Hulp bij toegankelijkheid

Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

  • elsloo-vergezicht
  • elsloovergezicht2
  • elsloo-kasteelpark
  • elsloo-kasteelpark2
  • oud-elsloo

Project Aelserhof/La Famille

Eindelijk een veilige omgeving!

Vanaf donderdag 24 september 2015 zijn rond het woonzorgcomplex Aelserhof/La Famille enkele verkeersmaatregelen van kracht geworden.

De werkgroep Verkeer & Veiligheid van Stichting Dorpsplatform Elsloo heeft sedert najaar 2014 geijverd voor meer parkeerruimte rond het Medisch Centrum Elsloo en een herinrichting daarvan.

Tevens wilden zij dat de gemeente Stein verkeersmaatregelen zou nemen om de omgeving veiliger te maken voor voetgangers en fietsers.

Woonerf Geloesstraat 24.09.2015

Dagelijks bezoeken vele honderden mensen het zorg- en verpleegcentrum alsmede de daarin gevestigde huisartsen, apotheek, fysio en andere zorgverleners.

Die bezoekers en ook de bewoners van het zorgcomplex en aanleunwoningen moeten op de rijbaan lopen wegens het ontbreken van trottoirs. De gemeente heeft laten weten dat er technisch gezien onvoldoende ruimte is om daar trottoirs aan te leggen.

Naast het complex is basisschool St Augustinus gevestigd. Het parkeerterrein en toeritten worden veel door ouders en kinderen gebruikt.

Kortom, een onveilige omgeving voor jong en oud.

BlauweZone juiste tijd 29.09.2015

Veelvuldig overleg met de gemeente heeft tot het volgende resultaat geleid:

- een 20-tal nieuwe parkeerplaatsen aan de Ch de Gavrestraat
- een blauwe zone op de eerste parkeerstrook voor de apotheek, waar met gebruik van parkeerschijf maximaal 2 uur mag worden geparkeerd
- aanleg 2 extra minder-validen parkeerplaatsen
- het hele gebied is aangemerkt als woonerf, waardoor de maximum snelheid 15 km/uur bedraagt en dat is stapvoets rijden vanaf de toerit aan de Mgr d'Arbergstraat en vanaf Ch de Geloesstraat
- tussen parkeerplaats en Mgr d’Arbergstraat is een trottoir aangelegd
- het pad vanaf apotheek langs tafeltennishal naar Mgr d’Arbergstraat is aangemerkt als voetpad en om het fietsen en brommen helemaal te ontmoedigen is er een fietssluis geplaatst

Politie en Boa’s gaan controleren op handhaving en zullen zonodig verbaliserend optreden.

Woonerf Arbergstraat 24.09.2015

Tijdens de Eigen Kracht bijeenkomst in september 2014 was een van de gespreksonderwerpen de parkeer- en verkeerssituatie op en nabij de centrale parkeerplaats tussen woonzorgcentrum Aelserhof en Medisch Centrum Elsloo/Verpleeghuiszorg La Famille.

Aanwezigen waren van mening dat er te weinig parkeerplaatsen zijn, dat La Famille en de daar gevestigde huisartsen en andere medische dienstverleners voor voetgangers niet veilig bereikbaar zijn en dat er te veel hardrijdend verkeer is.

Na zeer regelmatig overleg met de gemeente heeft de werkgroep toch een aantal zaken kunnen bewerkstelligen; een opsomming en de status treft u beneden aan. Een en ander is vervat in onderstaand verkeersbesluit, gepubliceerd in week 28 van 2015.

Gebiedsgewijze aanpak parkeervoorziening rond Woonzorgcomplex Aelserhof / La Famille 

Sinds de ingebruikname van het Woonzorgcomplex La Famille wordt een bovengemiddelde parkeerdruk op de nabij gelegen parkeervoorzieningen geconstateerd. Gemeente Stein heeft samen met de Werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo (i.k.v. het Dorpsontwikkelingsplan Elsloo) gebiedsgewijs naar oplossingen gezocht om deze parkeersituatie te verbeteren. Omwonenden worden hier per brief over geïnformeerd.

Verkeersmaatregelen
Vanuit de Werkgroep Verkeer & Veiligheid zijn verbetervoorstellen gedaan waarover het Steinse college positief heeft besloten. Twee voorstellen heeft de gemeente Stein reeds uitgevoerd: de speelvoorziening aan de Ch. de Gavrestraat is omgevormd tot parkeervoorziening en een deel van het trottoir vanaf de Mgr. d’Arbergstraat is verlengd in de richting van La Famille.
Tevens zijn bij de ingang van La Famille nog twee parkeerplaatsen voor minder-validen aangemerkt waardoor het totaal op vier komt.

‘Blauwe zone’ als pilot
Voor de overige voorstellen van de werkgroep zijn verkeersbesluiten noodzakelijk. Het betreft het instellen van een ‘blauwe zone’ op een deel van de centrale parkeervoorziening nabij La Famille en Aelserhof als pilot project voor de duur van een jaar. Tijdens dat jaar wordt het effect van de blauwe zone regelmatig geëvalueerd en daarna wordt een definitief besluit genomen. Daarnaast wordt het ‘binnengebied’ aangemerkt als woonerf. Hierdoor wordt de rijsnelheid verlaagd naar max 15 km en kan gehandhaafd worden op foutparkeren. Het laatste voorstel is het realiseren van een fietssluis bij de ingang van de tafeltennishal in combinatie met het plaatsen van een bord ‘Voetpad’.

Onderzoek sloop gymzaal Mgr. d’Arbergstraat
De gemeente Stein onderzoekt de mogelijkheid tot vergroting van de gymzaal aan de Joannes Riviusstraat. Indien dit mogelijk blijkt (technisch en financieel), kan sloop van de gymzaal aan de Mgr. d’Arbergstraat worden overwogen. De ruimte die daar eventueel door ontstaat, kan worden ingericht als parkeervoorziening met openbaar groen. 

De bewoners hebben op 8 juli 2015 onderstaande brief ontvangen.

OPEN: bewonersbrief gemeente 08.07.2015 PDF


Korte samenvatting van het project Aelserhof / La Famille:

Naam Project       Omschrijving       Status      
                       
Parkeer- en verkeerssituatie        - 18 extra parkeerplaatsen Ch de Gavrestraat       gerealiseerd      
Aelserhof/La Famille       - 9 extra parkeerplaatsen Ch de Geloesstraat       gepland      
        - 2 extra minder-validen parkeerplaatsen voor Medisch Centrum       gerealiseerd      
        - 1e parkeerstrook voor Medisch centrum wordt blauwe zone       gerealiseerd      
        - hele gebied wordt aangemerkt als woonerf met max snelheid 15 km       gerealiseerd      
        - trottoir aangelegd van Mgr d'Arbergstraat naar parkeerplaats       gerealiseerd      
        - fietssluis op voetpad langs tafeltennishal/achteruitgang St Augustinusschool       gereailiseerd      
        - verkeersdrempels bij toeritten Mgr d'Arbergstraat en Ch de Geloesstraat       studie      

     
     
     

aanvraag = is bij werkgroep in behandeling
ingediend = project is bij gemeente ingediend
studie = gemeente heeft project in studie
gepland = project is goedgekeurd door gemeente en gepland
gerealiseerd = alle formaliteiten afgehandeld en fysiek gerealiseerd (indien van toepassing)

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidiëren

Gemeente Stein

Het Stein van morgen
Strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde De Graven
Kennis, kunde en ervaring
Belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
Informatie-hulp-steun
Ontmoeting-creativiteit-etc

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
Het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
Cursussen-workshops-hulpinloop

Het samen zelf doen! Meer weten?

Contact

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.