Samen

met elkaar, eensgezind, gezamenlijk, tegelijk, een geheel vormend, gelijk, gemeenschappelijk, in dezelfde tijd, in gezelschap, met z’n allen

Zelf

de kern van de persoonlijkheid, in eigen persoon, persoonlijk, eigenhandig, identiteit, innerlijk, persoonsbenaming, aanwijzend voornaamwoord

Doen

in actie komen, maken, uitvoeren, volbrengen, bewerkstelligen, bedrijven, handelen, werken, functioneren, in praktijk brengen, uitwerken

 • elsloo-vergezicht
 • elsloovergezicht2
 • elsloo-kasteelpark
 • elsloo-kasteelpark2
 • oud-elsloo

Geen activiteiten tot nader order

𝙎𝙡𝙪𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜 𝘿𝙤𝙧𝙥𝙨𝙤𝙣𝙩𝙢𝙤𝙚𝙩𝙞𝙣𝙜𝙨𝙘𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪𝙢 𝙚𝙣 𝙋𝙪𝙣𝙩 39
Door de huidige coronamaatregelen gaan alle activiteiten van Dorpsplatform Elsloo voorlopig niet door.
Dat betekent o.a. dat Punt 39 gesloten is tot nader order en ook de inloopmiddag op woensdag in de kleine zaal van het Maaslandcentrum.
Alle lopende cursussen worden uitgesteld. Voor die cursussen geldt dat niet gegeven bijeenkomsten/lessen dan worden ingehaald. Geplande nieuwe cursussen in deze periode worden uiteraard ook uitgesteld.
Wandeltochten worden niet door het Dorpsplatform georganiseerd, hetgeen u natuurlijk wel op eigen gelegenheid mag doen. Ook de uitleen van boeken zal niet doorgaan.
Het spijt ons natuurlijk oprecht, maar deze maatregel is helaas nodig om u en onze medewerkers/vrijwilligers te beschermen.

Vrijwilligers gezocht

Heb jij nog wat tijd over en voel je je betrokken bij de Elsloose samenleving? Bij het Dorpsplatform Elsloo is men op zoek naar nieuw vrijwilligers. Iedere hulp is welkom!

Het bestuur van het Dorpsplatform wil de werkgroep Verkeersveiligheid een doorstart geven. Gezocht wordt naar inwoners uit Elsloo, die met de gemeente Stein willen meekijken en meepraten tijdens diverse verkeersprojecten binnen de kern Elsloo.

Ben jij:

 • geïnteresseerd in alle factoren rondom verkeersveiligheid?
 • op de hoogte van de regels rondom verkeersveiligheid?
 • communicatief vaardig?
 • kan je goed samenwerken?
 • vind je het fijn om je in te zetten voor Aelse en de Aelsenaire?

Meld je dan aan voor de (opnieuw) te vormen werkgroep Verkeersveiligheid. Statutair valt de werkgroep onder het bestuur van het Dorpsplatform Elsloo. Het bestuur is verantwoordelijk voor de acties die worden uitgezet door de werkgroep.

Momenteel zijn er een 50-tal vrijwilligers actief bij het Dorpsplatform. Zij organiseren activiteiten voor de bezoekers op woensdagmiddag, zij organiseren cursussen en workshops, zij verzorgen de Open Bibliotheek of houden zich bezig met het cultureel erfgoed van Elsloo. Het Dorpsplatform is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Interesse?

Neem contact op met het Dorpsplatform via info@dorpsplatform-elsloo.nl of loop eens binnen tijdens de inloop in Punt 39 op woensdagmiddag tussen 13.30-16.00 uur of vrijdagmorgen tussen 10.00-12.00 uur.

Kijk ook op onze Facebook pagina.

JVO biedt gratis smartphone en tablet hulp

Stichting Jongeren Voor Ouderen biedt gratis hulp aan ouderen die moeite hebben met het gebruik van hun mobiele telefoon of tablet.

 • Hoe werkt WhatsApp?
 • Hoe werkt Facebook?

Geen vraag is te gek. Elke zaterdag van 10:00 tot 12:00 bent u van harte welkom bij Punt 39 in Elsloo (Burgemeester Maenenstraat 39, Elsloo).
Voor meer informatie kunt u terecht op www.stichtingjvo.com of u kunt een e-mail te sturen naar klantenservicejvo@gmail.com

Cursusaanbod Dorpsplatform Elsloo loopt storm

cursusaanbod1web

In diverse publicaties heeft het Dorpsplatform Elsloo het cursusaanbod van het najaar geplaatst.

De aanmeldingen voor sommige cursussen liepen storm, voor andere cursussen zijn er nog mogelijkheden.

De cursus Bloemschikken is vol, zowel op woensdag als op maandag.

Aquarelleren voor beginners is ook reeds volgeboekt en de nieuwe cursus voor beginners (die plaatsvindt vanaf 18 november) is bijna vol. Ook is het maximum aantal inschrijvingen bereikt voor de cursus Fotografie en voor de Basiscursus mobiele telefoon.

Voor de cursussen Spaans zijn er wel nog mogelijkheden.

De docente Spaans en enkele andere docenten zijn aanwezig op burendag op 25 september (12.00-17.00 uur) om iets te vertellen over de inhoud van hun cursus. Tevens bieden zij de mogelijkheid om dan aan te melden.

Open Boekenkast in Punt 39

De Open Boekenkast van het Dorpsplatform Elsloo is gevestigd in Punt 39, bij het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 39 in Elsloo.

Openingstijden van de Open Boekenkast zijn:
woensdag 13.30-16.00 uur
vrijdag 10.00-12.00 uur

Iedereen kan hier gratis boeken, tijdschriften en CD’s komen halen en brengen.
Aan de bezoekers wordt wel gevraagd om de boeken terug te brengen als ze gelezen zijn.
Er wordt geen administratie bijgehouden. Wij gaan er vanuit dat niemand misbruik maakt van hetgeen geboden wordt.

Boeken, tijdschriften en CD’s, die gebracht worden, dienen in een redelijk goede staat te zijn.
Encyclopedieën en kookboeken zijn genoeg voorhanden en kunnen niet meer aangeleverd worden.
Wanneer we meer aangeboden krijgen dan we kunnen plaatsen in de Open Boekenkast, dan sturen we het overaanbod naar een school in Curaçao.

Voor meer en actuele info: www.dorpsplatform-elsloo.nl en op Facebook logo square 2

Groep Creatief

Elke dinsdagnamiddag zijn een aantal dames creatief bezig in Punt39.

Wilt u meer informatie, loop dan eens op een dinsdagnamiddag binnen.

De kosten per middag± 2.50 euro.

Gesprek met Rob van Kan 06.2019

Inloopmiddag DOC

De eerste inloopmiddag hebben we achter de rug. Het was fijn om zo’n 40 mensen weer terug te zien. Er vertrokken om 13.30 uur weer 2 wandelgroepen en na afloop genoten de deelnemers van zelf gebakken linzentaart.

Elke woensdagnamiddag is iedereen vanaf 13.30 uur welkom om vrij deel te nemen aan deze inloopmiddag. Je hoeft geen lid te zijn.

Het zou fijn zijn als we nog enkele mensen konden begroeten die de kaarttafel compleet zouden maken. Wil je een kaartje leggen, kom dan naar de inloopmiddag.

Tot woensdag?

Laatste Nieuws

Wensautoproject nog eens extra onder de aandacht

De Stichting Dorpsdagvoorziening Meers verzorgt met twee wensauto’s vervoer voor inwoners van de gemeente Stein (Meers, Veldschuur, Maasband, Urmond, Berg aan de Maas, Nattenhoven, Elsloo, Catsop en Stein). Met het wensautoproject dragen zij onder meer bij aan het oplossen van het probleem dat ouderen in deze vergrijzende gemeente vereenzamen.

Men heeft nog behoefte aan chauffeurs die iets willen betekenen voor hun minder mobiele medemens en deel uit willen maken van een
enthousiast team vrijwilligers.

Spreekt het voorafgaande U aan, stuur dan een e-mailbericht naar  info@dorpsdagvoorzieningmeers.nl
Heeft u geen mail dan kunt u contact opnemen via tel. 06-28447614 met de coördinator van de wensauto, die van maandag t/m vrijdag aanwezig is tussen 15.00 uur en 17.00 uur.

Nieuw in Punt 39: conversatie Spaans of Engels

Het is fijn om elk seizoen onze activiteiten uit te breiden of actueler te programmeren.

Het is onze bedoeling om binnenkort een groep in het leven te roepen die geïnteresseerd is om van tijd tot tijd eens gezamenlijk in een andere taal te communiceren.

Spaans conversatie

Wij willen starten met een Spaans-conversatiegroep.

De bedoeling is om op zondagnamiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur met een vast groepje bij elkaar te komen in Punt 39 en met elkaar over een van tevoren afgesproken thema in het Spaans te gaan converseren. Enige kennis van het Spaans is wel gewenst.

Dit onder leiding van, in dit geval, de docente die ook de cursussen Spaans bij het Dorpsplatform verzorgt.

Wil je meer weten, kom dan zaterdagnamiddag 25 september naar de burendag in Punt 39. De docente zal dan aanwezig zijn en een en ander toelichten.

Engels conversatie

Ditzelfde zou ook in een andere taal kunnen worden opgestart. In overleg kunnen de deelnemers en de gespreksleider een namiddag of avond afspreken. Bij Punt 39 is er ruimte voor dit soort activiteiten.

De coördinator van Punt 39 is op zoek naar een begeleider en belangstellenden.

Laat wat van je horen als je interesse hebt om een groep samen te stellen via info@dorpsplatform-elsloo.nl of bezoek de burendag op 25 september.

Aanmelden voor Nieuwsbrief

We hopen dat we binnenkort -als de Corona pandemie enigzins onder controle is- weer kunnen starten met de gezellige ontspanningsmiddagen, met de wandelgroepen, met cursussen en workshops, met informatieve bijeenkomsten etc.
Dan is het wel handig om overal van op de de hoogte te zijn. Meld daarom hieronder aan voor onze Nieuwsbrief als u dat nog niet eerder gedaan heeft..

In het kader van de wet op de privacy dienen wij u op het navolgende te attenderen:
Met het verzenden van dit formulier geef ik Stichting Dorpsplatform Elsloo toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken voor de door mij gewenste aanmelding voor de Nieuwsbrief, informatie-aanvraag, aanmelding voor een informatieavond, inschrijving voor een cursus, aanmelding als vrijwilliger enzovoorts of daarmee samenhangende activiteit.

Als u hieronder het aanmeldformulier niet ziet, dient u eerst het plaatsen van cookies te accepteren.
Vriendelijk verzoek om alle velden in te vullen.
 

 

ALZHEIMER CAFÉ - eerste dinsdag van de maand

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.

Door Corona gedwongen heeft het café een hele tijd stil gelegen, maar we zijn inmiddels weer gestart!

U kunt elke eerste dinsdag van de maand terecht in Punt 39 in Elsloo, Burg. Maenenstraat 39.
Vanaf 19.00 uur is de inloop, waarna om 19.30 uur gestart wordt tot 21.00 uur. Maandelijks met een ander thema.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Natasja Stelten (06-19421946) of Pia Bronckhorst (06-83668178) of Manon Pennings (06-48437115) allen van het Steunpunt mantelzorg Zuid. Mailen kan naar alzheimercafe.elsloo@gmail.com

alzheimer cafe stein elsloo voet

‘De Basiscursus’ Mobiele telefoon

Docent: Jongeren Voor Ouderen

Cursusplaats: Punt 39 Elsloo

Aanmelden: via Dorpsplatform Elsloo >


Dit is een gratis cursus van 7 lessen om u wegwijs te maken met de mobiele telefoon.

De cursus wordt gegeven door studenten in het kader van Jongeren Voor Ouderen.

 • Mobiele telefoonondersteuning

De studenten van Jongeren Voor Ouderen geven elke zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur hulp bij vragen over uw mobiele telefoon.

De hulp is gratis en vindt plaats in Punt39

 • Ondersteuning Computer

Elke vrijdagochtend kunt u in Punt 39 terecht voor vragen over uw computer. Van 10.00 tot 12.00 uur zijn er mensen van CDL Beek aanwezig om u te helpen.

De data vindt u in het totaal-cursusoverzicht op deze site of kijk in de agenda.

Ook kunt u bij Punt 39 op woensdagmiddag en op vrijdagochtend een papieren aanmeldformulier invullen. 

cursusaanbod2web

Het geheim van Zorgnetwerk Elsloo

logo Zorgnetwerk ElslooIn Elsloo is sinds 2013 een interdisciplinair zorgnetwerk actief. Eind 2020 kreeg het netwerk internationale erkenning met de prestigieuze John Horder Team Award. Wat is het unieke van dit zorgnetwerk? Wethouder Hub Janssen en huisarts en bestuurder van het netwerk Loes van Bokhoven leggen het uit.

Vakblad Movisies besteed er uitgebreid aandacht aan. Lees verder >

Het zorgnetwerk in Elsloo ondersteunt de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Door de nauwe samenwerking tussen de professionals in de ouderenzorg kunnen kwetsbare ouderen uit Elsloo langer thuis in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Ze voelen zich meer begrepen en krijgen precies de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

Lees meer

Onze Partners

adviseren-faciliteren-participeren-subsidieëren

Gemeente Stein

het Stein van morgen
strategische toekomstvisie
Eigen Kracht

Gilde

Gilde De Graven
kennis, kunde en ervaring
belangeloos overdragen

PIW

Partners in Welzijn
informatie-hulp-steun
ontmoeting-creativiteit-etc

MLC

Maaslandcentrum
Dorps Ontmoetings Centrum
het samen zelf doen!

CDL

Computer Doe- en Leercentrum
cursussen-workshops-hulpinloop

Het samen zelf doen! Meer weten?