Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

 • elsloo-vergezicht
 • elsloovergezicht2
 • elsloo-kasteelpark
 • elsloo-kasteelpark2
 • oud-elsloo

Binnenkort in Elsloo...

 

Klik hier voor de complete agenda >

Laatste Nieuws

Meiboom zondag 26 mei

Op zondag 26 mei is het weer zover, dan wordt omstreeks 14.00 uur bij de Dikke Stein de jaarlijkse Meiboom geplaatst. De stoet vertrekt om 13.30 uur bij de kapel in Catsop.

Doel van de Jonkheid en Aelserlei is een wezenlijke bijdrage te leveren aan het instand houden en uitbouwen van de Limburgse tradities in Elsloo. 

Men verwacht dat weer veel mensen het spektakel willen bijwonen, zeker omdat de festiviteiten rond het plaatsen uitgebreid zullen worden met o.a. kinderattracties, zoals een luchtkussen. Het streven is om een Elsloos familiefestijn te realiseren, mede om het verlies van de voorjaarskermis te compenseren.

De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door de Sajelkapel, de Batseklatsers en DJ Erwin.
De stoet wordt gevromd door o.a. Regiment d' Arberg,  Jonkheid De Dikke Stein en CV De Sajelaire met de kersverse Zomerkoningin.

Meiboom 2019

“Maak je iegen vogelhuisje" bij IVN-Elsloo op zondag 26 mei

Op zondagmiddag 26 mei tussen14.00 uur en 16.00 uur kunnen de groene kids van 6 tot 12 jaar weer gratis knutselen bij IVN-Elsloo bij het theehuisje nabij kasteel Elsloo.

Ze kunnen samen met hun (groot)ouders/begeleiders gratis (zowel deelname als materiaal) een eigen vogelhuisje maken onder toezicht van ervaren IVN-ers. Volg de bordjes vanaf de toren van kasteel Elsloo!

Voor meer info: Hub de Rooy tel: 046 4370068
Photo by Lubomirkin on Unsplash

Cursus "Geheugentraining" start maandag 27 mei

Dorpsplatform Elsloo organiseert in samenwerking met de Volksuniversiteit Maasland de cursus "Geheugentraining".

U kunt af en toe niet op de juiste naam komen? Hoe was dat gisteren ook al weer? Wat moest ik ook al weer meenemen? Wat had ik met hem afgesproken? Zijn dat vragen die u zich af en toe stelt?
Volg dan deze geheugentraining om uw geheugen zo vitaal mogelijk te houden.

Uw docente is mevr. Nell Lipsch. De cursus vindt plaats in het Maaslandcentrum in Elsloo en kent 4 bijeenkomsten van 2 uur.
De cursus begint op maandag 27 mei om 14.00 uur en wordt vervolgd op de maandagmiddagen 3, 17 en 24 juni.
De kosten zijn € 20,- voor de gehele cursus.

U kunt zich aanmelden voor deelname aan de cursus op de website www.dorpsplatform-elsloo.nl
Aanmelding kan ook via een inschrijfformulier verkrijgbaar bij het Maaslandcentrum.

Cursusplan 2019

Binnenkort starten weer cursussen in het DOC van Dorpsplatform Elsloo. In het programma zijn ook een wandeling door Sittard en rondleidingen in het Bonnefantenmuseum In Maastricht opgenomen.

Aanmelden kan voor de volgende cursussen:

 • Betovering met Vilt,
 • Geheugentraining,
 • Computercursus voor Beginners,
 • Verdiepen van Windows,
 • I-pad / I-phonecursus,
 • Klik en Tik,
 • Yoga,

De cursussen Bloemschikken zijn al volgeboekt.

DOP Elsloo Cursusaanbod Voorjaar 2019

* Maak uw interesse kenbaar bij de CDL-vertegenwoordiger op de vrijdagochtend (10 – 12) in ”Punt 39”, de voormalige bibliotheek naast het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 39, Elsloo. U krijgt daar ook gratis advies. Bij 3-4 aanmeldingen starten we een cursus. In overleg bepalen we de dagen waarop de cursus plaats vindt. 

De activiteiten vinden plaats in het Dorps Ontmoetingscentrum in het Maaslandcentrum aan de Burg. Maenenstraat 45 in Elsloo. Wilt u op de hoogte blijven van het programma van Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo en het nieuw aanbod meldt u dan aan voor de Nieuwsbrief. Dit kan op de site van het Dorpsplatform Elsloo: www.dorpsplatform-elsloo.nl

Uitgebreidere informatie en beschrijving van de inhoud van de cursussen vindt u op www.dorpsplatform-elsloo.nl/activiteiten
Daar kunt u zich ook digitaal aanmelden voor de cursussen en de wandeling of de rondleidingen.

Het cursusgeld voor de cursussen dient tijdens de eerste les betaald te worden. Voor de CDL cursussen en de cursus van Gilde krijgen cursisten vooraf een betaalverzoek.

Aanmelden kan ook bij het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45, Elsloo door een aanmeldformulier in te vullen.
Op de woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 kunt u tijdens de inloopmiddagen van het Dorps Ontmoetingscentrum ook nadere informatie krijgen.

Photo by rawpixel on Unsplash

Volleybalclub Crüpell zoekt sportievelingen

Ben je een teamspeler?
Geef jij je altijd voor de volle 100%?
Ben je flexibel en geduldig?
Dan zoeken wij jou!

We hebben geen baan voor je maar wel een volleybalveld.
Ons gemengd recreanten volleybal team, jong en oud, zoekt nog enthousiaste sporters die samen met ons een balletje over het net willen slaan. Ben jij wie we zoeken?

Elke maandagavond van 20:30 tot 22:00 uur spelen we in de grote sporthal aan de Joannes Riviusstraat in Elsloo. Kom op tijd of druk ff op de bel!

Wil je eerst ff bellen of info: Wim: 06 29503700 | Huib: 06 24936533 | 

Photo by Vince Fleming on Unsplash

Wandelen in Sittard op zaterdag 15 juni

VOLGEBOEKT

Ben je geïnteresseerd in een stadswandeling door Sittard met onze docent kunstgeschiedenis Luc Laudy? 

Tijdens deze wandeling zal hij aandacht schenken aan verschillende locaties die betrekking hebben op de voormalige vestingstad Sittard.

De wandeling vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019, vertrek om 13.30 uur vanaf plein ‘de Ligne’ in Sittard

Sittard Panorama

Foto: wikipedia, klik voor vergroting

Wat te zien?

• We zullen de 5 monumentale kerken/kloosters bezoeken die een grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de 775 jaar oude stad Sittard.
• We bezoeken enkele interessante (klooster)tuinen
• In de binnenstad liggen verder enkele panden die architectonisch de moeite waard zijn. Daarbij schenken we ook aandacht aan oude panden en aan architectuur uit de 20e eeuw. Centraal daarbij staat de Sittardse architect Jos Wielders (1883-1949) ook wel bekend van de watertoren in Schimmert.

Lees meer

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

update 

Op maandag 29 april organiseerde de gemeente Stein een volgende infoavond over de herinrichting van de Stationsstraat. Tijdens deze bijeenkomst werd het ontwerp gepresenteerd dat tot stand is gekomen mede dankzij inbreng van omwonenden en bedrijven tijdens eerdere sessies. Ook werd er info gegeven over het afkoppelen en opvangen van regenwater zodat dit niet via het riool wordt afgevoerd. Wegens ziekte van wethouder Hendrix voerde gemeentelijk projectleider Rob Geraedts het woord.

Zowel het ontwerp als het item over het afkoppelen van regenwater konden op instemming van de ca 80 omwonenden en andere belangstellenden rekenen. Er werden enkele vragen gesteld over de te verwachten overlast door aankoppelen nieuwe riool als ook over het afkoppelen van het regenwater. Beide operaties zorgen slechts voor enkele uren overlast per aansluiting. De werkzaamheden starten omstreeks 20 augustus 2019 en gaan minimaal 8 maanden duren; een strenge winter kan deze duur mogelijk gaan verlengen.

Herinrichting Stationsstraat 20190429 3 2
klik voor vergroting

Pas toen het ging over legaliseren van oneigenlijk grondgebruik door bewoners danwel de gemeente, was er sprake van enige beroering in de zaal. Het is gebleken dat bij 68 (!) percelen/woningen sprake is van oneigenlijk gebruik dat vaak al tientallen jaren gedoogd wordt. In veel gevallen hebben bewoners een stuk van hun voortuin of oprit op gemeentelijke grond liggen, vaak zonder dat zij zich hier van bewust zijn. Anderzijds heeft de gemeente bijv. trottoirs aangelegd op grond die niet van haar is maar van de aanpalende eigenaren.

Kortom een situatie die ongewenst is en nu bij de herinrichting opgelost kan worden. Bewoners kunnen de oneigenlijk gebruikte grond van de gemeente kopen voor 35 euro per m2, anderzijds betaalt de gemeente 10 euro aan bewoners die een oneigenlijk gebruikt stuk grond aan de gemeente verkopen. Volgens de projectleider wordt het verschil gebruikt om de kosten van overdracht mee te betalen, die in beide gevallen voor rekening van de gemeente komen.

Overigens is de aankoop/verkoop vrijwillig en de gemeente gaat ook niet verlangen dat bewoners hun voortuin gaan inkorten als deze niet tot aankoop overgaan; dan blijft de gedoogsituatie onveranderd bestaan.... maar wie wil dat?! Een ingehuurde rentmeester gaat een en ander individueel met betrokken bewoners overleggen.

Herinrichting Stationsstraat 20190429 2 555x370 2

Er ontstond enige opwinding toen enkele bewoners tijdens de vergadering vernamen dat de gemeente ter plaatse een weiland (in de volksmond "de wei van de Pieper") heeft gepacht, voor 5 jaar met een optie tot koop. Zie wit-omkaderd gebied op onderstaande afbeelding, klik voor vergroting.

Pijpers Elsloo weiland 2
Dit weiland gaat tijdens de werkzaamheden gebruikt worden als opslag voor de aannemer alsmede als parkeerterrein voor omwonenden op momenten dat de Stationsstraat open ligt. Enkele omwonenden voorzien voor een lange periode grote overlast bij hun achtertuin als daar vrachtverkeer en personenauto's gaan passeren.

Volgens een welingelichte bron heeft de gemeente het weiland voor 5 jaar gepacht omdat opslag en parkeerplaats ook dienst kunnen doen bij de herinrichting van Dorine Verschureplein en Jurgensstraat die na de herinrichting van de Stationsstraat op de rol staan. Projectleider Rob Geraedts bood zijn excuses aan omdat betreffende bewoners niet vooraf zijn geinformeerd over deze beslissing. Overigens heeft de gemeente hiervoor ook nog geen vergunning aangevraagd moest dezelfde projectleider erkennen.

Meer informatie op de website van Plangroep Heggen >

Lees meer

Facelift voor kasteel Elsloo en omgeving

Het Landgoed Elsloo (kasteel, het kasteelpark en directe omgeving) in Elsloo krijgt de komende jaren een facelift, waarmee een investering van bijna 1 miljoen euro is gemoeid. Het Landgoed Elsloo is aangemerkt als Historische Buitenplaats. Vandaar dat het investeringsplan gedoopt is als Historische Buitenplaats Elsloo.

Waarom dit project?
De gemeente Stein ziet het project als een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van het cultuurhistorisch erfgoed en aan de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie in de gemeente; iets dat hoog op de agenda staat in Stein. Maar ook maatschappelijk is dit project van grote betekenis: inzet van meer vrijwilligers en het opzetten van een leerbedrijf in het park voor mensen met een beperking, werkzoekenden en stagaires.

Financiering en participanten
Het geld wordt bijeengebracht door diverse partijen, waaronder de gemeente (250.000 euro) NV Theodora, het Anton Jurgensfonds (250.000 euro) en wellicht de provincie Limburg. Betrokken organisaties zijn o.a. Stichting Limburgs landschap, gemeente, IVN, Parkcommissie, exploitant Hotel kasteel Elsloo, Streekmuseum Elsloo, werkgroep Domein Elsloo van het Dorpsplatform Elsloo.

Stichting Limburgs Landschap heeft de regie over de operatie. In 2014 heeft de gemeente Stein het rentmeesterschap over het Landgoed Elsloo (kasteel en park) overgedragen aan deze stichting.

Wat gaat er gebeuren?
Het voorplein van het kasteel "de cour" wordt helemaal opnieuw ingericht. De toren wordt gerenoveerd en een gedeelte wordt ingericht als informatiepunt, ter aanvulling op Streekmuseum Elsloo dat deze functie ook al heeft. Deze karakteristieke toren is het enige overgebleven element van het kasteel dat in 1885 is afgebrand; in 1835 ging overigens al een deel van het kasteel in vlammen op. Lees hier de geschiedenis van kasteel Elsloo >

Het Kasteelpark, het cultuurlandschp Terhagen en de Medammerweide worden opgewaardeerd door o.a. nieuwe aanplant, snoei- en opruimwerkzaamheden.

De botanische tuin (door het IVN beheerd) wordt heringericht en verkleind. Tevens wordt de tuin rolstoeltoegankelijk gemaakt.

 Dagblad De Limburger besteed er uitvoerig aandacht aan op 25 maart 2019. Klik op afbeelding voor artikel.

DDL 25.03.2019 Buitenplaats Domein Elsloo

Het CDL actief bij DOP Elsloo met computercursussen

U heeft het wellicht reeds gemerkt. Binnen het activiteitenplan van DOP Elsloo hebben tablets en computers hun plaats opgeëist.
Zo is er op de vrijdagochtend van 10:00-12:00 uur een inloop. Dan kunt u uw vragen over het gebruik van deze apparatuur stellen. Als het even kan krijgt u dan tips mee naar huis waarmee uw problemen opgelost kunnen zijn.

Het kan echter ook zijn dat u zich toch wat meer moet gaan verdiepen in de werking van deze apparatuur. Het CDL geeft daar allerlei cursussen voor. Cursussen voor beginners, maar ook de nu lopende cursus “Verdiepen met Windows” of de “IPad/Iphone”-cursus.
Samen oefenen met medecursisten helpt om voldoende vaardigheden te kunnen ontwikkelen. “Immers oefening baart kunst” en “oud geleerd is ook gedaan”.

Los van deze cursussen zijn DOP-Elsloo en CDL bereid om ook andere cursussen te organiseren. Zeker als daar voldoende belangstelling voor is. De maanden april, mei en juni bieden daar nog goede mogelijkheden voor. 

Maak uw interesse kenbaar bij de CDL-vertegenwoordiger op de vrijdagochtend in ”Punt 39”, de voormalige bibliotheek naast het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 39, Elsloo.
Of vul tijdens de inloopmiddag (woensdagmiddag) het formulier in dat bij het DOP aanwezig is. Bij 3-4 aanmeldingen hebben we voldoende redenen om een cursus op te starten.

CDL computerlessen Elsloo

Lees meer

Meer artikelen...

 • 1
 • 2

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde Westelijke Mijnstreek
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

VU

Volks Universiteit
ontspanning door inspanning
leren voor je plezier

MLC

Maaslandcentrum
cursussen-lezen-eten-gezellig
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum

Uw cookies instelling

Het samen zelf doen! Meer weten?