Hulp bij toegankelijkheid

Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Eigen Kracht Elsloo

Hoe het allemaal begon...

Tijdens de "Eigen Kracht Visie" bijeenkomst op 23 januari 2014 in het Maaslandcentrum hebben een 50-tal inwoners diverse onderwerpen ingebracht en met het gemeentebestuur gedeeld. 

Onderwerpen die voor bewoners en voor de toekomst van Elsloo relevant zijn en die worden beïnvloed door allerlei maatschappelijke veranderingen. Denk daarbij aan bevolkingsafname, vergrijzing, ontgroening, veranderingen in de zorg en economie.

Deze ontwikkelingen vragen om een andere manier van samenwerken tussen burgers, gemeente, maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijfsleven.

Eigenkrachtvisie2 Elsloo 23.01.2014

Hieraan wil het gemeentebestuur samen met de bewoners vanuit de Eigenkrachtvisie aandacht besteden. De eerste bijeenkomst op 23 januari was een mooie aftrap.
De onderwerpen die aan de orde kwamen: (download hieronder het volledige verslag)

-vrijwilligerswerk
-regionale samenwerking
-drugsoverlast
-jongerenhuisvesting
-toekomstbestendige voorzieningen
-werkgelegenheid
-binding tussen politiek en burger
-jongeren
-speeltuinbeleid
-veiligheid
-ouderenzorg
-hondenpoep en zwerfvuil
-tegengaan leegstand/verloedering
-natuur en cultuur

Wat in diverse gespreksgroepen aan de orde kwam was de wens om meer en gemakkelijker inspraak te krijgen bij de voornoemde onderwerpen. De afstand tot gemeente en politiek wordt daarvoor te groot gevonden. Diverse aanwezigen zagen wel heil in een dorpsraad, zoals die vorig jaar ook in Meers ontstond.

Eigenkrachtvisie1 Elsloo 23.01.2014

{jd_file file==9}

 

Donderdag 25 september 2014 volgt de tweede bijeenkomst. Wellicht ook interessant voor jou!
Want het is Van, Voor en Door de inwoners van Elsloo.
Wij zijn de gemeenschap en we moeten steeds meer voor ons zelf en onze medemens opkomen.

Wel graag even vooraf aanmelden als je komt: eigenkracht@gemeentestein.nl

Op 30 juni 2014 zijn jullie door Burgemeester Marion Leurs-Mordang en wethouder Hub Janssen geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot het ontwikkelen van een Eigenkrachtvisie voor onze gemeente. Dit naar aanleiding van de bijeenkomsten die in januari van dit jaar hebben plaatsgevonden. Toen werd ook meedeeld dat Wil van Gansewinkel is aangewezen als contactpersoon voor de kern Elsloo.

Vanaf deze plaats wordt u uitgenodigd voor de reeds eerder aangekondigde bijeenkomst op donderdag 25 september 2014. Deze zal plaatsvinden in de grote zaal van verpleeghuis La Famille, Aelserhof 43-87, 6181 LB Elsloo. Het aanvangstijdstip is 19.30 uur en het is de bedoeling de bijeenkomst af te sluiten rond de klok van 22.00 uur.

De agenda voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

1. Opening en mededelingen
2. Voorstellingsronde aanwezigen
3. Prioritering thema's en formeren werkgroepen
4. Vervolgafspraken
5. Rondvraag en sluiting


Eerstvolgende vergadering Werkgroep Sociale Cohesie/Elise is op maandag 27 oktober 2014 om 19.30 uur in het Maaslandcentrum. De Werkgroep Verkeer komt daar op dinsdag 4 november weer bij elkaar. U bent welkom!

1. Sociale Cohesie:
deze werkgroep gaat zich bezighouden met de vraag hoe de onderlinge verhoudingen tussen verenigingen en organisaties verbeterd kunnen worden alsmede met digitaal platform Elise
2. Verkeer:
vanuit deze werkgroep worden een aantal verkeerssituaties onder de loep genomen, in eerste instantie de parkeerproblematiek rondom het verzorgingstehuis La Famille alsook de verkeersituatie in de Michiel de Ruyterstraat;

Als u na het lezen van dit artikel alsnog wil aansluiten bij een van deze werkgroepen bent u uiteraard van harte welkom; aanmelden is niet nodig.

* Elise:
Primair doel van Elise is het "buurtgevoel" herstellen/in stand houden, de sociale cohesie te bevorderen.
# matchen van hulp-aanbod en – vraag, zowel vrijwillig als commercieel;
# maar ook zelf initiatieven ontplooien, bijv met een straat collectief zonnepanelen kopen
# een pool van vrijwilligers voor zorg, sport en andere verenigingen

Het lijkt een beetje op een soort besloten Facebook groep, maar dan niet met slap geleuter maar met initiatieven om de leefbaarheid en burgerparticipatie te bevorderen. De "buurt" is in dit geval heel Elsloo.

Op 25 september 2014 heeft in de grote zaal van verpleeghuis La Famille in Elsloo de eerste vervolgbijeenkomst plaatsgevonden in het kader van de EigenKrachtvisie. Met als centrale vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat Elsloo nu, maar ook naar de toekomst toe een sociale vitale kern blijft? Het werd een levendige bijeenkomst waaraan door iedereen op een hele positieve wijze werd bijgedragen, en waarin uiteindelijk ook al enkele spijkers met koppen zijn geslagen.

Na een kort welkomstwoord door Wil van Gansewinkel, die aangewezen is als contactfunctionaris voor de kern Elsloo, heeft Huub Rouvroye (ICT bedrijf Mediaan Heerlen) een presentatie verzorgd over het digitale platform Elise. Vervolgens heeft Miranda Brangers namens Partners In Welzijn de aanwezigen nog eens mee teruggenomen naar de Eigen Krachtbijeenkomst die in januari heeft plaatsgevonden in het Maaslandcentrum. De aandachtspunten die destijds zijn ingebracht zijn nogmaals de kort de revue gepasseerd.


 

Het samen zelf doen! Meer weten?

Contact

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.