Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Verkeersarrangement Elsloo

verkeersarrangement elsloo

bewonersavond Kempken Catsop

In oktober 2017 heeft een bewonersavond plaats gevonden over het harde rijden in het Kempken te Catsop. Destijds is besproken eventuele maatregelen in een breder kader te bekijken omdat in 2018 wellicht eenrichtingsverkeer in de aanpalende Daalstraat ingesteld zou worden. Uit nader onderzoek is inmiddels gebleken dat eenrichtingsverkeer in de Daalstraat meer negatieve aspecten kent dan positieve. Reden genoeg voor de gemeente om af te zien van eenrichtingsverkeer in de Daalstraat.

Daarom is op woensdag 9 januari 2019 om 19.30 uur in het Maaslandcentrum opnieuw een bewonersavond gehouden om samen te bekijken welke snelheidremmende maatregelen wenselijk en noodzakelijk zijn.

Voor vragen of opmerkingen buiten deze avond kunt u terecht bij de gemeente, te weten bij de heer Dennis Veugelers, via 046.4359393 of dennis.veugelers@gemeentestein.nl

Kempken Elsloo


Update 20 december 2018; Daalstraat Catsop

In het Verkeersarrangement Elsloo werd in 2017 voorgesteld in de Daalstraat in Catsop eenrichtingsverkeer in te stellen. Echter inmiddels is uit nader onderzoek gebleken dat hierdoor niet alleen 4 bestaande (schaarse) parkeerplaatsen komen te vervallen maar ook dat daarmee het in- en uitrijden van percelen en garages bemoeilijkt zou worden. Daarom heeft de gemeente besloten in de Daalstraat GEEN eenrichtingsverkeer in te stellen.

 Daalstraat Elsloo

 

Eindpresentatie 20 februari 2018

De afgelopen maanden heeft de gemeente Stein samen met inwoners van Elsloo en de werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo gewerkt aan het Verkeersarrangement Elsloo. Op 30 november 2016 ging de Elslose "klankbordgroep" (een 25 tal inwoners die zich daarvoor aangemeld hebben) op locatie bij RoyalHaskoningDHV samen met experts en de vakambtenaren aan de slag met dit Verkeersarrangement. 

Met dank aan Lokale Omroep Stein voor bovenstaande reportage.

Op maandag 20 februari zijn de resultaten gepresenteerd in het Maaslandcentrum te Elsloo. Een 80-tal Elslonaren toonden belangstelling en wilde weten wat bij hun in de straat en de rest van het dorp zou kunnen gaan veranderen.
Want het heeft nogal wat impact wat bewoners, klankbordgroep, dorpsplatform en gemeente hebben voorgesteld.
Een kleine greep: Jurgensstraat, Daalstraat en Koolweg eenrichtingsverkeer... Deels blauwe zone in centrum... Michiel de Ruyterstraat ook 30 km en een heuse herinrichting als laan...hetzelfde voor de Koolweg: dat wordt een nog mooiere laan dan nu... Parkeerplaats Pastoor Tissenstraat met nieuwe hoofdingang kerkhof.... herinrichting Stationsstraat... herinrichting rotonde Michiel de Ruyterstraat/Sanderboutlaan....en nog veel meer.
Natuurlijk zal er -zeker bij de grote projecten- nog heel wat water door de Maas stromen eer het zover is. En uiteraard hebben de direct omwonenden straks bij de realisatie nog inspraak, maar de plannen en prioriteiten zijn in elk geval geduid.

Tijdens de eindpresentatie zijn op hoofdlijnen de oplossingen voor de veelbesproken locaties toegelicht alsmede de procedure die wordt gevolgd om deze oplossingen te verwezenlijken.

Er zijn knel- of verbeterpunten die de gemeente op korte termijn kan oppakken, maar er zijn ook meldingen en wensen die pas op langere termijn gerealiseerd kunnen worden.
Zeker voor omvangrijke projecten geldt dat de financiële kaders eerst in de gemeenteraad behandeld moeten worden.

Na de pauze maakten diverse bewoners gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen aan wethouder Hendrix, ambtenaren Roger Vluggen en Dennis Veugelers en de mensen van RoyalHaskoningDHV.

Hieronder kunt u zowel de eindpresentatie als het complete rapport (76 pagina's) inzien of downloaden.

OPEN: Eindpresentatie 02.2017 PDF

OPEN: Compleet Rapport 02.2017 PDF

OPEN: Artikel De Limburger 22.02.2017 PDF

OPEN: Verkeersarrangement Elsloo compleet dossier PDF


DDL 20170222 VerkeersarrangementElsloo

 Verkeersarrangement 20.02.2017 01


Op 2 en 9 november zijn de bewonersavonden gehouden. Via het digitale prikbord, mail en post kwamen ca 325 reacties binnen over verkeerssituaties in Elsloo die aandacht behoeven.
In totaal waren ca 80 bewoners op de avonden aanwezig (resp 30 en 50) 

De gemeente is wel tevreden met deze opkomst. Ervaring leert dat veel bewoners pas op het laatste moment in actie komen, als het voor hun deur de schop in de grond gaat en dat is jammer. 

Als het ijzer heet is moet je het smeden en dat is nu.

Van deze 325 reacties hadden er ca 200 echt betrekking op verkeer en daarvan waren een 100-tal te herleiden tot een aantal knelpunten:

Stationsstraat, Dor Verschureplein, Michiel de Ruyterstraat + rotonde, Jurgensstraat, oude kern, Catsop (vnml Einde en Daaltraat), Scharberg

Download hier de presentatie van 2 en 9 november 2016 >>

Positief was de betrokkenheid van inwoners, maar liefst 325 reacties! Ook op de 2 avonden was de participatie goed.

Vervolg: Op woensdag 30 november wordt vanaf 17.00 uur een interactieve sessie met de Klankbordgroep gehouden ten kantore van HaskoningDHV.
Voor deze Klankbordgroep hebben zich een 25–tal inwoners aangemeld. Die krijgen nog een uitnodiging per email inclusief een overzicht van de opgehaalde reacties.

We gaan deze avond aan de slag volgens de PODO werkwijze.
Dit staat voor:
1. Inventarisatie van de Problemen (dit proces is met inwoners doorlopen op de eerder gehouden bewonersavonden en de internetsite);
2. Oorzaken van de problemen;
3. Wat zijn de Doelstellingen;
4. Welke Oplossingen zijn voor handen. -> Vervolgens gaan we schetsontwerpen en inrichtingsvoorstellen maken
Concreet betekent dit, dat men op deze middag/avond de problemen heeft beschreven om vervolgens oplossingsrichtingen (bv een drempel plaatsen) op te stellen.

Verkeersarrangement Elsloo 2016

Afbeelding: de gekleurde stippen zijn de binnengekomen reacties; klik voor vergroting.


Informatieavond
Tijdens de informatieavonden worden de ingezonden reacties op hoofdlijnen besproken. Ook komt de gemeente met een eerste voorzet van mogelijke oplossingen voor de veelbesproken locaties. Individuele klachten komen tijdens deze avonden niet aan bod.
Neem deel aan klankbordgroep
Inwoners kunnen zich tijdens deze avonden aanmelden om deel te nemen aan een klankbordgroep om gezamenlijk het plan uit te werken. Inwoners gaan dan samen met de Gemeente Stein de problemen bundelen en zoeken naar passende oplossingen.
De klankbordgroep gaat aan de slag op woensdag 30 november van 17.00 uur tot 19.30 uur ten kantore van Royal HaskoningDHV (Maastricht Aachen Airport)

elsloo indeling

Neem deel aan klankbordgroep
Inwoners kunnen zich tijdens deze avonden aanmelden om deel te nemen aan een klankbordgroep om gezamenlijk het plan uit te werken. Inwoners gaan dan samen met de Gemeente Stein de problemen bundelen en zoeken naar passende oplossingen.

Mooier en veiliger!
Er zijn knel- of verbeterpunten die de gemeente Stein op korte termijn kan oppakken, maar er zijn ook melding en wensen die pas op langere termijn gerealiseerd kunnen worden. Zeker voor omvangrijke projecten geldt dat de financiële kaders eerst in de gemeenteraad behandeld moeten worden.

Samen maken we Elsloo, Catsop en Terhagen nog mooier en veiliger!