Werkgroep Jong Tot Oud

Elsloo is een dorp waar jong en oud zich thuis voelt. Dat willen we graag nog in lengte van jaren zo houden. Om de sociale cohesie te versterken en het dorp leefbaar te houden is het van belang om aandacht te besteden – al dan niet samen met de vele verenigingen die Elsloo rijk is – aan de bindende factor van jong tot oud. Dat kan door bijvoorbeeld het Kindervakantiewerk in Elsloo te gaan organiseren, waardoor kinderen en jongeren meer met elkaar in contact komen en de onderlinge cohesie wordt versterkt.

Activiteiten of projecten die voortkomen uit de werkgroep Jong Tot Oud zullen altijd gericht zijn op een versterking van de sociale cohesie, op binding tussen de verschillende bevolkingsgroepen en op het versterken van de leefbaarheid.

Onze Partners

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Partners in Welzijn

informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-beweging
jongeren-volwassen-ouderen

Ceramo

Jeugd- en Jongerencentrum
Elsloo

Maaslandcentrum

DorpsOntmoetingsCentrum
cursussen-lezen-eten-gezellig
het samen zelf doen!

Het samen zelf doen! Meer weten?