Hulp bij toegankelijkheid

Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Fondsen stellen € 2.850,- beschikbaar voor zomeractiviteiten

item vervallen per 01.10.2019

De Stichting Erfgoed Stein heeft in het kader van de uitvoering van het project “Samen ouder” een financiële bijdrage toegekend gekregen voor het uitvoeren van zomeraktiviteiten voor ouderen.
De bijdrage komt van het Oranjefonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.

De bijdrage is toegekend om ouderen samen een leuke vakantieperiode te laten beleven en zo eenzaamheid onder ouderen in deze periode te verminderen. De fondsen streven er naar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving.

In Elsloo worden in dit kader de volgende aktiviteiten georganiseerd door het Dorpsplatform Elsloo:
- Excursies naar het Streekmuseum Elsloo en het Kasteelpark
- Spellenmiddagen
- Filmmiddagen
- Excursie per bus naar Maastricht
- Workshop geheugentraining
- Samen kijken naar de Tour de France op grootbeeldscherm
- Vier muziekgroepen treden op bij Aelserhof en La Famille

Het Dorpsplatform Elsloo rekent op een goede deelname van de ouderen.

Het samen zelf doen! Meer weten?

Contact