Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

ALZHEIMER CAFÉ - eerste dinsdag van de maand

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.

Door Corona gedwongen heeft het café een hele tijd stil gelegen, maar we zijn inmiddels weer gestart!

U kunt elke eerste dinsdag van de maand terecht in Punt 39 in Elsloo, Burg. Maenenstraat 39.
Vanaf 19.00 uur is de inloop, waarna om 19.30 uur gestart wordt tot 21.00 uur. Maandelijks met een ander thema.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Natasja Stelten (06-19421946) of Pia Bronckhorst (06-83668178) of Manon Pennings (06-48437115) allen van het Steunpunt mantelzorg Zuid. Mailen kan naar alzheimercafe.elsloo@gmail.com

alzheimer cafe stein elsloo voet