Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Privacybeleid

Bedankt voor het bezoeken van de website van de Stichting Dorpsplatform Elsloo.

In dit document wordt toegelicht hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen.

Stichting Dorpsplatform Elsloo heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. De verstrekte informatie dient uitsluitend ter algemene informatie en is niet bindend. Stichting Dorpsplatform Elsloo behoudt te allen tijde het recht om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

Stichting Dorpsplatform Elsloo is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of informatie afkomstig van deze website, waaronder ook de tijdelijke, permanente of beperkte onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Deze website bevat links naar websites of informatie van derden. Stichting Dorpsplatform Elsloo is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door het Dorpsplatform Elsloo worden onderhouden .

Een bezoeker van deze website accepteert dat dit voor eigen risico is en dat de keuze en het gebruik van de informatie de verantwoordelijkheid van de bezoeker is. De informatie mag alleen door de bezoeker zelf worden gebruikt. Auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie mag niet overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder toestemming van het stichtingsbestuur. Het is niet toegestaan intellectueel eigendom of materiaal waarop auteursrecht rust van deze website elders op te nemen.

De website van Stichting Dorpsplatform Elsloo kan u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet aan het Dorpsplatform Elsloo gelieerde websites. Stichting Dorpsplatform Elsloo heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?
Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden en gegevens over het bezoek aan onze website. U kunt hierbij denken aan:

Het aanvragen van producten of diensten via onze website.: de gegevens die u verstrekt bij het aanmelden voor een cursus zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres>
Contactgegevens: de gegevens die u verstrekt bij het invullen van onze contactpagina zoals naam en e-mailadres.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?
Stichting Dorpsplatform Elsloo respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens enkel om snel en effectief contact met u op te nemen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Waar aangegeven, worden cursussen aangeboden in samenwerking met derden. In dat geval behoudt Stichting Dorpsplatform Elsloo het recht om uw gegevens door te geven naar deze partij enkel met als doel het aanmelden van een cursus.

Stichting Dorpsplatform Elsloo respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Stichting Dorpsplatform Elsloo bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden, waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Wat zijn mijn rechten?
U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens (kosteloos eenmaal per jaar). Mochten uw gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via secretariaat@dorpsplatform-elsloo.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.

Cookies
De website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Een aanzienlijk deel van de hedendaagse websites gebruikt cookies. Hiermee kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren worden opgeslagen, zodat u niet bij ieder bezoek aan dezelfde website voorkeuren opnieuw naar wens hoeft in te stellen.

Het Dorpsplatform Elsloo maakt geen gebruik van cookies om persoonlijk identificeerbare informatie over je te verzamelen. Het Dorpsplatform Elsloo maakt gebruik van Google Analytics om webstatistieken te ontvangen. Meer informatie over cookies op deze website vindt u hier >

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harborprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Overig
De Stichting Dorpsplatform Elsloo (Kamer van Koophandel: 63120275) behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de site als wel deze disclaimer aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Voor informatie en of klachten over uw registratie kunt u mailen naar: secretariaat@dorpsplatform-elsloo.nl