Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Bestuur

De Stichting Dorpsplatfom Elsloo werd op 13 april 2015 officieel een feit na passeren van de akte bij notariskantoor Palmen & Dassen te Stein. Daarvoor werd gedurende een half jaar gesleuteld aan de doelstelling en werkwijze, werden werkgroepen geformeerd en werd een oprichtingsbestuur geformeerd.

Het bestuur bestaat vanaf 1 december 2019 uit:

Jo Dohmen - voorzitter
Pia Spaan - secretaris
Irma Coumans - 2e secretaris / PR
Natasja Cuypers - algemeen bestuurslid
Leon Bosch - bestuurslid 

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 63120275

Stichting Dorpsplatform Elsloo
Pia Spaan | secretaris
p/a Julianastraat 2
6181 GR Elsloo (L)

E-mail: info@dorpsplatform-elsloo.nl
Tel 046-4373379 / 06-83218095

Het bestuur behartigt organisatorische en financiële zaken. Het Dorpsplatform Elsloo vergadert minimaal eenmaal per maand en bestaat naast het bestuur uit een afgevaardigde van elke werkgroep. Vanaf mei 2015 bestaan de volgende werkgroepen: Verkeersveiligheid, DorpsOntmoetingsCentrum, Cultuur & Recreatie, PR & Communicatie.

Een overzicht van de werkgroepen vindt u hieronder.

Bestuur & Werkgroepen