Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Schouw Schuttersdreef

Naar aanleiding van signalen van bewoners vond op 9 maart 2016 een schouw plaats van de buurt Schuttersdreef. Naast een aantal bewoners namen ook deel aan de schouw: gemeente Stein, Partners in Welzijn en Dorpsplatform Elsloo.

Inmiddels zijn hun bevindingen geëvalueerd en is een buurtwerkgroep opgericht, die wordt begeleid door Miranda Brangers van Partners in Welzijn. Alle bewoners in de wijk hebben een schouwrapport ontvangen.

Schuttersdreef 1

Top 3 van aandachtspunten in deze wijk:

hondenpoep, overlast en bakken altijd vol en te weinig,

parkeervakken en perkjes, groenvoorziening slecht onderhouden, veel te weinig parkeerplaatsen

bomen en bestrating, bomen zijn in slechte staat en drukken bestrating omhoog, bestrating ligt op veel plaatsen los of schots en scheef na glasvezelwerkzaamheden