Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Het geheim van Zorgnetwerk Elsloo

logo Zorgnetwerk ElslooIn Elsloo is sinds 2013 een interdisciplinair zorgnetwerk actief. Eind 2020 kreeg het netwerk internationale erkenning met de prestigieuze John Horder Team Award. Wat is het unieke van dit zorgnetwerk? Wethouder Hub Janssen en huisarts en bestuurder van het netwerk Loes van Bokhoven leggen het uit.

Vakblad Movisies besteed er uitgebreid aandacht aan. Lees verder >

Het zorgnetwerk in Elsloo ondersteunt de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Door de nauwe samenwerking tussen de professionals in de ouderenzorg kunnen kwetsbare ouderen uit Elsloo langer thuis in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Ze voelen zich meer begrepen en krijgen precies de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

Van Zorgnetwerk naar Dorpsnetwerk in corona-tijd…
Wie had aan het begin van 2020 kunnen denken dat onze wereld zo zou veranderen in korte tijd. Dankzij het ZonMw project Van Zorgnetwerk naar Dorpsnetwerk’ waren mooie stappen gezet om elkaar te leren kennen en tot een gezamenlijke aanpak te komen voor valpreventie en levensloopbestendig wonen in Elsloo. Toen kwam COVID-19 en werden we stilgezet. Dat duurt nu alweer een paar maanden.

Gaaf om te merken dat de spirit in het netwerk niet is verdwenen. Samen tegen corona – samen voor goede zorg aan de ouderen in Elsloo. We zitten nog middenin de crisis- en tegelijk ontstaat ruimte om dingen weer wat op te pakken. Elkaar live
ontmoeten als netwerk is nog toekomstmuziek. Maar we verkennen wat er wel kan en hoe we weer kunnen bouwen.
Deze nieuwsbrief is bedoeld om samen te delen: wat was de impact van de COVID-19 maatregelen op ons leven en werk? Hoe gaat het met ons?

We beginnen met enkele ouderen die bij het netwerk zijn betrokken. John Scholten gaf woorden aan de eenzaamheid die hij ziet bij ouderen:

Vanwege de corona heb ik niet veel contacten gehad. Maar ik heb een oud dametje een leuk half uurtje kunnen bezorgen. Bij AH blokkeerde ik een moment een gang, omdat ik iets uit het rek pakte. Ze zei: “doe maar rustig aan, meneer. Ik ben helemaal alleen dus alle tijd. Niemand wacht op mij.” Dus ben ik even met haar gaan praten en heb haar uitgenodigd een kopje thee te drinken. Dat iemand zo eenzaam kan zijn vind ik erg.
Groeten, John Scholten

Voor Jet Lancee en Corry op den Kamp kwamen de vrijwilligersactiviteiten in de Adviesraad van de Gemeente Stein stil te liggen. Deze zijn inmiddels weer opgestart. Lees de Nieuwsbrief verder als PDF >

Meer weten over het zorgnetwerk?
Ga naar www.medischcentrumelsloo.nl of neem contact op via zorgnetwerkelsloo@gmail.com
Bestuur: Loes van Bokhoven, John Snijders, Rob Seerden en Anneke van Dijk

 

 


als zorgprofessionals, welzijnswerkers en burgers van en met elkaar leren.

Een nieuw project voor ouderenzorg in Elsloo!

Medio juni 2019 kreeg Zorgnetwerk Elsloo een positief bericht van ZonMw, de Nederlandse subsidieverstrekker voor gezondheidsonderzoek: we ontvangen subsidie om de samenwerking met welzijn en burgers verder te versterken!

Het bestuur van Zorgnetwerk Elsloo bestaat uit: Loes van Bokhoven, John Snijders, Rob Seerden en Anneke van Dijk. Contact via zorgnetwerkelsloo@gmail.com

Bij dit initiatief zijn de volgende partijen betrokken:

Zorgnetwerk Elsloo graphic 01

Al deze partijen zien graag dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. In hun vertrouwde omgeving. Ieder van ons draagt bij aan dit gezamenlijke doel op een andere manier: van het voorkómen van problemen tot en met zorg bieden als het niet meer gaat. De subsidie biedt ons een mooie kans om hierin samen op te trekken en van elkaar te leren!

Wat gaan we precies doen?

We vormen in het komend jaar met elkaar een ‘leergemeenschap’. In een leergemeenschap gaat het om samen leren. Over elkaar. Met elkaar. Van elkaar.

Vanuit elke organisatie zullen 1‐2 deelnemers een actieve bijdrage leveren aan deze leergemeenschap.

Afgelopen donderdag 11 juli hebben we met elkaar een enthousiaste start gemaakt.

De totale groep van 20 deelnemers is verdeeld in twee kerngroepen. Elke groep houdt zich bezig met één van de onderstaande thema’s:

1. Valpreventie

Valongelukken horen bij de grootste gezondheidsproblemen bij ouderen. Jaarlijks belanden in Nederland ruim 100.000 ouderen op de spoedeisende hulp als gevolg van een val. In veel gevallen is dan sprake van ernstig letsel zoals botbreuken, hoofdletsel of hersenletsel.
Bovendien leiden valongelukken vaak tot valangst, het vermijden van activiteiten, sociale isolatie en het niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Valpreventie is daarom van groot belang. Hoe willen we dat dit hele pallet, van voorkómen tot en met behandelen, werkt in Elsloo?

2. Levensloopbestendig wonen

Het thema ‘Levensloopbestendig wonen’ gaat om beschikbaarheid en toegankelijkheid van woningen, maar ook over toezicht (sociaal en met behulp van technologie) voor een veilige situatie. Het probleem is dat professionals nu vaak acute problemen (medisch en/of sociaal) tegenkomen. Als verhuizen nog de enige optie is. Wat als ouderen hier zelf al eerder bewust van worden gemaakt? Hoe doen we dat met elkaar?

Zorgnetwerk Elsloo graphic 03

Iedere deelnemer aan de leergemeenschap heeft donderdag als ‘huiswerk’ meegekregen om met twee ouderen in Elsloo praten. In augustus komen de groepjes bij elkaar om de uitkomsten te bespreken. Op basis hiervan worden samen plannen gemaakt. Begin oktober komen de twee groepen weer bij elkaar om hun plannen te delen.

Het is niet zozeer de bedoeling om nieuwe programma’s te ontwikkelen. We willen beter gebruik maken van elkaars krachten. Daar is de leergemeenschap op gericht.

We zien uit naar een inspirerende tijd en houden jullie op de hoogte!
Mocht je vragen/suggesties hebben, mail dan naar anneke.vandijk@maastrichtuniversity.nl.

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde De Graven
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
cursussen-workshops-hulpinloop

Het samen zelf doen! Meer weten?