Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

DOP's gewijze aanpak

Uitgangspunten voor de doorontwikkeling van het dorpsontwikkelingsproces in de gemeente Stein 2015-2020 (Emilie Klinkers, mei 2015)

Gemeente Stein heeft in 2012 een nieuwe manier van werken geintroduceerd, namelijk die van het dorpsgericht werken via het dorpsontwikkelingsproces (de DOPsgewijze aanpak).

Bij die aanpak staat het dorp centraal: inwoners gaan in dialoog met elkaar over de huidige situatie en de toekomst van het dorp en ze bepalen samen wat er op de agenda komt van het DOP. 

Inwoners werken aan oplossingen die ze zelf, of samen met andere partijen, bedenken. De gemeente participeert, adviseert en faciliteert het proces. 

De gemeenteraad van Stein ging in de vergadering van 25 juni unaniem akkoord met de ambtelijke nota "Uitgangspunten voor DOPsgewijze aanpak". Inhoudelijk werden er niet veel woorden aan vuil gemaakt, dat hoeft ook niet want het is een goed stuk. Hieronder het bewuste fragment uit de raadsvergadering.

Hieronder kunt u het volledige document lezen en downloaden (15 pagina's)

DOWNLOADS

OPEN: raadsnota Uitgangspunten DOPsgewijze Aanpak juni 2015 PDF 

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde De Graven
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
cursussen-workshops-hulpinloop

Het samen zelf doen! Meer weten?