Verkeersarrangement Elsloo - Eindpresentatie op 20 februari

verkeersarrangement elsloo

De afgelopen maanden heeft de gemeente Stein samen met inwoners van Elsloo en de werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo gewerkt aan het Verkeersarrangement Elsloo. Op 30 november 2016 ging de Elslose "klankbordgroep" (een 25 tal inwoners die zich daarvoor aangemeld hebben) op locatie bij RoyalHaskoningDHV samen met experts en de vakambtenaren aan de slag met dit Verkeersarrangement. 

Met dank aan Lokale Omroep Stein voor bovenstaande reportage.

Op maandag 20 februari zijn de resultaten gepresenteerd in het Maaslandcentrum te Elsloo. Een 80-tal Elslonaren toonden belangstelling en wilde weten wat bij hun in de straat en de rest van het dorp zou kunnen gaan veranderen.
Want het heeft nogal wat impact wat bewoners, klankbordgroep, dorpsplatform en gemeente hebben voorgesteld.
Een kleine greep: Jurgensstraat, Daalstraat en Koolweg eenrichtingsverkeer... Deels blauwe zone in centrum... Michiel de Ruyterstraat ook 30 km en een heuse herinrichting als laan...hetzelfde voor de Koolweg: dat wordt een nog mooiere laan dan nu... Parkeerplaats Pastoor Tissenstraat met nieuwe hoofdingang kerkhof.... herinrichting Stationsstraat... herinrichting rotonde Michiel de Ruyterstraat/Sanderboutlaan....en nog veel meer.
Natuurlijk zal er -zeker bij de grote projecten- nog heel wat water door de Maas stromen eer het zover is. En uiteraard hebben de direct omwonenden straks bij de realisatie nog inspraak, maar de plannen en prioriteiten zijn in elk geval geduid.

Tijdens de eindpresentatie zijn op hoofdlijnen de oplossingen voor de veelbesproken locaties toegelicht alsmede de procedure die wordt gevolgd om deze oplossingen te verwezenlijken.

Er zijn knel- of verbeterpunten die de gemeente op korte termijn kan oppakken, maar er zijn ook meldingen en wensen die pas op langere termijn gerealiseerd kunnen worden.
Zeker voor omvangrijke projecten geldt dat de financiële kaders eerst in de gemeenteraad behandeld moeten worden.

Na de pauze maakten diverse bewoners gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen aan wethouder Hendrix, ambtenaren Roger Vluggen en Dennis Veugelers en de mensen van RoyalHaskoningDHV.

Hieronder kunt u zowel de eindpresentatie als het complete rapport (76 pagina's) inzien of downloaden.

Files:
Eindpresentatie verkeersarrangement 20-02-2017 HOT
Date 2017-02-21 File Size 2.22 MB Download 415 Download

Eindrapport Verkeersarrangement Elsloo 2017 HOT
Date 2017-02-21 File Size 7.38 MB Download 404 Download

Artikel De Limburger 22.02.2017 >>

Klik voor vergroting op afbeelding hieronder.

DDL 20170222 VerkeersarrangementElsloo

 Verkeersarrangement 20.02.2017 01


Lees meer

What’s App Buurtpreventie!

WhatsApp buurtpreventieborden bij invalswegen

In oktober 2016 zijn circa 30 WhatsApp buurtpreventieborden bij de invalswegen van de gemeente Stein geplaatst. Het initiatief kwam van de Werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo, naar aanleiding van een gemeentelijke oproep om inbraakpreventiebordjes per buurt of wijk aan te vragen.

Op de foto: het nieuwe bord nabij de rotonde aan de Koolweg in Elsloo. 

Buurtpreventie Koolweg Elsloo 02

25 actieve groepen
Steeds meer Steinse inwoners zijn actief in WhatsApp groepen gericht op inbraakpreventie. Deze WhatsApp-groepen signaleren en delen van verdachte situaties in de straat of wijk. Inmiddels zijn er 25 WhatsApp groepen actief in de gemeente Stein. Met het gebruik van een WhatsApp verhoogt het aantal ‘ogen en oren’ van politie en Boa’s in de wijk.

Wijkagent Manon van Thoor: ‘De wijkagenten van de gemeente Stein juichen deze ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie en inbraakpreventie toe. Dit stelt ons namelijk in staat om nog beter in contact te komen én te blijven met betrokken inwoners. Onze eerste ervaringen met deze WhatsApp-groepen zijn zeker positief!’

whatsapp gemeente stein klein

Dekkend netwerk
De borden zijn bij de belangrijkste invalswegen van elke kern geplaatst, waardoor een wildgroei van aanvragen voor locaties per straat of wijk wordt voorkomen. De locaties zijn in overleg met de WhatsApp groepbeheerders geselecteerd.

De gemeente Stein faciliteert dit burgerinitiatief omdat het aansluit bij het Integraal Veiligheidsbeleid en de Eigenkracht visie. Tevens heeft de gemeente een coördinerende rol waarin een dekkend netwerk voor de hele gemeente wordt nagestreefd. Daarvoor vindt structureel overleg plaats tussen de WhatsApp groepbeheerders, de wijkagenten en de gemeente.

Nieuwe appgroepen
Inwoners die een WhatsApp groep in hun wijk willen starten, kunnen voor informatie of voorlichting hierover terecht bij de Steinse wijkagenten via . Om overzicht te houden in welke wijken / buurten appgroepen actief zijn, wordt gevraagd dit te melden bij .

Lees meer

De wijkagenten stellen zich voor

Onder de motto’s ‘Kennen en gekend worden’ en ‘Samen werken aan veiligheid’ zijn Manon van Thoor, Hans Haartmans en Ad Griffijn betrokken en betrouwbare wijkagenten voor inwoners van de gemeente Stein. De wijkagenten willen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente Stein. ‘Inwoners hebben zelf echter de meeste invloed op de leefbaarheid en een prettige woonomgeving. Ze weten immers zelf het beste wat er speelt in de wijk’, aldus wijkagent Ad Griffijn.

Ad Griffijn Manon van Thoor Hans Haartmans
Ad Griffijn Manon van Thoor Hans Haartmans

Zichtbaar in de wijk
De wijkagent roepen op kenbaar te maken wat er in uw buurt gebeurt. Schroom niet en meld het via het landelijke politienummer 0900-8844 en vraag naar de wijkagent. Samen wordt dan aan een oplossing gewerkt. Indien nodig worden daarbij netwerkpartners zoals de gemeente, een woningbouwvereniging en andere hulpverlenings- of overheidsinstanties ingeschakeld. ‘Inwoners zullen ons regelmatig in de wijk tegenkomen. We zijn zichtbaar aanwezig en iedereen kan ons aanspreken’, zegt Manon van Thoor. De wijkagenten zijn ook via e-mail bereikbaar: .

Spoed
Is er sprake van spoed? Bel dan het alarmnummer 112. 

Schouw Schuttersdreef

Naar aanleiding van signalen van bewoners vond op 9 maart 2016 een schouw plaats van de buurt Schuttersdreef. Naast een aantal bewoners namen ook deel aan de schouw: gemeente Stein, Partners in Welzijn en Dorpsplatform Elsloo.

Inmiddels zijn hun bevindingen geëvalueerd en is een buurtwerkgroep opgericht, die wordt begeleid door Miranda Brangers van Partners in Welzijn. Alle bewoners in de wijk hebben een schouwrapport ontvangen.

Schuttersdreef 1

Top 3 van aandachtspunten in deze wijk:

hondenpoep, overlast en bakken altijd vol en te weinig,

parkeervakken en perkjes, groenvoorziening slecht onderhouden, veel te weinig parkeerplaatsen

bomen en bestrating, bomen zijn in slechte staat en drukken bestrating omhoog, bestrating ligt op veel plaatsen los of schots en scheef na glasvezelwerkzaamheden

Werkgroep Verkeer & Veiligheid

Tijdens de tweede Eigen Kracht bijeenkomst in september 2014 verenigden een aantal aanwezigen zich in een nieuwe werkgroep Verkeer & Veiligheid, te weten Henk Steevens (bewoner van aanleunwoning Aelserhof), René van Hees, Pierre Kusters, Jan Stijnen, Wim Hanssen en Peter Gulikers. De laatste werd tot voorzitter benoemd. Wim Hanssen neemt namens deze werkgroep deel aan de maandelijkse vergadering van Dorpsplatform Elsloo.

Het samen zelf doen! Meer weten?