Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Nieuwsbrief voor onze vrijwilligers

Mei 2019

Beste vrijwilligers van Dorpsplatform Elsloo,

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief, die we als bestuur onder onze vrijwilligers willen verspreiden, zodat jullie volledig op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van alle afdelingen binnen het Dorpsplatform.
Allereerst willen we als bestuur onze dank en waardering uitspreken naar jullie toe. Zonder de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de organisatie en de bezoekers zou het Dorpsplatform niet zo’n groot succes zijn!

 

ALGEMEEN

Op onze website www.dorpsplatform-elsloo.nl vind je een uitgebreid overzicht van alle activiteiten van het DOP, de cursussen en workshops die worden aangeboden, nieuwtjes van de diverse werkgroepen en het laatste nieuws uit de gemeente Stein.

Ook is er een rubriek opgenomen (Organisatie DOP Elsloo - Wie & Wat) met alle vrijwilligers die actief zijn voor het Dorpsplatform Elsloo. De rubriek is opgesierd met een groot aantal pasfoto’s, maar helaas ontbreken nog wat foto’s. Ben je vrijwilliger, maar sta je er niet tussen, of staat je foto er niet bij, neem dan spoedig contact op met het secretariaat van het Dorpsplatform via secretariaat@dorpsplatform-elsloo.nl.


DORPSONTMOETINGSCENTRUM

Zomer of winter…. Het Dorpsontmoetingscentrum is een groot succes. Iedere woensdagmiddag bezoeken zo’n 80-100 senioren onze ontmoetingsmiddag, waarin wordt gekaart, gehandwerkt, rummikub gespeeld of gewoon gezellig gekletst. Tevens gaan 2 groepen enthousiaste wandelaars iedere week op pad om de omgeving te verkennen. Het enthousiaste team van de woensdagmiddag geeft de bezoekers een warm welkomstgevoel en de mensen komen dan ook graag terug.

Zondag 5 mei organiseerde het Dorpsontmoetingscentrum een dansmiddag met medewerking van entertainer Jo Lahoye. Zo’n 40 bezoekers waren aanwezig om te genieten van de ouderwetse dansmuziek. Door de vele activiteiten, die elders in de gemeente georganiseerd waren, viel de opkomst enigszins tegen. Desondanks was deze eerste dansmiddag veelbelovend voor de toekomst. 


 DOP Elsloo 01 nieuwsbrief mei2019


PUNT 39

De eerste levering meubelen voor PUNT 39 is onlangs binnengekomen. Binnenkort verwachten we de volgende levering. De ruimte moet nog worden voorzien van schuifwanden. Helaas blijkt deze investering hoger uit te vallen dan beraamd, omdat de huidige plafondconstructie de wanden niet kan dragen.

De Open Boekenkast wordt steeds voller en steeds meer mensen weten de boekenuitleen in PUNT 39 te vinden. Heb je boeken, die je niet meer gebruikt, lever ze dan in bij Chantal (op woensdagmiddag of vrijdagmorgen), die de Open Boekenkast beheert. Of neem eens een kijkje of er iets bij is, waar jouw interesse naar uit gaat.

PUNT 39 wordt o.a. gebruikt voor het geven van workshops en cursussen.

Het Computer Doe en Leercentrum is iedere vrijdagmorgen present om cursussen op het gebied van computer, iPhone, iPad of social media aan te bieden. Maar ook om bezoekers gratis te adviseren over het gebruik van de laptop en/of de mobiele telefoon.

Ook Gilde de Graven en de Volksuniversiteit Maasland bieden cursussen en workshops aan. Kijk eens op onze website voor het hele aanbod, wellicht is er ook wat voor jou bij!

Diverse organisaties houden spreekuur in PUNT 39: Partners in Welzijn, Stichting Mantelzorg Zuid, Stichting Mee (gehandicaptenzorg) en Buurtbemiddeling.

Momenteel zijn er besprekingen met Zorgnetwerk Elsloo over eventuele samenwerking voor het aanbieden van workshops over o.a. valpreventie en veiligheid in en om het huis.

Kortom: PUNT 39… er is al een goede invulling voor deze ruimte, maar het blijft in ontwikkeling.


DOP Elsloo 02 nieuwsbrief mei2019


VERKEERSVEILIGHEID

De werkgroep Verkeersveiligheid houdt zich bezig met allerlei zaken die de verkeersveiligheid in Elsloo betreffen. Zij signaleren knelpunten, melden dit bij de gemeente en onderhandelen met de wethouder en ambtenaren over de op te pakken punten.
De werkgroep stond aan de wieg van het Verkeersarrangement Elsloo.

Zij hebben al enkele successen behaald: aanpakken verkeersveiligheid Michiel de Ruyterstraat, parkeerproblemen Medisch Centrum Elsloo/La Famille/Aelserhof, plaatsen borden parkeerroute oud-Elsloo, aanleg parkeerplaatsen Pastoor Biermansstraat en bedrijventerrein Schuttersstraat, optische verhogingen bij kruisingen Scharberg, verhoging en uitbreiding drempels Jurgensstraat (snelheidsremmende maatregelen) en het bestraten van de uitzichtpunten op de Rolberg.
Tevens hebben zij medewerking verleend aan de Dorpsschouw. Daaruit is o.a. voortgevloeid dat het groenonderhoud op diverse plaatsen in onze gemeente is aangepakt.

De grote projecten waar ze nu mee bezig zijn: de reconstructie Stationsstraat en reconstructie rotonde Michiel de Ruyterstraat/Steinderweg/Sanderboutlaan. 


DOMEIN ELSLOO

Een actieve werkgroep, die zich volop inzet voor het behoud van het culturele erfgoed in Elsloo. Ook de leefbaarheid én het stimuleren van de sociale cohesie en vrijetijdsbesteding zijn doelstellingen van de werkgroep Domein Elsloo.

De werkgroep is met een aantal grote projecten bezig:

- Wielermonument (onder aan de Maasberg): de aanbesteding loopt; op korte termijn zal een kunstenaar worden gekozen, die het monument mag gaan maken. De planning is om het beeld in september feestelijk te onthullen.

- Uitzichtpunt Op De Berg: het uitzichtpunt over de Maas en het Julianakanaal richting België zal aantrekkelijker worden gemaakt. Het uitzichtpunt en omgeving wordt heringericht.

- Kasteelpark/heemkundetuin: een complete facelift voor de omgeving van het kasteel; de heemkundetuin zal opnieuw worden aangelegd, waarbij ook het gebruik van de torenkamers op een attractieve manier zal worden ingevuld. Het kasteelpark en omgeving zal worden opgewaardeerd door o.a. snoeiwerkzaamheden en nieuwe aanplant. Het investeringsplan heeft de naam Historische Buitenplaats Elsloo gekregen, en hiermee is een bedrag van ruim 1 miljoen euro gemoeid. Het betreft een samenwerkingsproject van verschillende partijen: Stichting Limburgs Landschap, gemeente Stein, provincie Limburg en Dorpsplatform Elsloo.

We zijn zeer verheugd dat in het Toeristisch plan van de gemeente Stein een aantal projecten van Domein Elsloo is opgenomen.


 

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! Ook is er nog steeds een vacature voor een bestuurslid. Misschien is er wel iemand in je kennissenkring, die je enthousiast kunt maken voor vrijwilligerswerk bij het Dorpsplatform!!

Voor vragen, suggesties en opmerkingen kunnen jullie contact opnemen met het bestuur via secretariaat@dorpsplatform-elsloo.nl.
Ook onderwerpen voor de nieuwsbrief zijn van harte welkom!

 

Met vriendelijke groeten,

Jo Dohmen, voorzitter
John Trienes, penningmeester
Pia Spaan, secretaris
Irma Coumans, bestuurslid.