Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

Bestuur

De Stichting Dorpsplatfom Elsloo werd op 13 april 2015 officieel een feit na passeren van de akte bij notariskantoor Palmen & Dassen te Stein. Daarvoor werd gedurende een half jaar gesleuteld aan de doelstelling en werkwijze, werden werkgroepen geformeerd en werd een oprichtingsbestuur geformeerd.

Het bestuur bestaat vanaf 1 juli 2018 uit:

Jo Dohmen - voorzitter
John Trienes - penningmeester
Pia Spaan - secretaris
Irma Coumans - 2e secretaris / PR
Vacature - algemeen bestuurslid

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 63120275

Stichting Dorpsplatform Elsloo
Pia Spaan | secretaris
p/a Julianastraat 2
6181 GR Elsloo (L)

E-mail:
Tel 046-4373379 / 06-83218095

Het bestuur behartigt organisatorische en financieële zaken. Het Dorpsplatform Elsloo vergadert minimaal eenmaal per maand en bestaat naast het bestuur uit een afgevaardigde van elke werkgroep. Vanaf mei 2015 bestaan de volgende werkgroepen: Verkeer & Veiligheid, Jong tot Oud, Dorpsontmoetingscentrum, Cultuur & Recreatie.

Een overzicht van de werkgroepen en hun leden vindt u hieronder.

Bestuur & Werkgroepen

Bestuur

Bestuur

Bestuur Stichting Dorpsplatform Elsloo: Jo Dohmen, John Trienes, Pia Spaan, Irma Coumans, vacature algemeen bestuurslid

lees meer

Cultuur & Recreatie

Cultuur & Recreatie

Leden: Boudewijn Janssen, Jos Rijks, Emy Heijnen, Hugo Luijten, Guus Peters, Paul Reul, Henk Sipers, Frans Stassen, Marianne van Kan, Chris Wolthuis, Lou Fredrix, Sjraar van Heijster, Jo Dohmen.

lees meer

Dorpsontmoetingscentrum

Dorpsontmoetingscentrum

Leden: Lou Fredrix, Jo Dohmen, Leon Bosch, Frank Dassen

lees meer

PR & Communicatie

PR & Communicatie

Leden: Irma Coumans, Jo Dohmen (persberichten), Sascha Bakx (Facebook), Wim Hanssen (webmaster)

lees meer

Punt 39

Punt 39

Leden: Jo Dohmen, Leon Bosch, Frank Dassen, Chantal Delarue, Joop Wormgoor, Tillie Jetten
Verkeer & Veiligheid

Verkeersveiligheid

Leden: Jan Stijnen, Peter Gulikers, Pierre Kusters, René van Hees, Ad Cuppens, Jan Vranken

lees meer

 

 


Smoelenboek

 

Sascha Bakx
Sascha Bakx
Leon Bosch
Leon Bosch
Irma Coumans
Irma Coumans
Ad Cuppens
Ad Cuppens
Frank Dassen
Frank Dassen
Chantal Delarue
Chantal Delarue
Jo Dohmen
Jo Dohmen
Lou Fredrix
Lou Fredrix
Peter Gulikers
Peter Gulikers
Wim Hanssen
Wim Hanssen
René van Hees
René van Hees
Emy Heijnen
Emy Heijnen
Sjraar van Heijster
Sjraar van Heijster
Boudewijn Janssen
Boudewijn Janssen
Tillie Jetten
Tillie jetten
Marianne van Kan-Notten
Marianne van Kan-Notten
Pierre Kusters
Pierre Kusters
Marianne Lamers-Steevens
Marianne Lamers-Steevens
Hugo Luyten
Hugo Luyten
Guus Peters
Guus Peters
Paul Reul
Paul Reul
Jos Rijks
Jos Rijks
Henk Sipers
Henk Sipers
Pia Spaan
Pia Spaan
Frans Stassen
Frans Stassen
Jan Stijnen
Jan Stijnen
John Trienes
John Trienes
Jan Vranken
Jan Vranken
Chris Wolthuis
Chris Wolthuis
Joop Wormgoor
Joop Wormgoor