Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

 • elsloo-vergezicht
 • elsloovergezicht2
 • elsloo-kasteelpark
 • elsloo-kasteelpark2
 • oud-elsloo

Onderzoek toeristisch imago Stein

Stagiaire Robin voert momenteel haar afstudeeronderzoek uit voor de gemeente Stein. Met deze opdracht probeert de gemeente erachter te komen wat het toeristische imago is van de gemeente Stein als recreatieve gemeente. Daar hebben zij de mening van jou als inwoner of als bezoeker van de gemeente hard bij nodig! Jouw antwoord is zeer waardevol. 

De enquête duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. De antwoorden zijn volledig anoniem, mits je besluit je e-mailadres achter te laten voor een vervolg interview. In dat geval worden jouw antwoorden vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt. De antwoorden die aangegeven zijn met een sterretje (*), zijn vereist. De enquête kan maar één keer worden ingevuld, maar tussendoor is het mogelijk om nog antwoorden te veranderen. Het is mogelijk de enquête in te vullen tot en met 19 april 2021. Naar enquete >

Namens Robin bedankt voor je deelname!

Enquete RivierPark Maasvallei

Rivierpark Maasvallei doet onderzoek naar de ervaring van bezoekers aan de natuur en de dorpen in de Maastreek. U kunt de enquete met een 25-tal vragen hier invullen >
De enquete sluit op 23 april.

Het RivierPark Maasvallei is een landschapspark langs de oevers van de Maas, zowel op Belgische als op Nederlandse oever. Het gebied omvat een prachtig natuurlandschap en een snoer van Maasdorpen waar de coleur locale van de Maasvallei nog sterk aanwezig is. 

Even voorstellen: IVN Elsloo

Acitiviteiten
Vast en zeker heb je je wel eens afgevraagd wie toch die sprookjesachtig mooie tuin naast de toren van Kasteel Elsloo onderhoudt? Wie toch telkens die drukbezochte dia-avonden organiseert in het Maaslandcentrum in de koude helft van het jaar, of al die wandelingen/excursies in alle seizoenen van het jaar, soms zelfs afgesloten met een warme kop soep in de kasteeltoren? Nou, dit zijn allemaal (gratis) activiteiten die IVN Elsloo voor haar rekening neemt. 

Wat doen we nog meer? 
Een korte opsomming: naast bovengenoemde tuinwerkgroep en excursiewerkgroep, kennen wij een vogelwerkgroep bestaande uit enthousiastelingen die oa in het bos, het veld, langs de Maas, de vogelstand controleert. Daarnaast worden elk jaar de zwaluwen en de uilen geteld. Deze groep heeft o.a. het initiatief genomen voor het recent geplaatste vogelplatform langs de Maas. Er worden in onze eigen werkplaats vogelnestkasten gebouwd. Er is een dassenwerkgroep en ook nog eens een aparte beverwerkgroep. 

Meedoen?
Ben je geïnteresseerd in vogels of dassen of bevers of bloemenweides, of buttelen in onze tuin, of het opzetten van excursies, of om mee te helpen om de jeugd van ons dorp op een zomerse dag zo vies mogelijk te krijgen op onze ‘modderdag’, kies er iets uit en stuur dan een berichtje naar het volgende email adres: ivn.elsloo@gmail.com
Meer informatie vind je op facebook: IVN-Elsloo en website: https://www.ivn.nl/afdeling/elsloo

Aanmelden voor Nieuwsbrief

We hopen dat we binnenkort -als de Corona pandemie enigzins onder controle is- weer kunnen starten met de gezellige ontspanningsmiddagen, met de wandelgroepen, met cursussen en workshops, met informatieve bijeenkomsten etc.
Dan is het wel handig om overal van op de de hoogte te zijn. Meld daarom hieronder aan voor onze Nieuwsbrief als u dat nog niet eerder gedaan heeft..

In het kader van de wet op de privacy dienen wij u op het navolgende te attenderen:
Met het verzenden van dit formulier geef ik Stichting Dorpsplatform Elsloo toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken voor de door mij gewenste aanmelding voor de Nieuwsbrief, informatie-aanvraag, aanmelding voor een informatieavond, inschrijving voor een cursus, aanmelding als vrijwilliger enzovoorts of daarmee samenhangende activiteit.

Als u hieronder het aanmeldformulier niet ziet, dient u eerst het plaatsen van cookies te accepteren.
Vriendelijk verzoek om alle velden in te vullen.
 

 

Werkgroep Verkeersveiligheid stopt ermee!

De werkgroep Verkeersveiligheid heeft met ingang van direct haar werkzaamheden gestopt en de werkgroep opgeheven. Reden is dat de communicatie met de gemeente Stein sterk te wensen over laat.
Het was een van de meest actieve werkgroepen binnen Dorpsplatform Elsloo, maar adviezen richting gemeente werden niet overgenomen, voor standpunten was geen begrip en op vragen kwamen geen antwoorden. Dit loopt al een tijdje. Vorig jaar heeft nog een gesprek plaatsgevonden, maar dat bevestigde de leden van de werkgroep alleen maar dat de gemeente hen niet als een serieuze gesprekspartner ziet.

Artikel De Limburger >


Op de foto: De werkgroep in overleg met wethouder, ambtenaren en buurtbewoners tijdens een Dorpsschouw in 2018

Het geheim van Zorgnetwerk Elsloo

logo Zorgnetwerk ElslooIn Elsloo is sinds 2013 een interdisciplinair zorgnetwerk actief. Eind 2020 kreeg het netwerk internationale erkenning met de prestigieuze John Horder Team Award. Wat is het unieke van dit zorgnetwerk? Wethouder Hub Janssen en huisarts en bestuurder van het netwerk Loes van Bokhoven leggen het uit.

Vakblad Movisies besteed er uitgebreid aandacht aan. Lees verder >

Het zorgnetwerk in Elsloo ondersteunt de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Door de nauwe samenwerking tussen de professionals in de ouderenzorg kunnen kwetsbare ouderen uit Elsloo langer thuis in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Ze voelen zich meer begrepen en krijgen precies de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

Lees meer

Herinrichting Jurgensstraat

Foto boven: inrijden vanaf de Bandkeramiekersstraat

De Jurgensstraat is in 2019 getransformeerd van een weg met tweerichting-verkeer naar eenrichtings-verkeer. In eerste instantie om het sluipverkeer ten gevolge van de herinrichting van de Stationsstraat binnen de perken te houden. Tevens werden snelheidsremmende drempels aangebracht. Al snel kwam het besef dat deze wijziging een positieve invloed had op het woongenot in de Jurgensstraat. Omdat de gemeente toch al plannen had om de Jurgensstraat aan te pakken wegens noodzakelijke vervanging van asfalt en trottoirs, wordt de straat nu voor permanent eenrichtingsverkeer heringericht. Tevens wordt de al jaren bestaande parkeerproblematiek aangepakt.

Jurgensstraat midden

Foto: halverwege de "nieuwe" Jurgensstraat. Parkeren blijft deels op trottoir. Op de achtergrond een van de bestaande drempels. Ook duidelijk te zien de opgedrukte stoeptegels rond de bomen. 

Politieke partij CMB heeft nog geopperd om bij de herinrichting de huidige 75 oude -maar fors gesnoeide- bomen te vervangen door een 60-tal nieuwe bomen omdat het gevaar bestaat dat de wortels ook de nieuwe trottoirs omhoog gaan drukken. Ook vindt CMB dat de huidige bomenrij aan weerszijden het straatbeeld smaller maken dan het in werkelijkheid is. Maar de gemeente, bij monde van wethouder Hendrix, stelt dat uit een gehouden enquete is gebleken dat een meerderheid van de bewoners deze oude bomen wil laten staan. En het moet gezegd worden dat deze de straat 's zomers een mooi groen aanzicht geven. Wel wordt een aantal bomen gerooid en deels vervangen; dus per saldo zullen er straks waarschijnlijk wel minder bomen staan.

Overigens wordt er volgens wethouder Hendrix geen nieuwe riolering gelegd, zoals bij recente reconstructies van andere straten in Elsloo wel is gebeurd. De riolering in de Jurgensstraat is een aantal jaren geleden wel aangepakt door in de oude rioolbuizen, nieuwe buizen in  te brengen.

Jurgensstraat kruising Vloedsgraaf

Foto: kruising met Vloedsgraaf

Diverse overleggen tussen gemeente en bewoners en/of werkgroep Verkeersveiligheid hebben geleid tot de onderstaande opsomming en plantekening.

 • De Jurgensstraat wordt definitief éénrichtingsweg; inrijden vanaf Bandkeramiekersstraat
 • Er komen drie drempels en op de kruisingen (bij Vloedgraaf en Bandkeramiekersstraat) ook verhogingen. (werkgroep Verkeersveiligheid heeft de gemeente voorgesteld de hoogte van de huidige drempels aan te houden. Of anders als voorbeeld de drempels in de Burg. van Mulkenstraat aan te houden)
 • De werkgroep heeft tevens voorgesteld op de kruising bij de Schoolstraat ook een verhoging aan te brengen
 • De huidige riolering is nog goed. Deze zal dus niet vervangen worden. De gemeente onderzoekt nog of er voorziening getroffen kunnen worden voor de aparte opvang en afvoer van regenwater.
 • Het plan is de huidige bomen te laten staan. De gemeente gaat mogelijk nog enkele bomen rooien om nog meer parkeerplaatsen te realiseren. 
 • De werkgroep Verkeersveiligheid heeft de gemeente geattendeerd op de opnieuw toenemende wortelopdruk van de bomen nadat in 2018 maatregelen werden genomen om dat proces af te remmen. De wortelopdruk is nu weer weer groot zodat de trottoirtegels naar boven komen en schots en scheef rond de bomen liggen. De werkgroep heeft voorgesteld die betreffende bomen ook te vervangen en nieuwe te planten.
 • Parkeren; er wordt gezorgd dat aan beide kanten van de weg geparkeerd kan worden, deels op het trottoir
 • De rijweg zal versmald worden waardoor er minder hard gereden kan worden
 • Een eerder vermeld knelpunt ten aanzien van laden en lossen bij Bakkerij Cornelissen is van de baan omdat de bakkerij in mei a.s. sluit.

Bewoners kunnen op- en aanmerkingen hierover kwijt bij de gemeente, zie onderstaande bewonersbrief.

- Jurgensstraat bewonersbrief 21.01.2021 >

Jurgensstraat uitrijpunt

Foto: situatie bij uitrijden "oude" Jurgensstraat naar Schoolstraat

Hieronder de definitieve plantekening.

Jurgensstraat voorstel 20.085 VO.01

 

Open Boekenkast in Punt 39

De Open Boekenkast van het Dorpsplatform Elsloo is gevestigd in Punt 39, bij het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 39 in Elsloo.

Iedereen kan hier gratis boeken, tijdschriften en CD’s komen halen en brengen.
Aan de bezoekers wordt wel gevraagd om de boeken terug te brengen als ze gelezen zijn.
Er wordt geen administratie bijgehouden. Wij gaan er vanuit dat niemand misbruik maakt van hetgeen geboden wordt.

Boeken, tijdschriften en CD’s, die gebracht worden, dienen in een redelijk goede staat te zijn.
Encyclopedieën en kookboeken zijn genoeg voorhanden en kunnen niet meer aangeleverd worden.
Wanneer we meer aangeboden krijgen dan we kunnen plaatsen in de Open Boekenkast, dan sturen we het overaanbod naar een school in Curaçao.

De Open Boekenkast is tijdens de lockdown alleen open op woensdagmiddag, van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Dan zijn enkel de maatschappelijke organisaties (maatschappelijk werk, mantelzorg, MEE e.d.) op afspraak bereikbaar. Ook kunnen dan bij het uitleenpunt van de bibliotheek boeken gehaald en gebracht worden.
Alle cursussen en ontspanningsactiviteiten zijn helaas gestopt.
Voor meer en actuele info: www.dorpsplatform-elsloo.nl en op Facebook logo square 2

Laatste Nieuws

Gemeente SteinGemeente Stein

Meer artikelen...

 • 1
 • 2

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde De Graven
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
cursussen-workshops-hulpinloop

Het samen zelf doen! Meer weten?

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.