Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Eigen Kracht

Eigen Kracht: inwoners nemen zelf het heft in handen om de leefbaarheid in hun dorp te behouden of te verbeteren. 
Naast deze zogenaamde "zelfredzame" burgerparticipatie kunnen burgers natuurlijk invloed op het beleid van overheden uitoefenen door te stemmen bij verkiezingen, door te lobbyen bij bestuurders en volksvertegenwoordigers, door inspraak en medezeggenschap.

Wil van Gansewinkel -dorpscontactfunctionarisBurgers houden zeggenschap over hun eigen leven, zeker als het contacten met organisaties en overheden betreft.

Uit onderzoek is gebleken dat een actieve inbreng van inwoners leidt tot een beter beleid dat ook nog eens beter aansluit bij wat mensen willen.

Inwoners moeten actief betrokken worden bij het uitvoeren van de missie, waarbij gezocht moet worden naar een gezamenlijk draagvlak.

Sociale samenhang (cohesie) zelfstandigheid, eigen identiteit en eigen verantwoordelijkheid zijn in het verlengde van de missie een essentieel uitgangspunt.

Kortom, bewaken en actief deelnemen om de huidige kernwaarden te behouden en waar mogelijk uit te breiden.

Op de foto: Wil van Gansewinkel, Gemeente Stein, dorpscontactfunctionaris voor de kern Elsloo. 

LINK: Overheid en Burgerparticipatie >

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde De Graven
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
cursussen-workshops-hulpinloop

Het samen zelf doen! Meer weten?