Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Het samen zelf doen!

Aelse en het samen zelf doen!
Het is al eeuwen een van de belangrijkste karaktertrekken van Elsloo.

Aelsenaere laten zich niet makkelijk besturen.
Ze zorgen er samen zelf voor dat dingen voor elkaar komen en dat er mooie dingen groeien, los van overheden en politiek. Het heeft Elsloo de eigen kracht en de sociale cohesie gegeven die het dorp zo sterk en aantrekkelijk maakt.

Toch is het in deze tijd steeds moeilijker om die gezamenlijke eigen kracht vorm te blijven geven. Oude structuren veranderen met nieuwe inwoners. Drukte en individualisering zorgen ervoor dat mensen meer op zichzelf zijn. En internet is voor veel mensen het nieuwe dorp geworden. 

Dorpsplatform Elsloo wil aan het dna van het dorp "het samen zelf doen" nieuwe vormen toevoegen die mensen weer bij elkaar brengt. Dit maakt van Elsloo ook morgen het dorp, waarvan mensen zich uit eigen wil en overtuiging actief onderdeel voelen.

Hoe? Door een online en fysieke ontmoetingsplaats te bouwen waar iedere Aelsenaer zijn of haar ideeën kan laten zien en de hulp kan vragen van anderen om plannen te realiseren. Zowel fysiek en in denkkracht, als in middelen.

Wij dromen van een Elsloo waarin iedere inwoner het gevoel heeft onderdeel te zijn, maar vooral ook zelf invloed te hebben. Zo bouwen we de gemeenschap van morgen in een dorp dat al honderden jaren het thuis is voor mensen die het samen zelf doen.

Dat wat je aandacht geeft groeit. Wij gaan de eigen kracht van mensen aandacht, maar vooral ook het podium geven om mooie plannen te realiseren. Om zo iedere dag samen te groeien.

Aelse. Vrijplaats voor iedereen die het samen zelf wil doen.

doe mee klik

 

DOWNLOADS

OPEN: raadsnota Uitgangspunten DOPsgewijze Aanpak juni 2015 PDF

OPEN: subsidie toetsingscriteria pilots Eigen Kracht PDF

OPEN: Eigen Kracht Visie gemeente Stein maart 2014 PDF

OPEN: verslag 1e Eigen Kracht bijeenkomst Elsloo 23.01.2014 PDF

 

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde De Graven
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
cursussen-workshops-hulpinloop

Het samen zelf doen! Meer weten?