Hulp bij toegankelijkheid

Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Meedenk- en Meedoe-avond op maandag 23 april

Het Dorpsplatform Elsloo nodigt alle inwoners van Elsloo uit op de Meedenk- en Meedoe-avond op maandag 23 april a.s. om 19.30 uur in het Maaslandcentrum.
Zij wil op deze avond graag met iedereen, die belangstelling heeft, overleggen welke mogelijkheden en aktiviteiten wenselijk zijn in Elsloo.

Eigen Kracht om Elsloo leefbaar te houden
Het Dorpsplatform bestaat meer dan 3 jaar. In 2014 riep de burgemeester van Stein inwoners op om met “eigen kracht” initiatieven te nemen om de eigen kern leefbaar te houden.
Hoe dat moest gebeuren werd niet voorgeschreven. De burgemeester deed beroep op de eigen creativiteit en inventiviteit van het dorp.

In Elsloo was vanaf de start grote betrokkenheid van de inwoners bij het beroep op de ”eigen kracht”. Na wat wikken en wegen werd door inwoners en verenigingen de Stichting Dorpsplatform Elsloo opgericht die allerlei initiatieven ging ontplooien.
We noemen o.a.:

# De realisatie van het Dorpsontmoetingscentrum in het Maaslandcentrum: o.a.
• Open ontmoetingsmiddagen, burendag
• De thema-avonden ”In gesprek met….”
• Uitgebreide cursusprogramma’s
• Kerstdiners, Paasbrunch e.d.

# De activiteiten van de werkgroep Verkeer en Veiligheid: o.a. door mee te werken aan:
• Verkeersplan Elsloo
• Deelplannen Michiel de Ruyterstraat, Ch de Geloesstraat, Jurgensstraat
• Optimalisering parkeersituatie bij Medisch Centrum Elsloo
• Advisering inzake WhatsApp groepen.

# De activiteiten van de werkgroep Domein: o.a.
• Opstellen roadmap “Domein Elsloo”, met 15 deelplannen
• Uitwerken voorstel om een wielermonument te realiseren en meewerken aan wielertentoonstelling Elsloo
• Plan ontwikkelen voor een uitzichtpunt “Op de Berg”

# De activiteiten van de werkgroep PR en Communicatie: o.a.
• Opzetten en onderhouden van website en Facebookpagina
• Uitgave digitale nieuwsbrieven
• Uitgave persberichten

Meedenken en Meedoen
Het draagvlak bij de Elsloose bevolking bleek groot. Activiteiten worden druk bezocht en uitgebrachte voorstellen worden goed ontvangen. Het bestuur van de Stichting Dorpsplatform Elsloo en de betrokken vrijwilligers/medewerkers vinden dat ze goed op weg zijn en dat willen ze voortzetten.

Daarbij kunnen zij zeker nog wat hulp gebruiken bij het meedenken en het meedoen. Zowel bij de huidige activiteiten als bij nieuwe uitdagingen. Zo is het Dorpsplatform betrokken bij:
- Het invulling geven van de vrijgekomen ruimte in het Maaslandcentrumpand door het vertrek van de bibliotheek
- Uitvoering van het project “Samen Ouder” samen met de Stichting Streekmuseum Elsloo en Erfgoed Stein. Dit is een project om gericht te werken aan het terugdringen van de eenzaamheid bij ouderen.

Kortom. Voelt u zich betrokken bij de leefbaarheid in uw dorp. Voelt u zich betrokken bij de activiteiten die we uitvoeren of de uitdagingen die op ons wachten. Hebt u zelf nog nieuwe of andere voorstellen?

Kom dan meedenken en meedoen! Iedereen is welkom. De koffie staat klaar. Met het inzetten van “eigen kracht” kunnen we in Elsloo veel bereiken.

Het samen zelf doen! Meer weten?

Contact