk in de oude ...

Herinrichting Mergelakker

... & Veiligheid is niet actief betrokken bij dit projectplan omdat deze actie jaren geleden werd opgestart door betreffende bewoners. Een vertegenwoordiging van de werkgroep was wel als toehoorder aanwezig ...

Verkeersarrangement Elsloo

...  De afgelopen maanden heeft de gemeente Stein samen met inwoners van Elsloo en de werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo gewerkt aan het Verkeersarrangement Elsloo. Op 30 november 2016 ...

Groenonderhoud

Eind juli 2016 heeft de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo bij de gemeente haar ongenoegen geuit over het onderhoud van openbaar gemeentelijk groen en het achterwege blijven van ...

WhatsApp Buurtpreventie!

... & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo, naar aanleiding van een gemeentelijke oproep om inbraakpreventiebordjes per buurt of wijk aan te vragen. Op de foto: het nieuwe bord nabij de rotonde aan de ...

De wijkagenten stellen zich voor

Onder de motto’s ‘Kennen en gekend worden’ en ‘Samen werken aan veiligheid’ zijn Manon van Thoor en Fer Oostwegel betrokken en betrouwbare wijkagenten voor inwoners van de gemeente Stein. De wijkagenten ...

MijnGemeente App

SAMEN ZELF DOEN! Gemeente Stein streeft naar een schone, veilige en prettige woonomgeving. Door melding te maken van verbeterpunten in de openbare ruimte draag je daar zelf ook aan bij. Dat kan vanaf ...

Herinrichting Dr Poelsstraat / Ch de Geloesstraat

De werkgroep Verkeer & Veiligheid is in maart, mei, juni en oktober 2015 aanwezig geweest bij vier bewonersavonden inzake de herinrichting van de Doctor Poelsstraat en de Charles de Geloesstraat in Elsloo.  ...

Uitkijkpunt Rolberg

De aanleiding Update juli 2015 Update april 2016 De aanleiding De werkgroep Verkeer & Veiligheid heeft een klacht ontvangen van vrijwilligers van Woonzorgcentrum Aelserhof en Verpleegzorgcentrum ...

Project Aelserhof/La Famille

Eindelijk een veilige omgeving! Vanaf donderdag 24 september 2015 zijn rond het woonzorgcomplex Aelserhof/La Famille enkele verkeersmaatregelen van kracht geworden. De werkgroep Verkeer & Veiligheid ...

Bestuur

... Elsloo vergadert minimaal eenmaal per maand en bestaat naast het bestuur uit een afgevaardigde van elke werkgroep. Vanaf mei 2015 bestaan de volgende werkgroepen: Verkeersveiligheid, DorpsOntmoetingsCentrum, ...

Enquete Veiligheid en Leefbaarheid

... vaak op welke tijdstippen bepaalde zaken zich voordoen. En wie het doen. Bewoners die zich in willen zetten voor hun buurt, zorgen voor extra ogen en oren in een wijk en vergroten de veiligheidsgevoelens. ...

Gewijzigde naam: Werkgroep Verkeersveiligheid

Tijdens de tweede Eigen Kracht bijeenkomst in september 2014 verenigden een aantal aanwezigen zich in een nieuwe werkgroep Verkeer & Veiligheid. Omdat hun aandachtsgebied vooral verkeer is (zowel infrastructuur ...

Elslose mondkapjes productie

... is extra biaisband.” Meer informatie en starten? Omwille van de veiligheid wordt deze groep niet uitgebreid, maar wordt geadviseerd zelf te starten met een klein groepje mensen. HIER kun je brieven downloaden die ...

Historisch tuinontwerp Kasteel Elsloo krijgt nieuwe start

... is. Om zowel de veiligheid te garanderen als het originele ontwerp weer herkenbaar te maken zullen er hier en daar bomen gekapt gaan worden. Ook gaat er weer aangeplant worden. Zeg maar een nieuwe start ...

Parkeer- en fileproblematiek Businesspark Stein

... voorzien. De verwachting is dat deze werkzaamheden in 2021 en 2022 uitgevoerd gaan worden. Bijlagen: - RaadInformatieBrief diverse onderwerpen Businesspark Stein - Rapport Analyse Verkeersveiligheid ...

Start groot onderhoud wegen in Elsloo

... met als doel de kwaliteit van de leefomgeving en de verkeersveiligheid te verbeteren. In het totaal worden in ongeveer 20 straten werkzaamheden uitgevoerd en naar verwachting zijn deze medio november gereed. ...

Dorpsschouw 15 juni

... vergroten! In 2016 ging een aangekondigde schouw op het laatste moment niet door. De Werkgroep verkeer & Veiligheid heeft toen zelf een schouw uitgevoerd en haar bevindingen met de gemeente Stein gedeeld. ...

Meedenk- en Meedoe-avond op maandag 23 april

... ”In gesprek met….” • Uitgebreide cursusprogramma’s • Kerstdiners, Paasbrunch e.d. # De activiteiten van de werkgroep Verkeer en Veiligheid: o.a. door mee te werken aan: • Verkeersplan Elsloo • Deelplannen ...

Kiezersdebat 2018: druk en goed geslaagd

... Bramert Noord, slechte wegen, onkruidbestrijding, veiligheid en handhaving, slooppandenbeleid en OZB/WOZ waren onderwerpen die de revue passeerden. Vreemd genoeg geen vragen over het sociaal domein: zorg, ...

Verkeersmaatregelen Elsloo

... Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo opgesteld. Het verkeersarrangement is middels een interactief proces met inwoners en belanghebbenden uitgevoerd. Tijdens de inventarisatiefase werd de ...

Bewonersavonden gemeente Stein

... in het Maaslandcentrum een bewonersavond plaatsgevonden betreffende het harde rijden in het Kempken. Aanleiding Begin dit jaar is, in samenwerking met de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform ...

Verkeersarrangement Elsloo

... (bv. verkeersveiligheid, parkeren, verkeersdoorstroming, leefbaarheid)? 3. Wie heeft er (nu) last (of voordeel) van (bv. voetgangers, fietser, automobilist)? 4. Heeft u zelf al een suggestie hoe uw melding ...

Eigen Kracht Elsloo

... -veiligheid -ouderenzorg -hondenpoep en zwerfvuil -tegengaan leegstand/verloedering -natuur en cultuur Wat in diverse gespreksgroepen aan de orde kwam was de wens om meer en gemakkelijker inspraak te ...