Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

  • elsloo-vergezicht
  • elsloovergezicht2
  • elsloo-kasteelpark
  • elsloo-kasteelpark2
  • oud-elsloo

Binnenkort in Elsloo...

 

Klik hier voor de complete agenda >

Cursusplan 2018-2019

Als vervolg op eerder succesvol uitgevoerde cursusprogramma’s start de werkgroep Dorps Ontmoetingscentrum, onderdeel van het Dorpsplatform Elsloo, weer haar programma op.

Het programma wordt ook in het komend cursusjaar uitgevoerd met medewerking van Gilde Westelijke Mijnstreek en de Volksuniversiteit Maasland. Toegevoegd zijn de programma’s die in Elsloo uitgevoerd gaan worden door het Computer Doe- en Leercentrum uit Beek.

De eerste activiteiten gaan binnenkort van start. Via onderstaande button kunt u aanmelden voor de cursussen van o.a. Volksuniversiteit Maasland.

 aanmelden  cursussen

Voor de cursussen van Gilde Westelijke Mijnstreek moet u aanmelden op hun website >

Ook voor de cursussen van Computer Doe- en Leercentrum Beek (CDL) moet u aanmelden op hun website >

De activiteiten vinden plaats in het Dorps Ontmoetingscentrum in het Maaslandcentrum aan de Burg. Maenenstraat 45 in Elsloo

Klik op onderstaande afbeelding voor leesbare vergroting of download het cursusprogramma hier > 

DOP Elsloo Cursusplan sept.2018

Wilt u op de hoogte blijven van het programma van Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo en het nieuw aanbod meldt u dan aan voor de Nieuwsbrief. Dit kan op de site van het Dorpsplatform Elsloo: www.dorpsplatform-elsloo.nl onder Contact.

Uitgebreidere informatie en beschrijving van de inhoud van de cursussen vind u op de site: www.dorpsplatform-elsloo.nl onder “Cursussen” en op de sites van onze partners.

Aanmelden kan ook door bij het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45, Elsloo een aanmeldformulier in te vullen. Op de woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 kunt u tijdens de inloopmiddagen van het Dorps Ontmoetingscentrum ook steeds nadere informatie krijgen.

Binnenkort starten ook weer de thema-avonden “In gesprek met…..” Nadere informatie volgt.

Omgevingscursus start 18 oktober

Rijke geschiedenis
Deze cursus is voor iedereen die interesse heeft in de duizenden jaren oude, rijke geschiedenis van Elsloo en de andere dorpen in de gemeente Stein. Onderwerpen zijn o.a. de geologie, de grillige Maas, de vorming van de landschappen, de bewoning, de kastelen, mijnbouw, de wegen etc. Cursusleider is Guus Peters.

Data, hoe en wat
De cursus is een luistercursus op basis van slideshows. Thuisstudie is niet vereist. De lessen worden gegeven op donderdagmiddag 18 en 25 oktober en 1 november van 13.30 tot 16.00. Op 08 november bezoeken we het kasteelpark en het Streekmuseum in Elsloo en op 15 november wordt de ruïne van Stein en het museum van de grafcultuur in Stein bezocht. De afsluiting is op 22 november met een bezoek aan oud Urmond en, indien het weer het toelaat, een fietstocht langs de historische punten in de gemeente Stein.
De kosten zijn € 30,- inclusief de entrees voor de te bezoeken instellingen.

Aanmelden
Aanmelden via website Dorpsplatform of u kunt bij het Maaslandcentrum een papieren aanmeldformulier invullen. De kosten zijn € 30,-- voor de gehele cursus. Kosten zijn inclusief entreegelden van excursies.

Zaterdag 10 november: Dag van de Mantelzorg

SteunpuntMantelzorg 2

Wat een geluk dat u er bent…en daarom is deze uitnodiging voor u !

Dag van de Mantelzorg 2018 in Stein
Steunpunt Mantelzorg Zuid nodigt mantelzorgers uit de gemeente Stein van harte uit voor een feestelijke bijeenkomst ter ere van de Dag van de Mantelzorg. Een middag die in het teken staat van ontspannen en ontmoeten. Naast ontspannende stoelmassages en voetreflexmassages is er volop gelegenheid voor een gezellige ontmoeting met andere mantelzorgers. En al luisterend naar allround muzikant Jac Mevissen genieten we samen van een smakelijk hapje en drankje. Inloop en inschrijven voor massages vanaf 13.30 uur

Zaterdag 10 november 2018 | 14.00 - 17.00 u | Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45 in Elsloo
Aanmelden (Vóór 5 november, wees op tijd om zeker te zijn van deelname!) www.mantelzorgzuid.nl | E: (o.v.v. ‘Dag van de Mantelzorg’ en uw naam, adres en telefoonnummer) | 043 - 321 50 46

 

 

Start groot onderhoud wegen in Elsloo

Elk jaar plant de gemeente Stein onderhoud aan wegen en trottoirs. Het zwaartepunt van het groot onderhoud ligt dit jaar in Elsloo. De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Wegen.

De komende weken vinden werkzaamheden plaats aan diverse straten. De werkzaamheden variëren van het voorzien van nieuw asfalt tot herbestrating en vernieuwing van de afwatering (zoals kolken, goten, putdeksels). Dit alles met als doel de kwaliteit van de leefomgeving en de verkeersveiligheid te verbeteren. In het totaal worden in ongeveer 20 straten werkzaamheden uitgevoerd en naar verwachting zijn deze medio november gereed.

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden inwoners van de betreffende straten door de aannemer per brief geïnformeerd. Het kan zijn dat woningen tijdelijk niet of slechts beperkt bereikbaar zijn voor auto’s. Ook worden in de betreffende straten informatieborden geplaatst.

Inwoners kunnen met vragen terecht bij de uitvoerder van BAM, de heer Ron Hyndycz, via telefoonnummer 06-23011924.
Foto: Andre Branco/Unsplash

Kookcursus ByMischa

ByMischa organiseert in samenwerking met DOP Nieuwdorp een kookcursus "Goed eten begint bij goed koken"

11 december: Verrassende Kerstgerechten
9 januari: Basistechnieken, vegetarisch koken
23 januari: Vegan, hoe lekker kan het zijn?
6 februari: Ayurvedisch koken

Praktisch:
Tijdens de eerste cursusavond wordt er ook gewerkt met vlees: indien je vegetarisch of vegan eet zullen de recepten hierop aangepast worden. Elke avond is er een kort stukje theorie, gevolgd door een Masterclass.

Het is een cursus, dus het is niet mogelijk om maar één avond deel te nemen.

Locatie: Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergenkenstraat 1.
Starttijd: 17.30 uur inloop – einde rond de klok van 21.45 uur

Kosten: €110,- (inclusief syllabus, Masterclass gegeven door Mischa, dranken)

Deelname:
Alleen na aanmelding via 
Je ontvangt een bevestiging van aanmelding en vervolgens een factuur van Mischa Hamers, de docente van de cursus. Meer info: www.bymischa.nl

Laatste Nieuws

Leesclub Elsloo van start

Onder leiding van Suzan Vonckenvan Gilde Westelijke Mijnstreek start het Dorpsplatform Elsloo binnenkort met de leesclub Elsloo. Locatie DOC/Maaslandcentrum.

Opzet Leesclub
Deze leesclub komt 6 keer bij elkaar en heeft een thematische opzet met 3 thema’s en binnen elk thema 2 boeken om te bespreken. De thema’s worden gekozen door Suzan. Zij kiest ook, om praktische redenen de eerste twee boeken. Binnen de overige twee thema’s stelt Suzan dan meerdere boeken voor om zo samen tot een keuze te komen. De leesclub beslaat 6 avonden van 2 uur en wel van 19.00 tot 21.00 uur. De kosten van deelname aan de leesclub bedragen € 32,00 inclusief administratiekosten voor de 6 avonden.

Uitdagend en gezellig
Alleen met een boek op de bank is leuk. Maar het is nog leuker als je over het boek, de schrijver en literatuur kunt praten met anderen. Daarom zijn mensen lid van een leesclub, een kleine groep mensen die tijdens een aantal weken hetzelfde boek leest. Ze komen daarna samen om te praten en te discussiëren over het boek.
Boeken waarbij eenieder wordt uitgedaagd om datgene uit het boek te halen wat jij belangrijk vindt maar ook om naar elkaar te luisteren en andere inzichten/indrukken op je laten in te werken.

Aan de hand van een aantal vragen zal het gesprek vertrekken. Dit is de houvast en niet de “stelregel”. Het eerste thema wordt Dystopie (een denkbeeldige samenleving met louter negatieve eigenschappen waarin men beslist niet zou willen leven), en daarbinnen lezen we: Station Elf van Emily St. John Mandel en De Wafelfabriekvan Roman Helinski.

Data Leesclub Elsloo
De data zijn: woensdag 17 oktober, woensdag 28 november, woensdag 23 januari, woensdag 6 maart, woensdag 10 april en woensdag 15 mei. De groepsgrootte bedraagt minimaal 6 en maximaal 10 personen!
Opgeven kan op de website van Gilde of via een aanmeldingsformulier verkrijgbaar in het Maaslandcentrum.

Foto: rawpixel/unsplash

Bijeenkomsten voor mantelzorgers

SteunpuntMantelzorg 2

Is een PersoonsGebonden Budget iets voor ons?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Wie komen daarvoor in aanmerking en wat kun je ermee als mantelzorger? Tijdens deze informatieve bijeenkomst van Steunpunt Mantelzorg Zuid beantwoordt gastspreker mantelzorgmakelaar Marlie op den Camp uw vragen. Deelname is gratis.

Donderdag 25 Oktober 2018 / 19.00 - 20.30 uur / Buurtcentrum Nieuwdorp I Bergènkenstraat 1 I Stein

Deelname is gratis maar u moet zich wel even aanmelden:  of 043-3215046. Of kijk op onze website www.mantelzorgzuid.nl


Contact met anderen is belangrijk. Zeker als je voor iemand zorgt!

Het hebben van contact met anderen is belangrijk om mentaal fit te blijven. Door intensieve zorgsituaties is het soms moeilijk om die contacten te onderhouden en krijg je, als mantelzorger, weleens het gevoel er alleen voor te staan. In de tweedelige workshop ‘Het belang van het hebben en onderhouden van contacten met anderen’ gaan we, samen met Angelique Raadschilders van Stichting MEE Zuid-Limburg, in gesprek over hoe je hiermee kunt omgaan. Deelname aan deze workshop van Steunpunt Mantelzorg Zuid is gratis, maar u moet zich wel even aanmelden.

Dinsdag 30 oktober en 6 november 2018 | 19.00 - 20.30 uur | Buurtcentrum Nieuwdorp | Bergènkenstraat 1, Stein

Informatie en aanmelding: Steunpunt Mantelzorg Zuid/ 043-3215046/ .

Computer Doe- en Leercentrum nu ook in Elsloo

Het Dorpsplatform Elsloo gaat samenwerken met het Computer Doe- en Leercentrum Beek. Op vrijdag 28 september starten de activiteiten in Elsloo. Ze vinden plaats in de voormalige bibliotheekruimte in het Maaslandcentrum. Vanaf dan kunt u elke vrijdagochtend van 10.00 tot 12.15 uur vrij inlopen met al uw vragen over computer, tablet, laptop, smartphone en iPhone. U krijgt dan gratis hulp en advies.

Daarnaast starten in oktober de volgende cursussen:
• Kennismaken met de computer
• Onderhoud en veiligheid
• Werken met digitale foto’s (instap)
• (Ver-)kopen via Internet

Nadere informatie vindt u op de site van het Computer Doe – en Leercentrum: www.cdl-beek.nl
Daar vind U ook het aanmeldformulier. Aanmelden kan ook op de vrijdagochtend tijdens de vrije inloop.

Het doel van het Computer Doe-en Leercentrum is het geven van advies en laagdrempelige cursussen aan 50-plussers die niet of nauwelijks met een computer en/of tablet kunnen of durven omgaan. U kunt hier ervaren wat het gebruik van de computer voor u kan betekenen. Sterke punten zijn:
• Niet commercieel - niet concurrerend - en desgewenst een goede opstap naar reguliere cursussen.
• Leerstof aangepast aan de doelgroep.
• Kleine lesgroepen van maximaal 10 personen.
• Persoonlijke aandacht en honderd maal herhalen worden bij ons normaal gevonden.
• Moderne computers; gebruik van goede apparatuur zodat men iedere handeling van de docent kan volgen.

De cursussen worden gegeven door vrijwilligers. Het zijn veelal senioren die de nodige ervaring hebben met het gebruik van computers. Graag willen zij hun kennis aan anderen overdragen, zodat ook die kunnen genieten van het gebruik van de computer. Deze cursussen zijn zeer geschikt voor iedere 50-plusser, zowel vrouwen als mannen, die meer over de computer willen weten en ermee willen gaan werken.

In Stein moet IEDEREEN kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen
Een moeilijk woord daarvoor is "sociale inclusie" https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/inclusie-wat-is-dat.html
Dat is het uitgangspunt van het Steinse college van B&W dat zich met het ondertekenen van de intentieverklaring verbindt aan het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag biedt richtlijnen voor toegankelijkheid zowel fysiek, als digitaal en sociaal.
Op de foto de partijen die de intentieverklaring getekend hebben.

Panel
Begin dit jaar is in de gemeente Stein het Sociale Inclusie Panel gestart. Dit panel bestaat uit ervaringsdeskundigen, ambtenaren, de consulent van Stichting MEE en een afvaardiging van de Adviesraad Sociaal Domein. Wethouder Hub Janssen: ‘Als gemeente gaan we het VN-Verdrag breed oppakken en daarbij zoeken we actief de samenwerking met inwoners, belangengroepen en publieke organisaties op. Gezamenlijk gaan wij intensief aan de slag om te komen tot een toegankelijke gemeente voor iedereen.’

Agenda
Aan de hand van een aantal themabijeenkomsten wordt een lange termijn agenda met projecten en activiteiten samengesteld. De thema’s die aan bod komen, zijn mobiliteit & toegang, werk & werkgelegenheid, cultuur, vrije tijd & sport, onderwijs, wonen en gezondheid & welzijn.

Inclusief onderwijs
Op 31 oktober aanstaande vindt de eerste themabijeenkomst plaats en die gaat over onderwijs. Samen met basisscholen, middelbare school, speciaal onderwijs en gemeente gaat het Sociale Inclusie Panel aan de slag met de vraag hoe invulling te geven aan inclusief onderwijs. De resultaten van deze bijeenkomst vormen input voor de lange termijn agenda.

MijnGemeente App


SAMEN ZELF DOEN!

Gemeente Stein streeft naar een schone, veilige en prettige woonomgeving. Door melding te maken van verbeterpunten in de openbare ruimte draag je daar zelf ook aan bij.

Dat kan vanaf nu ook 24 uur per dag via jouw mobiel met de MijnGemeente app. Zie je een losse stoeptegel, zwerfvuil, een kapotte lantaarnpaal of een omgewaaide boom?
Laat het de gemeente weten, want jouw opmerkzaamheid is zeer waardevol.

De status van je eerdere melding kun je online volgen (al is de omschrijving van de melding wel heel sumier) https://www.mijn-melding.nl/gemeentestein/viewer.php

Hieronder een video van de gemeente Veere die het gebruik prima uitlegt.

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde Westelijke Mijnstreek
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

VU

Volks Universiteit
ontspanning door inspanning
leren voor je plezier

Maaslandcentrum

DorpsOntmoetingsCentrum
cursussen-lezen-eten-gezellig
het samen zelf doen!

Uw cookies instelling

Het samen zelf doen! Meer weten?