Werkgroep Verkeer & Veiligheid

Tijdens de tweede Eigen Kracht bijeenkomst in september 2014 verenigden een aantal aanwezigen zich in een nieuwe werkgroep Verkeer & Veiligheid, te weten Henk Steevens (bewoner van aanleunwoning Aelserhof), René van Hees, Pierre Kusters, Jan Stijnen, Wim Hanssen en Peter Gulikers. De laatste werd tot voorzitter benoemd. Wim Hanssen neemt namens deze werkgroep deel aan de maandelijkse vergadering van Dorpsplatform Elsloo.

Het samen zelf doen! Meer weten?