Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Meebeslissen en Doen !

Meebeslissen door simpelweg te doen! Burgerinitiatieven als alternatief voor overheidsgestuurde ingrepen op de leefbaarheid in het dorp.

Iedereen heeft wel een mening over hoe het beter of anders kan in het dorp. 

De een wil meer voorzieningen voor jongeren, de ander wil meer groen of heeft juist overlast van de bomen in zijn straat.
Laat je horen als je het graag anders ziet en denk mee over de oplossing. Het samen zelf doen!

burgerinitiatief

Wil je ook meebouwen aan Elsloo als ultiem voorbeeld van hoe mensen leefbaarheid bevorderen door het ‘samen zelf te doen’?
Neem dan contact op via info@dorpsplatform-elsloo.nl

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde De Graven
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
cursussen-workshops-hulpinloop

Het samen zelf doen! Meer weten?