Hulp bij toegankelijkheid

Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Leesclub Elsloo van start

Onder leiding van Suzan Vonckenvan Gilde Westelijke Mijnstreek start het Dorpsplatform Elsloo binnenkort met de leesclub Elsloo. Locatie DOC/Maaslandcentrum.

Opzet Leesclub
Deze leesclub komt 6 keer bij elkaar en heeft een thematische opzet met 3 thema’s en binnen elk thema 2 boeken om te bespreken. De thema’s worden gekozen door Suzan. Zij kiest ook, om praktische redenen de eerste twee boeken. Binnen de overige twee thema’s stelt Suzan dan meerdere boeken voor om zo samen tot een keuze te komen. De leesclub beslaat 6 avonden van 2 uur en wel van 19.00 tot 21.00 uur. De kosten van deelname aan de leesclub bedragen € 32,00 inclusief administratiekosten voor de 6 avonden.

Uitdagend en gezellig
Alleen met een boek op de bank is leuk. Maar het is nog leuker als je over het boek, de schrijver en literatuur kunt praten met anderen. Daarom zijn mensen lid van een leesclub, een kleine groep mensen die tijdens een aantal weken hetzelfde boek leest. Ze komen daarna samen om te praten en te discussiëren over het boek.
Boeken waarbij eenieder wordt uitgedaagd om datgene uit het boek te halen wat jij belangrijk vindt maar ook om naar elkaar te luisteren en andere inzichten/indrukken op je laten in te werken.

Aan de hand van een aantal vragen zal het gesprek vertrekken. Dit is de houvast en niet de “stelregel”. Het eerste thema wordt Dystopie (een denkbeeldige samenleving met louter negatieve eigenschappen waarin men beslist niet zou willen leven), en daarbinnen lezen we: Station Elf van Emily St. John Mandel en De Wafelfabriekvan Roman Helinski.

Data Leesclub Elsloo
De data zijn: woensdag 17 oktober, woensdag 28 november, woensdag 23 januari, woensdag 6 maart, woensdag 10 april en woensdag 15 mei. De groepsgrootte bedraagt minimaal 6 en maximaal 10 personen!
Opgeven kan op de website van Gilde of via een aanmeldingsformulier verkrijgbaar in het Maaslandcentrum.

Foto: rawpixel/unsplash

Het samen zelf doen! Meer weten?

Contact