Hulp bij toegankelijkheid

Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Zaterdag 24 september Inloopmiddag DOC

Dorpsplatform Affiche 24092016 600x800 2Op de landelijke burendag, zaterdag 24 september a.s., van 14.00 uur tot 17.00 uur, houdt het nieuwe DorpsOntmoetingsCentrum Elsloo een Inloopmiddag.

Het Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo is een onderdeel van het Dorps Platform Elsloo en organiseert haar activiteiten hoofdzakelijk in het Maaslandcentrum. Met ondersteuning van de gemeente Stein en diverse fondsen wordt momenteel de accommodatie geoptimaliseerd voor de uit te voeren activiteiten van het Dorps Ontmoetingscentrum. Zo is de kleine zaal gerenoveerd en worden diverse andere ruimten verbeterd. Er komt o.a. een open keuken voor het houden van kook- en voedingsworkshops.

Het nieuwe winterprogramma is klaar. Diverse aanbieders van cursussen en workshops (o.a. Volksuniversiteit en Gilde Westelijke Mijnstreek) zijn aanwezig om toelichting te geven. U kunt informatie krijgen over het aanbod.
O.a. de cursussen Frans, Spaans, Facebook, Werken met de Computer, Ipad/Iphone, Hoe werkt de Lokale Democratie, Aelser Plat, de workshops over Koken en Voeding, Nabestaandenzorg, Werken met de Tablet, enz. Verder zijn er verschillende demonstraties, o.a. Tai Chi. Verder worden de onderwerpen aangekondigd die aan de orde komen in de serie “In gesprek met..."

Ook kunt u zich op deze dag aanmelden als u als medewerker uw bijdrage wilt leveren aan de activiteiten van het DOC Elsloo en suggesties kenbaar maken voor te organiseren aktiviteiten. De entree is uiteraard vrij!
Een kopje koffie en een hartig hapje staan voor u klaar. Iedereen is welkom!

Het samen zelf doen! Meer weten?

Contact