In Stein moet IEDEREEN kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen
Een moeilijk woord daarvoor is "sociale inclusie" https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/inclusie-wat-is-dat.html
Dat is het uitgangspunt van het Steinse college van B&W dat zich met het ondertekenen van de intentieverklaring verbindt aan het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag biedt richtlijnen voor toegankelijkheid zowel fysiek, als digitaal en sociaal.
Op de foto de partijen die de intentieverklaring getekend hebben.

Panel
Begin dit jaar is in de gemeente Stein het Sociale Inclusie Panel gestart. Dit panel bestaat uit ervaringsdeskundigen, ambtenaren, de consulent van Stichting MEE en een afvaardiging van de Adviesraad Sociaal Domein. Wethouder Hub Janssen: ‘Als gemeente gaan we het VN-Verdrag breed oppakken en daarbij zoeken we actief de samenwerking met inwoners, belangengroepen en publieke organisaties op. Gezamenlijk gaan wij intensief aan de slag om te komen tot een toegankelijke gemeente voor iedereen.’

Agenda
Aan de hand van een aantal themabijeenkomsten wordt een lange termijn agenda met projecten en activiteiten samengesteld. De thema’s die aan bod komen, zijn mobiliteit & toegang, werk & werkgelegenheid, cultuur, vrije tijd & sport, onderwijs, wonen en gezondheid & welzijn.

Inclusief onderwijs
Op 31 oktober aanstaande vindt de eerste themabijeenkomst plaats en die gaat over onderwijs. Samen met basisscholen, middelbare school, speciaal onderwijs en gemeente gaat het Sociale Inclusie Panel aan de slag met de vraag hoe invulling te geven aan inclusief onderwijs. De resultaten van deze bijeenkomst vormen input voor de lange termijn agenda.

Werkgroep Jong Tot Oud

Elsloo is een dorp waar jong en oud zich thuis voelt. Dat willen we graag nog in lengte van jaren zo houden. Om de sociale cohesie te versterken en het dorp leefbaar te houden is het van belang om aandacht te besteden – al dan niet samen met de vele verenigingen die Elsloo rijk is – aan de bindende factor van jong tot oud. Dat kan door bijvoorbeeld het Kindervakantiewerk in Elsloo te gaan organiseren, waardoor kinderen en jongeren meer met elkaar in contact komen en de onderlinge cohesie wordt versterkt.

Activiteiten of projecten die voortkomen uit de werkgroep Jong Tot Oud zullen altijd gericht zijn op een versterking van de sociale cohesie, op binding tussen de verschillende bevolkingsgroepen en op het versterken van de leefbaarheid.

Onze Partners

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Partners in Welzijn

informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-beweging
jongeren-volwassen-ouderen

Ceramo

Jeugd- en Jongerencentrum
Elsloo

Maaslandcentrum

DorpsOntmoetingsCentrum
cursussen-lezen-eten-gezellig
het samen zelf doen!

Het samen zelf doen! Meer weten?