Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

  • elsloo-vergezicht
  • elsloovergezicht2
  • elsloo-kasteelpark
  • elsloo-kasteelpark2
  • oud-elsloo

Elslose mondkapjes productie

Strijd tegen Coronavirus

‘Zelfgemaakte mondkapjes werken toch niet’. ‘Er zijn toch massa’s mondkapjes onderweg’. Het zijn opmerkingen die Sonja Thomassen uit Elsloo ook hoorde, maar zij legde ze naast zich neer en begon de laatste week zelf mondkapjes te maken. Zij verzamelde een groepje vrouwen die meehelpen en vroeg een vriendin haar organisatorisch te ondersteunen, omdat ze zelf in de risicogroep zit en zichzelf ook moet sparen.

Productie gestart
De eerste 190 kapjes zijn al de deur uit. “We zijn nu met een groepje van bijna 20 mensen druk aan het knippen en naaien” zegt Jolanda Palmen. “De jongste is 22 en de oudste 86 jaar. We moesten even zoeken naar het ideale gewenste model, naar gesponsorde stoffen en naar biaisband, naar de snelste manier om ze te maken. Dat hebben we nu verzameld en nu kunnen we meters gaan maken. Per mondkapje moet je ongeveer op 15 minuten rekenen.”


Elsloo mondkapjesproductielijn

Klik op fotocollage (gemaakt door Henk Sipers) voor vergroting. Linksboven initiatiefneemster Sonja Thomassen. Rechts 2e van boven: op zijn 86e verjaardag zat Sjef Palmen, samen met zijn vrouw Lieske in Elsloo linten te knippen. Zo werd het tóch een bijzondere verjaardag.


Verzoeken stromen binnen
Het groepje maakt, samen met collega’s van Sonja, op verzoek, mondkapjes voor Thuiszorg IZT Elsloo, Buurtzorg Stein Elsloo, Buurtdienst Stein Beek, voor Nedlin Elsloo, die 150 lakens sponsorde en in ruil zijn werknemers wil beschermen. “Nedlin doet de ziekenhuiswas namelijk. We krijgen steeds meer aanvragen binnen, hebben al verzoeken voor zo’n 500 kapjes liggen.

Volgens GGD normen
We volgen de normen van de GGD, die blij is met ons initiatief. Natuurlijk zullen ze niet zo goed werken als de professionele mondkapjes, maar die zijn er gewoon (nog) niet genoeg. Onze kapjes kunnen wel in de kookwas en dus hergebruikt worden. Én je kunt er een extra filter in doen. Er zijn nu ook bedrijfjes bezig die er woekerprijzen voor vragen.”

Voor de groep vrijwilligers is het niet zo zeer de vraag of het zin heeft wat ze doen, maar of het niet zinvol zou zijn als er snel meer groepjes zoals het hunne zouden starten. Jolanda wil ze graag op weg helpen. Op afstand en veilig, uiteraard. “En wat we nog nodig hebben, is extra biaisband.”

Meer informatie en starten?
Omwille van de veiligheid wordt deze groep niet uitgebreid, maar wordt geadviseerd zelf te starten met een klein groepje mensen. HIER kun je brieven downloaden die je kunt gebruiken voor vrijwilligers en afnemers van de mondkapjes.

Wil je meer info, klik dan hieronder om het reactieformulier te openen en je vraag wordt naar Jolanda Palmen en Jacqueline Römers doorgestuurd.

Hieronder een instructievideo hoe wij de mondkapjes maken.

 

Parkeeroverlast Businesspark wordt aangepakt

Naar aanleiding van diverse meldingen aangaande parkeeroverlast Businesspark Stein is op verzoek van de ondernemers in 2019 een parkeeronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek en de mogelijk oplossingsrichtingen zijn inmiddels bekend en afgestemd met belanghebbenden.

Onderzoek
In opdracht van de Gemeente Stein hee􀀛 RoyalHaskoningDHV dit parkeeronderzoek uitgevoerd, dit in overleg met acht bedrijven met de grootste parkeervraag.
Tijdens twee werkdagen is middels vijf parkeertellingen onder andere de parkeerdruk in de openbare ruimte inzichtelijk gemaakt. Deze resultaten zijn verwerkt in grafische presentaties die in een oogopslag laten zien waar de parkeerdruk het hoogst is.

Download rapport >

Corona-maatregelen in Stein

Landelijk zijn er maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Natuurlijk heeft dit ook gevolgen voor de gemeente Stein.

HIER kun je alle informatie vinden over de maatregelen in Stein >

Gelukkig duiken overal hartverwarmende initiatieven op. Mensen helpen elkaar door boodschappen te doen, uitlaten van de hond, oppassen op kinderen of het bezorgen van maaltijden.

Wij steunen zulke acties en zijn trots op onze inwoners. Wil jij ook helpen? HIER staat een overzicht >

Help elkaar in deze tijden!

AANGEPASTE DIENSTVERLENING

De gemeente Stein volgt de landelijke maatregelen en probeert de dienstverlening richting inwoners zo goed mogelijk op peil te houden. Toch wijkt onze dienstverlening op een paar punten af van hetgeen inwoners normaal van de gemeente gewend zijn.

Aangepaste dienstverlening gemeentehuis:
• De balies zijn open op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend van 08:30 tot 13:00 uur;
• Woensdagmiddag 25 maart is voorlopig de laatste avond openstelling;
• We bieden maatwerk en flexibiliteit aan onze inwoners en bedrijven als dat nodig is;
• Breng alleen een bezoek aan het gemeentehuis als dit noodzakelijk is. En zoals voor iedereen in Nederland geldt; blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Kijk eerst of je gebruik kunt maken van de dienstverlening via de gemeentelijke website;
• Aangiften burgerlijke stand: alle aangiften (incl. overlijdensaangifte) enkel op afspraak; Team Wmo en Jeugd doen voorlopig geen huisbezoeken of gesprekken op locatie, maar handelen zo veel mogelijk via de telefoon af;
• Paspoorten en rijbewijzen zullen we aan huis bezorgen;
• Telefonische bereikbaarheid: houd rekening met mogelijk langere wachttijden aan de telefoon. Vanaf 26 maart zijn we telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:30 uur tot 17:00 uur en vrijdag van 08:30 uur tot 13:00 uur.

Dienstverlening derden

De apotheek in Urmond, Stein en Elsloo hebben geen direct patiëntencontact meer. Contact met de apotheek zal - tot alle maatregelen zijn opgeheven - uitsluitend telefonisch plaatsvinden:

voor VAL Apotheek Stein 046 - 433 15 19
voor VAL Apotheek Urmond 046 - 426 22 00
voor Service Apotheek Elsloo 046 - 87 000 60
De medicatie zal door de apotheken Stein en Urmond zoveel mogelijk aan huis worden bezorgd.

De apotheek in Elsloo bezorgt indien nodig ook aan huis maar heeft daarnaast een extra service middels de Pharmaself automaat. Je ontvang op het opgegeven 06-nummer een sms met een afhaalcode. Met deze afhaalcode kan de medicatie opgehaald worden uit de automaat. Net als bij een geld automaat van de bank. De apotheek verzoekt de medicatie binnen 3 uur na het ontvangen van de afhaalcode op te (laten) halen.
Aanmelden voor het gebruik van de Pharmaself kan telefonisch bij apotheek Elsloo 046 - 87 000 60

De teams van de apotheken in Urmond, Stein en Elsloo doen hun uiterste best om je zo goed en zo snel mogelijk te helpen.

Politie
Er is géén spreekuur van de politie meer op het gemeentehuis.

RWM
RWM doet er alles aan om jouw afval iedere dag in te zamelen en de straten schoon te vegen. Door het aantal zieke medewerkers is RWM echter genoodzaakt om het ophalen van oud papier tot ten minste 12 april te staken. Kijk op de website van RWM voor het laatste nieuws en meer informatie.
Het milieupark in Stein is voorlopig gesloten omdat het door de grote toeloop niet meer aan de standaard normen voldoet.

Dorpsplatform Elsloo schort alle activiteiten op.

Corona in Zuid Limburg

Het coronavirus heeft heel Nederland in z'n greep en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op.
De voor geheel Nederland afgekondigde maatregelen zijn er op gericht om het aantal sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de vlucht van het virus af te remmen.
Ook wij ontkomen er daarom niet aan om maatregelen te nemen:

Vanaf maandag 16 maart a.s. schorten we alle activiteiten van het Dorpsplatform Elsloo op.

Zodra de activiteiten weer kunnen worden hervat, zullen we u daarover informeren. We rekenen op uw begrip.

Uniek naslagwerk 75 jaar bevrijding

‘Op het netvlies gebrand’

In 2019 en 2020 vieren we de 75-jarige bevrijding van de gemeente Stein.
Met deze viering realiseren de Stichting Erfgoed Stein en Stichting Streekmuseum Elsloo zich, dat er binnenkort geen ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog meer zullen zijn.

  • Boek Slide 01

Om deze ooggetuigen de kans te geven hun verhaal vast te leggen, zijn wij op zoek gegaan naar de herinneringen aan de oorlog in onze gemeente. Met als resultaat een uniek naslagwerk vol historische en nog nooit eerder gepubliceerde teksten en foto’s van de oorlogsjaren in Stein, Meers en Elsloo. 

Het bijna 500 pagina’s tellende boek geeft een uniek beeld van de oorlogsjaren tussen 1939 en 1945 in betreffende dorpen tijdens de Duitse inval, de bezetting en de bevrijding. De persoonlijke verhalen beschrijven het leven tijdens de oorlogsjaren op indringende wijze.

Nu al verzekerd zijn van een exemplaar ‘Op het netvlies gebrand’? Bestel dan nu via onderstaande knop!

button bestellen

De uitgave wordt in een beperkte oplage gedrukt. Bovendien krijgt u het boek bij voorinschrijving met korting!

Bij voorinschrijving betaalt u 39,50 euro in plaats van 49,50 euro. Verzending per post kost 6,75 euro extra. OP = OP

U kunt ook een inschrijfformulier downloaden, invullen en bij een van beide musea bezorgen. Download inschrijvingsformulier >

Een gezamenlijke uitgave van Stichting Erfgoed Stein en Stichting Streekmuseum Elsloo.

 

18+ en op zoek naar een huurwoning?!

Het leven van een 18-plusser valt niet altijd mee. Wil je straks zonder problemen op jezelf gaan wonen in Stein? Schrijf je dan NU alvast in voor een huurwoning. Gaat dat in ieder geval heel smooth.

18+? Inschrijven voor een huurwoning dus!

En dat kan hier 

Laatste Nieuws

Gemeente SteinGemeente Stein

Een verkeersveilige gemeente

De gemeente Stein legt op 22.01.2020 in een 2 pagina's groot artikel in Via Sittard-Geleen uit dat zij verkeersveiligheid serieus nemen. En daarbij ook hun inwoners betrekken. De uitkomst daarvan wordt vertaald in verkeersarrangementen.

Verkeersarrangement 2020

Realisatie Verkeersarrangement Elsloo

Via "lees verder" hieronder lees je het bewuste artikel waarin Dennis Veugelers en Roger Vluggen, projectleiders Openbare Ruimte bij de gemeente Stein geinterviewd worden. Peter Gulikers en Paul Janssen zijn vanuit Elsloo en Urmond betrokken bij de verkeersarrangementen in hun kern en delen hier hun ervaringen.

Lees verder >

Via en Wegwijzer bij Punt 39 af te halen

De periodiek VIA Limburg editie Sittard/Geleen/Beek/Stein wordt niet meer huis-aan-huis verspreid maar wordt periodiek voor abonnees van Dagblad De Limburger bijgevoegd. 
Verder wordt het gratis verspreid via supermarkten en de inloopcentra; in Elsloo dus op te halen bij Punt 39.
Daar is nu ook de Wegwijzer verkrijgbaar voor de mensen die het blad niet thuis ontvangen.

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde Westelijke Mijnstreek
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

VU

Volks Universiteit
ontspanning door inspanning
leren voor je plezier

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
cursussen-workshops-hulpinloop

Uw cookies instelling

Het samen zelf doen! Meer weten?